Exklusivt glasräcke till terrassen

Ett glasräcke runt om terrassen ger flera fördelar: Du får lä och säkerhet och kan ändå behålla den fina utsikten, om din terrass är högt belägen.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
15.000 kronor
Exklusivt räcke

Få lä, säkerhet och fin utsikt med ett exklusivt räcke i glas.

Intro

I denna gör-det-självbeskrivning visar vi, hur du bygger det exklusiva räcket runt om terrassen.

Vi visar hur du:

 • förbereder dig inför att ta in pris från tillverkare på glas. Innan du kontaktar tillverkaren för att beställa ditt glas till ditt räcke, ska du göra en skiss över din terrass, så att tillverkaren kan se hur räcket ska vara, och hur många stolpar som ska användas och för att glasfacken ska få sina exakta mått.
 • fäster stolparna. Stolparna fästs på två olika sätt, allt beroende på var på terrassen de ska sitta.
 • sätter upp glaset. Det är en fördel att vara två personer till detta projekt. Då är det lättare att hantera glaset.

LÄS OCKSÅ: Här hittar du inspiration och vägledning till ditt nya trädäck.

LÄS OCKSÅ: Detta ska du veta när du bygger altanräcke

Instruktion

01
Förberedelse 4 Steg

Du ska känna till storleken på din terrass när du inhämtar erbjudanden från olika leverantörer. Glaspartierna kommer vanligtvis att måttillverkas och detta tar lite tid. Räkna därför med en leveranstid på ca 4 veckor.

1

Börja med att mäta så att du har koll på hur stor terrassen är. Här mäts terrassen upp i grova mått, alltså från kant till kant, utan att räkna in”extra utrymme” mellan glaspartierna. Det är viktigt att göra glasleverantören uppmärksam på vad dina mått täcker, så att du inte riskerar att få ett staket som går ut över terrassen. Ritningen skickas till olika leverantörer när du ska inhämta erbjudanden på materialen.

2

Materialen levereras efter 4 veckor på en pall med ett stativ så att glaset står säkert. Räkna med att det tar någon månads tid innan du har glaset, om glaset ska tillverkas efter speciella mått. Så är nämligen oftast fallet.

3

Klämbeslagen sätts ihop så att de kan fästas på stolparna. Det ska finnas fyra beslag på var och en av de mellersta stolparna och två på ändstolparna. Sätt först fast de självhäftande gummidelarna på insidan av beslagen så att glaset skyddas när beslagen kläms fast på det. Till det här staketet skulle det totalt monteras 36 klämbeslag.

4

Montera klämbeslagen till stolparna med de 8 x 15 mm-bultarna som följer med och som skruvas fast med en insexnyckel. Det finns förborrade hål till bultarna i de fyrkantiga, galvaniserade järnstolparna.

02
Stolparna 4 Steg

1

Placera stolparna på terrassen där de ska göras fast. Den första stolpen ska placeras vid muren med ett avstånd på 4 mm mellan muren och stolpskon. Det ska även vara ett avstånd på 4 mm från stolpskon till ytterkanten på terrassen.

2

Placera ut stolpen och förborra när stolpskon är rätt placerad med ett mellanrum på 4 mm till kanten. Hålen borras med ett 7 mm-träborr så att vi inte riskerar att brädorna spricker.

3

Stolpen fästs med franska skruvar och bultar. En spännskiva i rostfritt stål sätts mellan stolpskon och skruvarna/bultarna för att undvika att förstöra galvaniseringen på stolparna. Använd långa skruvar, 8 x 60 mm, på de ställen där stolparna ska fästas ovanpå de underliggande träreglarna som terrassens bärlina har byggts av. De franska skruvarna dras fast med en skiftnyckel eller en hylsnyckel.

4

Så ser det ut. På de ställen där det inte finns träreglar utan endast terrassbrädor, användskor-ta bultar, 8 x 40 mm. De görs fast under terrassen med en mutter med en stor spännskiva mellan mutter och terrass.

03
Glaset 4 Steg

När alla stolpar är på plats ska du börja sätta upp glaset. Det är en bra idé att vara två under den här delen av projektet, eftersom glaset annars kan vara svårt att hantera.

1

Glaset sätts fast när alla stolpar har gjorts fast. Det placeras på en trälist som läggs mellan stolparna. Listen har skurits till med önskad höjd mellan träterrass och glasets underkant, här 1,5 cm.

2

Kontrollera att stolparna står helt lodrätt när du har förborrat för de franska skruvarna och de nästan har skruvats i helt. Rikta eventuellt upp. Kontrollera därefter igen när du har skruvat i skruvarna helt. Det är viktigt att du är noggrann med att stolparna står rakt, eftersom träet är ett organiskt material som kan ge med sig. När den första glasrutan har monterats är det bara att köra på.

3

Avståndslisten har placerats med glaset ovanpå. När alla glasrutor ställs ovanpå listen hamnar de i precis samma höjd.

4

Klämbeslagen dras åt med en skruv-mejsel när glaset är rätt placerat. Två skruvar ska användas för varje beslag.

Material

 • Glassektioner, 8,76 mm i härdat och laminerat glas (här 9 st.)
 • Stolpar i galvaniserat stål (11 st.)
 • Beslag till varje glasruta (36 st.)
 • Franska skruvar, 8 x 25/60 mm
 • Spännskivor, 8 mm, liten och stor
 • Bult, 8 x 40 mm
 • Låsmuttrar, 8 mm

Tidsförbrukning

Ca 2 dagar.

Pris

15 000 kr.

Svårighetsgrad

Det är en fördel att vara två i det här projektet. På så vis blir det lättare att hantera glaset.

Ritning

Gör en skiss

Innan du kontaktar tillverkaren för att beställa glas till ditt räcke, ska du göra en skiss över din terrass. Ritningen behöver endast illustrera din terrass i grova drag, alltså t.ex. terrassens mått från kant till kant, både på längden och bredden. Då kan tillverkaren se hur räcket ska vara och hur många stolpar som ska användas, så att glasrutorna kan tillverkas med exakta mått. Du ska inte räkna in luften mellan glasrutorna och stolparna på skissen. Det är tillverkarens uppgift.

Gör en skiss

Fixering av stolparna

Stolparna fixeras på två olika sätt beroende på var på terrassen de ska göras fast. På insidan av stolparna används långa, franska skruvar. På utsidan av stolparna används korta, franska skruvar. Om det inte finns en träregel under den innersta långa skruven, ska en bit regel monteras under terrassen så att skruven kan fästas i den.

Framför änden av terrassen skruvas den yttersta, korta skruven fast med mutter och spännskiva.

Fixering av stolparna

En bit regel sätts fast under stolpen till den innersta, långa skruven.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Altan