Fristående altantak på fyra stolpar

Gör det själv – och spara över 7000 kr. När du har lagt tak över altanen slipper familjen bryta upp när daggen faller eller om det plötsligt kommer en regnskur.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
3.000 kronor

Taket över altanen har konstruerats så att det passar till huset, och därför har vi använt samma material och färg.

Intro

Taket gör att sommaren förlängs från våren till en bit in på hösten. Här visar vi hur du kan bygga taket på ett par rejäla stolpar, så att det tål både väder och vind.

Det är förstås terrassens storlek som bestämmer dimensioner och antalet stolpar. Här är terrassen cirka 245 x 360 cm och vi nöjer oss med tre stolpar.

Altantaket får stabila stolpar

Marken är såpass mjuk att vi kan gräva hål för stolparna och gjuta fast dem i betong. Det ger en stark konstruktion.

Om du inte kan gräva ner stolpar eller plintar utan fäster stolparna i berg eller sten, bör du förstärka konstruktionen med snedsträvor.

LÄS OCKSÅ: Glastak över verandan

Eftersom gaveln består av svartmålad lockpanel använder vi samma färg för att måla allt trä, och det gör vi innan delarna monteras.

Instruktion

01
Gjut fast stolparna 4 Steg

1

Fyll 10 cm grus eller makadam i varje hål och sätt ner stolparna (A). Stampa först bottnen i varje hål med en stolpe så att det bildas ett fast men dränerande underlag.

När marken är mjuk eller lös går det att borra hål med jordborr.

2

Kontrollera att stolpen står lodrätt och fixera den sedan med kilar. TIPS: Du kan fixera varje stolpe med två långa snedsträvor, som knackas ner i marken. Då blir det lättare att fylla i betong.

3

Fyll betong i hålen. Här har vi använt en säck torrbetong till varje hål. TIPS: Du kan även blanda betong i en skottkärra. Då blir det lättare att få en jämn blandning som är lätt att forma.

4

När du har fyllt upp 3/4 av hålet häller du i lite vatten. Följ doseringsanvisningarna på säcken. Blanda sedan med en käpp eller ett spett så att vattnet fördelas överallt.

Innan betongen härdar kollar du noga att stolparna står lodrätt. Mät på flera sidor av stolparna.

02
överliggaren fästs 5 Steg

Stolparna har gjutits fast och efter några dagar, när betongen har härdat, står de stadigt. Det är då dags att kapa dem till rätt höjd och såga ett 145 mm urtag i varje stolpe för överliggaren, så att den har något att vila på.

Här har vi räknat ut att överliggaren kan placeras 200 cm från marknivå, och eftersom överliggaren är 145 mm så kapas stolparna 214,5 cm ovanför marken. Men innan vi kapar dem, fäster vi ett par snedsträvor mellan stolparna så att vi inte rycker stolparna ut sina lägen.

När betongen har härdat några dagar kan du fortsätta. Under mellantiden bör du fixera stolparna med snedsträvor.

1

Stolparnas höjd och urtaget för överliggaren markeras. Det gör vi med krita för att vi tydligt ska se var vi ska såga. Vi överför höjdmarkeringen från sida till sida med vinkel.

2

Först kapar vi stolparna på höjden och det går lätt med fogsvans. Därefter sågar vi lodrätt ner för att göra ett urtag för överliggaren.

3

Överliggaren (B) läggs på plats i urtagen i stolparna (A). Det ska erkännas att man till detta arbete har nytta av en medhjälpare. När överliggaren är på plats låses den med tvingar.

4

Det är viktigt att överliggaren ligger vågrätt. Små avvikelser kan elimineras med t.ex. tjärpapp mellan stolpe och överliggare.

5

Överliggaren skruvas fast på stolparna. Här använder vi fyra stycken 5 x 90 mm skruvar i varje stolpe. Lägg märke till att vi skruvar från stolpen och in i överliggaren.

03
Sparrar och reglar 2 Steg

Ovanpå överliggaren fäster vi sex taksparrar med 60 cm inbördes avstånd, och vi har valt rätt kraftigt trä, 45 x 145 mm, med tanke på snölasten.

Sparrarna monteras på överliggaren med byggbeslag. För att taket ska ligga stadigt behöver vi dessutom ett antal takreglar, och de fäster vi på var 40:e cm. Takskivorna får då rejält stöd och kan klara mycket snö.

Taksparrarna är 420 cm långa och kommer därför att sticka ut 40 cm från varje kortsida på taket.

1

Sparrarnas (C) placering på överliggaren (B) markeras. Därefter kan vi fästa den ena delen av varje byggvinkel med 100 mm galvaniserade spikar eller 5 x 90 mm skruvar.

