Läckert tak av segelduk över uteplatsen

Istället för att lägga ett permanent tak över uteplatsen kan du snickra denna lyxiga pergola. Förse den sedan med ett tak av segelduk och dra för taket när solen blir för stark eller när daggen faller.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 veckor
Pris
10.000 kronor
Segelduk: Pergola med segelduk

Snickra denna lyxiga pergola med segelduk över uteplatsen.

Intro

Pergola med segelduk

Det är skönt att kunna njuta av uteplatsen framför huset även om det duggar lite lätt. Det är skönt att kunna sitta i skugga när solen steker och när daggen faller. Men det är inte alltid som ett tak är bästa lösningen.

Taket är ju överflödigt ljumma dagar och på vintern, när snön har lagt sig på det, blir det mörkt i rummen. Därför visar vi här hur du kan skapa ett tak av segelduk som du kan dra fram och tillbaka efter önskemål.

Taket bärs av en pergolaliknande konstruktion som du snickrar av standardvirke (det finns ju ingen anledning att välja dyrt trä om du ändå ska måla det).

LÄS OCKSÅ: Allt om pergolor

Men det är lyxigt att använda gammaldags träfogar, även om de kräver en viss erfarenhet. Därför ska du öva lite innan du sätter igång. Plocka fram lite spillvirke och sätt igång. Det ger dig känsla för träet och hur du ska använda hammare och stämjärn. Delarna ska passa så perfekt att de måste knackas ihop.

Vi har valt att arbeta med limträ. Det är mycket starkt och hållbart. Och det slår sig inte. Den fina markisväven är också en rätt dyr sak, men den går inte sönder om det blåser.

Du kan förstås slippa undan billigare om du väljer standardvirke, ev. tryckimpregnerat. Du kan också ersätta markisväven med enklare segelduk eller rent av genomfärgad plast. På så sätt kan du pressa priset några tusen kronor. Och vill du att det ska gå snabbare, väljer du byggbeslag i stället för träfogar.

LÄS OCKSÅ: Glastak över verandan

LÄS OCKSÅ: Altantak.

Instruktion

01
Stolparna tappas in i överliggaren 3 Steg

Den åtta meter långa överliggaren B skarvas ihop av två bitar med hjälp av en bladfog. Hur det går till visar vi i punkt 3. Överliggaren vilar på tre stolpar A, som du tappar in i överliggaren.

Såga först 60 mm djupa spår i kortänden på en stolpe, 30 mm från varandra och 32 mm från sidorna. Då bildas en tapp på 30 x 95 mm som är 60 mm hög. I överliggaren borrar och stämmer du upp ett lika stort hål precis ovanför tappen.

Segelduk: Såga upp allt virke. 1

Såga upp allt virke. För att bygga denna pergola behöver du tre stolpar A, tre överliggare D, två överliggare B och sju snedsträvor C, som sågas i rät vinkel innan du mäter och markerar för anpassning.

Segelduk: Gör en tapp upptill på alla tre stolparna A. 2

Gör en tapp upptill på alla tre stolparna A. Tappen sågas till så att hälften av strecken finns kvar. Längden på tappen ska vara cirka 2/3 av virkets dimension, alltså 60 mm.

Segelduk: Gör tapphål i överliggaren B. 3

Gör tapphål i överliggaren B. Mät dig fram till var stolparna ska stå och markera tapphålen. De ska göras 30 x 95 mm och vara 65 mm djupa (5 mm djupare än tappens längd).

02
Snedsträvorna sågas in i stolparna 4 Steg

För att konstruktionen ska bli styv och för att överliggarna ska få bästa möjliga stöd fäster vi snedsträvor mellan stolparna och överliggarna.

Det innebär att vi måste såga urtag snett in i stolparna och sedan anpassar vi sned-strävorna tills de kan vila i de urtag som vi har gjort. När du har ritat det på din mall ser du hur lätt det är.

Segelduk: Lägg en snedsträva C på mallen och markera på den var den ska sågas av i bägge ändarna. 1

Lägg en snedsträva C på mallen och markera på den var den ska sågas av i bägge ändarna. Den ska vila på ett 20 mm djupt urtag i stolpen A och i överliggaren B, precis som du har ritat på mallen.

