Täck över terrassen

Många väljer ett uterum som utbyggnad. Då får man ett extra rum under sommarmånaderna, men slipper samtidigt att påbörja ett större utbyggnadsprojekt. Att täcka in terrassen är en ännu enklare lösning.

Den inbyggnad som familjen här har valt är förkonstruerad och tillverkad efter särskilda önskemål. Inbyggnaden kan, om man senare önskar stängas till så att man får ett avskilt uterum. Av konstruktionsritningen framgår det i vilken ordning enskilda delar ska monteras.

Det första är att montera de stolpar som takkonstruktionen vilar på. Takpapp monteras i botten för att skydda stolparna mot fukt. Innan hantverkarna börjar arbetet mäter de ut efter ritningen och markerar var stolparna ska stå för någonstans.

Det är viktigt att alla mått stämmer med ritningen, eftersom de olika delarna är anpassade till varandra. Nu har vi markerat var den första stolpen ska göras fast på väggen, men först gör vi fast en dubbelhäftande expansionstejp.

Det används i stället för silikonfog. Expansionstejpen sluter helt tätt, eftersom den utvidgar sig och fyller upp ojämnheter mellan ytorna. Hantverkaren ser till att stolpen sitter i lod. Han gör fast den först på mitten.

Med hjälp av denna ”fixpunkt” ser han till att stolpen inte rör sig när han borrar upp övriga hål. Stolpen monteras med karmskruv. För att få bästa möjliga finish både försänker och proppar hantverkaren hålen. Nästa steg är att montera den första taksparren på de två stolparna.

Läs mer: Bygga altantak

När den lagts på plats skruvas den fast i de två stolparna. Hantverkarna mäter nu ut för nästa stolpe. Nästa rem läggs på plats och monteras med ett par skruvar.

Den sista bärande stolpen placeras i lod och monteras på husväggen. Först borrar hantverkaren igenom stolpe och vägg med en lång betongborr. Sedan dras karmskruvarna i. Den sista bärande remmen läggs på plats. Avstånden jämförs uppe och nere med hjälp av en lasermätare.

Måtten är exakt lika. Nu är allt i vinkel till vartannat och kan göras fast. Nu monteras den 4,5 meter långa centrumstolpen, som ska bära nockremmen. Den är tillsågad i förväg så att den passar med taksparren.

Stolpen skruvas in i remmen som sitter på väggen. Och i grunden. Hantverkaren markerar på remmen var sparrarna ska placeras. Han kontrollerar också om den kraftiga balkskon som ska sitta på husets gavel passar med remmen. Det gör den. Nu saknar bara remmen i skelettet. Balkskon görs fast.

Remmen läggs på plats. Den regleras så att den ligger helt i våg. Nu är skelettet helt färdigt och taksparrarna kan läggas på plats. Men först monteras de skenor som takplattorna ska monteras på.

Sparrarna läggs på plats och skruvas fast. Nu ska termoplattorna på plats. Först ska de tätas med en aluminiumskena. Man tar inte av skyddsfilmen på plattorna förrän de är monterade. Då slipper man repor och andra skador.

Den ände av plattorna som ska ligga i topp täpps igen med aluminiumtejp. Plattorna läggs på plats med ett mellanrum som svarar mot de aluminiumprofiler som ska hålla fast plattorna.

Aluminiumlisterna är försedda med gummilister som sluter helt tätt mot plattorna för att hålla regnvatten ute. Det är bra, för när hantverkarna är nästan helt färdiga börjar det regna. Nu saknas bara nocken, men den monteras snabbt. Terassen är täckt och klar att börja användas.

LÄS OCKSÅ: Genväg till ett härligt uterum

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Altantak