2

Sparren (C) läggs på plats mot byggvinkeln där den fästs. Därefter fortsätter vi på samma sätt med resten av sparrarna. TIPS: I stället för att mäta för placeringen av varje sparre kan du använda en list.

04
Taket läggs på 4 Steg

Takreglarna (D) ska bära det korrugerade plasttaket, och vi fäster dem tätt - på var 40:e cm. De skruvas fast med 5 x 90 mm skruvar

1

Takfotsbrädorna (E) på sidorna sågas till rätt längd. På den sida som hamnar längst upp, när takfotsbrädorna har monterats, fästs en vattbräda (F).

2

Takfotsbrädorna (E) skruvas fast på takreglarna (D) med 5 x 90 mm skruvar. En avståndskloss (vi använde en tuschpenna) mellan regel och vattbräda (F) ser till att det blir 2 cm luft mellan dem.

3

Takskivorna sågas med fintandad såg. Vi använde en handsåg. TIPS:Du kan underlätta sågningen genom att såga fjera skivor på en gång och pressa ihop dem med ett par lister.

4

Läggningen av takskivor börjar vid fasaden, där kanten täcks av en bräda. Skivorna fästs i takreglarna med specialskruv i varannan eller var tredje vågdal.

Material

Tryckimpregnerat trä:
• 3 stolpar (A) à 3 meter, 100 x 100 mm
• 7 takreglar (D) à 4,2 meter, 45 x 45 mm
• 2 takfotsbrädor (E) à 3,3 meter, 25 x 125 mm
• 2 vattbrädor (F) à 3,3 meter, 25 x 50 mm
• 1 stödregel (G), 3,6 meter, 45 x 145 mm

Konstruktionsträ K 40:
• 1 överliggare (B), 3,6 meter, 45 x 145 mm
• 6 taksparrar (C) à 3,3 meter, 45 x 145 mm

Dessutom:
• 3 säckar betong
• 4 takskivor, glasklar pvc, à 3,6 meter
• 6 mm armeringsnät, 2,15 x 2,5 meter
• Skruvar: 5 x 50 mm, 5 x 90 mm och specialskruvar till takskivorna
• 100 x 3,8 mm spikar, 20 mm märlor
• Vinkelbeslag: 50 x 80 mm
• Grundfärg och färg

Specialverktyg
• Jordborr (kan hyras)

Tidsförbrukning

Arbetet bör klaras av på ett par dagar med ett par dagars mellanrum (betongen ska ju få lov att härda).

Pris

Räkna med cirka 3000 kr.

Svårighetsgrad

Det är en överkomlig uppgift om du är noggrann med både tumstock och vattenpass.

Ritning

3D-modell

3D-modell

Enkelt altantak

Med ett svagt fall på taket, ser du till att regnvattnet rinner bort från huset.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Reglarna ligger i hack i stolpen

Lägg märke till att det är hack utsågade i stolparna som reglarna kan ligga i.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Armeringsnät till växterna

Armeringsnätet är för växterna att klättra på och skymma på baksidan.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stolparna gjuts fast

Under marknivå kan du se att stolparna är fastgjutna.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Gjutna stolpar

Med stöttor får du dem helt raka, medan betongen härdar

TEKNIK: Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

TIPS: Djupstopp till handsågen

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Tips & Tricks

Välj rätt dimension på sparrarna

Tabellen gäller för lätta tak, exempelvis prof lerade skivor av plast eller plåt liksom brädor eller skivor klädda med takpapp. Dimensionerna, som avser konstruktionsvirke K24, har anpassats efter en snölast på 3,5 kN/m2 och avser flacka tak med en lutning under 14 grader.

Så här används tabellen: Här lägger vi tak över en terrass. Avståndet från huset till stolparna är 245 cm. Takskivorna kräver ett sparravstånd på 60 cm. Gå in i tabellen och välj sparrav-stånd (här 60 cm). Fortsätt neråt i raden till du kommer till önskad spännvidd (här mer än 220 cm men mindre än 280 cm). Till vänster står sparrdimensionen (här 45 x 170 mm). Överliggaren mellan stolparna får samma dimension liksom bärlinan på väggen.

OBS! Tabellen ger endast riktlinjer för val av dimension. Gör Det Själv ansvarar inte för uppgifterna.

Stark och stadig konstruktion

Här har vi grävt ner stolparna och satt dem i betongklumpar. Det ger fn stabilitet. Sparrarna fästs dessutom på en bärlina, som i sin tur monteras på fasaden. Om du inte gräver ner dina stolpar blir det nödvändigt att förstärka konstruktionen i sidled. Det gör du lättast med snedsträvor längst upp på stolparna. Den i mitten får snedsträvor åt båda sidorna medan de två yttre får en snedsträva mellan stolpe och överliggare.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Altantak