Segelduk: Lägg en stolpe A på mallen och markera var du ska göra urtag för snedsträvan. 2

Lägg en stolpe A på mallen och markera var du ska göra urtag för snedsträvan. Markera alla urtag i stolparna och överliggarna.

Segelduk: Såga urtagen med fogsvans. 3

Såga urtagen med fogsvans. Börja med det långa sågspåret. Kom ihåg att såga mitt i strecket så att hälften av det syns när du har sågat.

Segelduk: Anpassa hörnet. 4

Anpassa hörnet. När två snedsträvor ska mötas på stolpen, som de gör på hörnstolparna, måste du såga bort lite från snedsträvorna.

03
överliggaren skarvas med en bladfog 2 Steg

För att kunna få en överliggare som är tillräckligt lång var det nödvändigt att skarva två delar och det gjordes med en bladfog. Längden på bladet ska vara 1,5 gånger träets dimension, alltså 1,5 x 95= 142 mm.

Segelduk: Markera bladfogen på de två överliggarna B. 1

Markera bladfogen på de två överliggarna B. Såga därefter igenom delarna halvvägs, exakt 142 mm från kortänden.

Segelduk: Såga från kortänden på överliggarna in till där du har sågat igenom halvvägs. 2

Såga från kortänden på överliggarna in till där du har sågat igenom halvvägs. Använd gärna fintandad såg till klyvningen för då blir det lättare att styra sågen. Delarna skruvas sedan ihop underifrån.

04
överliggaren monteras med en laxstjärtsfog 5 Steg

Den tredje överliggaren möter de två skarvade överliggarna där vi har tappat fast stolpen. För att få plats för delarna och för att slippa använda byggbeslag gör vi en laxstjärtsfog med nacke. En sådan lösning innebär att de tre överliggarna och stolpen fogas på en yta av 95 x 95 mm. Det är enkelt och snyggt och relativt lätt att göra.

Segelduk: Markera på överliggaren D och överliggaren B enligt bilden. 1

Markera på överliggaren D och överliggaren B enligt bilden. Laxstjärtsdelen är 15 mm medan nacken är 30 mm.

Segelduk: Ta bort överflödigt trä med såg och stämjärn. 2

Ta bort överflödigt trä med såg och stämjärn. Se upp så att du inte tar bort för mycket trä eftersom delarna ska passa mycket exakt.

Segelduk: Så här ska det se ut i änden av överliggaren. 3

Så här ska det se ut i änden av överliggaren. Laxstjärtsbladet används för att låsa delarna och nackens funktion är att bära den ena regeln på den andra.

Segelduk: Urtaget i överliggaren ser ut så här. 4

Urtaget i överliggaren ser ut så här. Det är 15 respektive 30 mm djupt och passar exakt runt änden på anslutande överliggare (som läggs upp sist).

Segelduk: Den färdiga träfogen. 5

Den färdiga träfogen. Överliggaren D ligger ovanpå överliggaren B exakt ovanför stolpen A:s anslutning. En snygg och mycket hållbar träfog du kan vara stolt över.

05
Pergolan sätts ihop 3 Steg

När du har sågat till alla stolpar, snedsträvor och överliggare som behövs, så är det dags att montera delarna. Men kolla först att alla urtag är gjorda korrekt genom att göra en provmontering.

När du är nöjd börjar arbetet genom att du fäster balkskor på väggarna där överliggarna ska fästas. Lägg sedan delarna där de ska användas. Förankra stolparna i plintar, i marken eller med beslag på terrassen.

Segelduk: Sätt ihop de första delarna upp och ned. 1

Sätt ihop de första delarna upp och ned. Börja med att lägga en överliggare B på marken och knacka ner stolparna i tapphålen. Knacka också fast snedsträvorna C.

Segelduk: Vänd nu sektionen så att den blir rättvänd. 2

Vänd nu sektionen så att den blir rättvänd. Detta är mittstolpen som nu är klar med en överliggare medan den andra ännu inte lagts upp.

Segelduk: Lägg upp den mittersta överliggaren. 3

Lägg upp den mittersta överliggaren. Den ska vila på en balksko på huset medan den fixeras på stolpen och den andra överliggaren med laxstjärtsfogen. Fäst den tredje snedsträvan.

06
Nu är det dags att sy taket 5 Steg

Taket i varje sektion består av en stor duk som har sytts ihop av fyra våder markisväv.

