Enkel överbyggd terrass

En överbyggd terrass ger dig fler timmar utomhus. Bygg en enkel träkonstruktion och lägg ett tak av plast – så kan du ha ditt tak klart på en helg.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dagar
Pris
15.000 kronor

Intro

I gör-det-självbeskrivningen visar vi hur du:

 • placerar stolparna
 • monterar takspärrarna
 • lägger takskivorna
 • tar bort den gamla stenterrassen och gör en ny med stadigt underlag

Instruktion

01
Stolpar och ram 6 Steg

Taket består här av stolpar, fyra totalt, som placeras på ett avstånd av 2,4 m från huset. Överst på stolparna ska monteras en ram, som ska förankras i husets takfot med hjälp av spärrar. Det yttersta hammarbandet fästs först vid de yttersta stolparna, två och två, innan stolparna placeras i hål och förbinds i mitten.

1

Gör hål för stolparna (A), när du har mätt upp var de ska placeras. Hålen borras enklast med en jordborr - och en medhjälpare! Hålen ska vara minst 90 cm djupa (frostfritt) och vara rymliga så att stolparna kan justeras på plats.

2

Stolpar (A) och hammarband (B) fogas ihop, två tillsammans, innan stolparna reses upp och placeras i hålen. När hammarbandet är fast, är det lättare att ha exakt samma avstånd mellan stolparna.

3

Hammarbandet (B) fästs vid stolparna med kraftiga vinkelbeslag med kraftiga vinkelbeslag och ankarskruv, 5 x 40 mm.

4

Det ska göras två stommar där hammar bandet (B) fästs i stolparna (A) till det här taket. Gör dem eventuellt ovanpå varandra, så att den första används som mall. Så tar de inte heller så mycket plats, om det är ont om plats. Det sista hammarbandet sätts när stolparna är på plats.

5

Placera nu de två stolpstommarna i hålen. Stolparna placeras så att de står helt rakt. Kolla med vattenpasset på båda sidor om stolparna. Stommen stagas upp så att stolparna står i rätt höjd. Här ska hammarbandet placeras 10 cm under bärlinan vid huset, så att taket får en lämplig lutning.

6

Fyll betong runt stolparna (A) när de står som de ska. Här används färdigblandad betong som blandas med vatten enligt förpackningen. Det är bra att göra lite fall på gjutningen, så att vattnet kan rinna bort från stolpen.

02
Takspärrar 4 Steg

Takspärrarna förbinder huset med stolparna och hammarbandet. De fästs med balkskor i husets takfot och med vinkelbeslag i hammarbandet. Här är det viktigt att avståndet mellan spärrarna är exakt 100,5 cm, eftersom det passar med måttet på takskivorna. Du ska också vara noga med att spärrarna sätts vinkelrätt mot hammarbandet, så att du inte får problem när takskivorna ska monteras.

1

Spärren (C) sätts i balkskon på husets takfot. Först ska spärren fästas med 5 x 40 mm-skruvar.

2

Spärren (C) placeras vinkelrätt mot hammarbandet (B) och fästs med vinkelbeslag och ankarskruv. Spärren ska ha ett fall på 3 cm per meter, dvs totalt 7,5 cm på det här taket.

3

Kolla en extra gång så att stolparna (A) står helt rakt innan du fäster spärrarna (C) vid hammarbandet (B). Därför ska du sätta spärrarna samma dag som stolparna, så att betongen inte hinner härda. Du ska också kolla en gång extra så att alla spärrarna sitter vinkelrätt mot hammarbandet med exakt samma avstånd mellan sig, eftersom takskivorna ska fästas på lister som skruvas fast i spärrarna.

4

Mellan spärrarna (C) täpps igen med reglar (D). De kapas på längden så att de passar mellan två spärrar. Reglarna fästs med vinkeljärn och ankarskruv. Därefter målas trästommen. Det är lättare att göra det nu, innan takskivorna sätts på plats, så att du kan komma till lätt och inte riskerar att få färg på taket. Och det är en bra investering, för träskydd förlänger träets livslängd, så att du får glädje av din överbyggnad i många år.

03
Takskivor 6 Steg

Takskivorna sätts ovanpå takspärrarna, där de ska fästas i en skena ovanpå en gummilist. Börja med att täta vid huset, rulla ut gummilister över spärrarna och sätta fast expansionsband på hammarbandet. Alla delar till taket ska köpas tillsammans av samma tillverkare, så att de passar ihop.

1

Skenorna skruvas fast mitt på spärrarna (C) efter att man lagt en gummilist på. Skenan ska sticka ut ca 2 cm över kanten på hammarbandet. Gummilisten ska börja ca 5 cm från spärrens bakkant och hänga ut ca 10 cm över spärrens framkant. Då når gummilisten ner i den hängränna som ska sättas upp senare.

2

Det ska sättas en speciell byggtejp på framkanten av takskivan och en aluminiumtejp på bakkanten när den har kapats på längden. Skivorna ska vara 1 cm längre än spärrarna. Kom ihåg att lossa skyddsfolien på takskivorna först, så att du kan komma till.