Varje sektion är 360 x 360 cm och när taket har sytts klart ska det vara 4 cm smalare på alla håll, dvs. 356 x 356 cm. Vi har köpt 30 m markisväv med en bredd på 145 cm. Väven är styv och det är tungt att sy i den, å andra sidan håller den både sol och regn borta från terrassen.

Segelduk: Lägg väven på ett stort arbetsbord så att du kan klippa den. 1

Lägg väven på ett stort arbetsbord så att du kan klippa den. Börja med att klippa fyra våder à 375 cm till den första sektionen av taket.

Segelduk: Sy ihop våderna. 2

Sy ihop våderna. Lägg en våd på bordet och en ovanpå, 3 cm förskjuten. De sidor som ska vara neråt läggs mot varandra. Häfta ihop väven med nålar och sy hop våderna 35 mm från kanten.

Segelduk: Vik in väven över den första sömmen så att det nu ligger tre lager väv på varandra. 3

Vik in väven över den första sömmen så att det nu ligger tre lager väv på varandra. Ta bort nålarna och stryk vecket.

Segelduk: Nu ska du sy en gång till, och sömmen ska läggas 25 mm från kanten. 4

Nu ska du sy en gång till, och sömmen ska läggas 25 mm från kanten. Det är en klar fördel med en medhjälpare som kan styra väven medan du syr rakt.

Segelduk: Vik en 3 cm bred fåll längs två av sidorna, fäst den med nålar och stryk den innan du syr en söm 25 mm från kanten. 5

Vik en 3 cm bred fåll längs två av sidorna, fäst den med nålar och stryk den innan du syr en söm 25 mm från kanten.

07
Montering av mässingsöljetter 5 Steg

Det ska vara lätt att dra fram taket över terrassen när solen blir för stekande, när det börjar regna eller när daggen plötsligt faller. Taket ska därför hänga i vajrar, en längs varje sida och en i mitten. Vajrarna dras genom öljetter, som knackas fast i de upprättstående vecken. Då är det ingen risk att vajrarna fördärvar väven.

Segelduk: Det ska vara lätt att dra fram taket över terrassen när solen blir för stekande, när det börjar regna eller när daggen plötsligt faller.

Taket har lagts på gräset. Vi har markerat vecken (sömmarna) med svarta prickade linjer och vajrarna med röda, så du kan se hur de ska placeras.

Segelduk: Markera på varje veck var du vill sätta de tre mässingsöljetterna. 1

Markera på varje veck var du vill sätta de tre mässingsöljetterna. De två yttersta ska placeras 40 mm in från var sin sida. Den mittersta sätts förstås mittemellan.

Segelduk: Stansa ut hål för öljetterna. 2

Stansa ut hål för öljetterna. Till dessa behövs en 12 mm huggpipa. Du ska ha ett bra underlag av trä för att inte skada huggpipan när du slår på den.

Segelduk: Lägg handelen av öljetten med kragen uppåt på den nedersta delen av slagverktyget. 3

Lägg handelen av öljetten med kragen uppåt på den nedersta delen av slagverktyget.

TIPS: Använd öljettång eller slagverktyg till arbetet.

Segelduk: Lägg väven ovanpå slagverktyget och lägg sedan en hondel ovanpå handelen. 4

Lägg väven ovanpå slagverktyget och lägg sedan en hondel ovanpå handelen. Knacka ihop delarna. Använder du tång krävs lite styrka i nyporna.

Segelduk: Färdigt! Så snyggt ser det ut när de två delarna har slagits ihop till en öljett. 5

Färdigt! Så snyggt ser det ut när de två delarna har slagits ihop till en öljett. När du har stansat alla hålen och försett dem med öljetter, så kan du hänga upp taket.

08
Häng upp taket i vajrar 5 Steg

Nu återstår det bara att hänga upp det nya taket. Varje sektion ska hänga i tre plastöverdragna vajrar. Vi fäster vajrarna i surrningsfästen på överliggaren respektive husväggen. Skruvarna i surrningsfästena dras i endast delvis. Först när taket har hängts upp och vajrarna sträcks drar vi fast dem ordentligt.

Segelduk: Fäst tre surrningsfästen på överliggaren B. 1

Fäst tre surrningsfästen på överliggaren B. Det ska vara tre i varje sektion. Ett på varje sida och ett på mitten, alltså i linje med öljetterna i taket av markisväv.

Segelduk: Trä de plastöverdragna vajrarna genom öljetterna. 2

Trä de plastöverdragna vajrarna genom öljetterna. Fortsätt med vajrarna genom surrningsfästena och lås dem med kraftiga vajerlås.

Segelduk: Nu ska du sträcka alla vajrar. 3

Nu ska du sträcka alla vajrar. Det gör du genom att lossa ett vajerlås i sänder och sträcka vajern. Kläm fast vajern med tång medan du drar så mycket du kan innan du drar åt vajerlåset.

Segelduk: Kolla hur lätt du kan dra ut taket. 4

Kolla hur lätt du kan dra ut taket. Det är viktigt att vajrarna har dragits genom alla öljetter.

Segelduk: Sträck ytterligare en gång genom att dra åt samtliga skruvar i alla surrningsfästena. 5

Sträck ytterligare en gång genom att dra åt samtliga skruvar i alla surrningsfästena. Det ger ytterligare några millimeter.

Material

Material till två sektioner

95 x 95 mm limträ:
• 3 stolpar (A) à 235 cm
• 2 överliggare (B) à 410 cm
• 7 snedsträvor (C) à 80 cm
• 3 överliggare (D) à 390 cm

Markisväv, 145 cm bred:
• 8 våder à 375 cm

Dessutom:
• 3 balkskor
• 6 plastöverdragna stålvajrar à 400 cm
• 12 surrningsfästen
• 12 vajerlås
• 54 öljetter, mässing

Specialverktyg
• Huggpipa
• Slagverktyg eller öljettång
• Stor spiralborr

Tidsförbrukning

Räkna med cirka två veckor inkl. sömnad och målning.

Pris

Vårt pris blev cirka 10000 kr för hela projektet. Men det går att göra det billigare med billigare material.

Svårighetsgrad

Det kan vara lite knepigt med alla stora träfogar. Det kan vara klokt att öva lite på att göra träfogar innan du börjar – eller använda byggbeslag.

Ritning

Tillverka en mall

Du ska börja arbetet med att tillverka en mall som används när du sågar ut delarna till pergolan. Det gör du lättast genom att på en hel plywoodskiva, 122 x 244 cm, rita en av stolparna A med överliggare B och snedsträvor C.

På mittstolpen ska du göra urtag för snedsträ-vor på tre av sidorna.

På hörnstolparna ska du göra urtag på sidan mot mittstolpen och på sidan mot huset.

Tillverka en mall

Så här syr du ett tak

Börja med att sy ihop de fyra våderna så att sömmarna ligger uppåt. Fortsätt sedan genom att sy en extra söm mitt på varje våd. Sy därefter en 25 mm bred söm längs sidorna parallellt med de övriga sömmarna. Nu har du nio sömmar som du kan slå fast öljetter i och sedan hänga upp i vajrar.

Så här syr du ett tak

3D-modell

Segelduk: Zooma in här och se alla fina fogar och detaljer.
3D-modell

Tak med segelduk

Zooma in här och se alla fina fogar och detaljer.

Öppna 3D-modell

Segelduk: Även om det är stora dimensioner, är stolparna tappade ihop.
3D-modell

Stolpar med tappar

Även om det är stora dimensioner, är stolparna tappade ihop.

Öppna 3D-modell

Segelduk: Snedsträvorna är också infällda i stolparna.
3D-modell

Sneda snitt i stolpar

Snedsträvorna är också infällda i stolparna.

Öppna 3D-modell

Segelduk: Stolparna, eller snarare reglarna, är naturligtvis också snyggt sammanfogade.
3D-modell

Förlängda takreglar

Stolparna, eller snarare reglarna, är naturligtvis också snyggt sammanfogade.

Öppna 3D-modell

Segelduk: Lägg märke till den översta, fina tappen - och se upp så den inte bryts av!
3D-modell

Den finaste detaljen

Lägg märke till den översta, fina tappen - och se upp så den inte bryts av!

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Stolpar på rad

Med ett rättesnöre får du dem i en exakt rad

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TIPS: Använd sågen som vinkel

TIPS: Rita upp exakt med tumstocken

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Altantak