3

Sätt sedan fast en dropplist utanpå byggtejpen med en sträng silikonfog. Kom ihåg att vända skivan så att rätt sida kommer uppåt.

4

Lägg takskivorna på plats. Skivorna ska placeras 2,5 cm från spärrarnas bakkant och sticka ut 3,5 cm över framkanten.

5

Behåll skyddsfolien på skivorna tills alla sitter på plats i skenorna och du är redo att fästa dem.

6

Fäst takskivorna med täcklisterna, som bankas på plats i skenorna på spärrarna, så att skivorna fixeras. Använd en gummiklubba, så att du inte gör märken på listerna.

04
Terrass med plattor 4 Steg

På den gamla stenbeläggningen under det nya, fina taket finns det många gropar, så det är svårt att få bord och stolar att stå stabilt. Därför tas de gamla plattorna upp och det görs ett nytt, stabilt underlag med fall bort från huset, som packas ordentligt med en markvibrator. Därefter läggs de gamla stenarna tillbaka.

1

De gamla stenarna tas bort. Även det översta lagret av det gamla underlaget tas bort. Istället läggs det på ett nytt bärlager, som fördelas så jämnt det går i ett ca 10 cm tjockt lager. Se till att underlaget faller bort från huset, så vatten kan rinna bort. Fallet ska vara ca 1-2 cm per meter.

2

Bärlagret packas ordentligt 2. Bärlagret packas ordentligt med en markvibrator så att den nya plattbeläggningen inte ska sjunka ner. Kör fram och tillbaka ett par gånger över underlaget.

3

Överst läggs sättsand, som jämnas till. Lagret ska vara 3-5 cm tjockt. Det kan jämnas till t ex med hjälp av två raka rör som läggs ner i gruset så att det blir jämnt och har rätt fall. Den överflödiga sanden dras av med en rätski-va eller en lång, rak bräda. När hela underlaget är utjämnat, ska det läggas plattor. Här väljer vi att återanvända de gamla plattorna.

4

Sopa fogsand i fogarna. Om du sopar diagonalt över fogarna, går det lättast att fylla dem. Och det är viktigt att fogsanden låser fast sig mellan plattorna till en stark, sammanhängande yta. Kör ett par gånger med markvibratorn. Häll sedan på mer fogsand och sopa tills fogarna är helt fyllda.

Material

 • 4 stolpar (A), 95 x 95 mm, 360 cm långa
 • 3 stolpar (B), 95 x 95 mm, 152 cm, till hammarband
 • 7 spärrar (C), 70 x 120 mm, 240 cm långa
 • 6 reglar (D), 70 x 120 mm, 94,5 cm långa
 • Plintbetong
 • Balkskor
 • Vinkelbeslag, 90 x 90 mmAnkarskruv, 5 x 40 mm
 • Takskivor, här 16-mmtermotak, Rodena från Rias, 98 x 300 cm
 • Taktillbehör: Skenor, gummilister, täcklister, distanslist, dropplist, stoppbeslag, byggtejp, expansionsband, aluminiumtejp, silikonfog, sidolist, gummiduk, tätband.

Specialvektyg

 • Jordborr

Tidsförbrukning

Ca. 4-5 dagar.

Pris

Ca 15.000 kr.

Svårighetsgrad

Det är inte svårt att bygga det här taket. Se bara till att träkonstruktionen är anpassad till taket och har rätt lutning.

Ritning

Multimedia

Multimedia

3D-modell

3D-modell

Altantak över terrassen

En övertäckt terrass ger fler timmar utomhus.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stolpar och bärlina

Bärlinan sitter mitt på stolpen i ena änden, så att det finns plats för en bärlina till. Samtidigt har stolparna satts 90 cm ner i marken på frostfritt djup.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Spärr

Spärrarna ligger med ett lika långt avstånd på 100 cm och bitarna där emellan har fästs med vinkelbeslag på bärlinan.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Takskivor

Takskivorna har monterats på spärrarna.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Stolpar på rad

Med ett rättesnöre får du dem i en exakt rad

Video

TIPS: Enkelt djupstopp med tejp

Video

TEKNIK: Avjämningslager för plattor

Med två rör och en rak bräda blir det helt jämnt

Video

TEKNIK: Kantsäkring

Med gjutna kantstenar ligger plattorna helt stilla

Video

VERKTYG: Så här använder du en markvibrator

Markvibratorn är en relativt enkel maskin, i gengäld är den oumbärlig när du ska skapa ett fast och jämnt underlag för plattor och marksten. I den här videon kan du se hur du använder maskinen.

Video

Tips & Tricks

Plattor i förband

Du får starkast markbeläggning om du lägger plattor och sten i förband. Det vill säga att fogarna är placerade med förskjutning i förhållande till varandra, så att det inte blir långa, obrutna linjer.

Såvida du inte väljer väldigt stora och tunga plattor till din nya beläggning, bör du lägga dem i ett mönster med förband. Det kan t ex vara halvförband eller trekvarts-förband, som du kan se på den här illustrationen.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Altantak