Genväg till ett härligt uterum

Att bygga ett uterum kan vara ett stort projekt, men det finns en genväg – en paketlösning. Då får man alla de brädor, reglar och skruvar man behöver. Precis som när man köper en Ikea-möbel.

Intro

Den korta svenska sommaren blir flera månader längre om du bygger ut villan med ett uterum med glasväggar. Det är klart som korvspad att det lönar sig att själv stå för bygget, för då sparar du mycket pengar.

Å andra sidan är det lika klart att projektet kan bli stort och omfattande även för en rutinerad gör-det-självare. I så fall finns det en smart lösning. Man tar en genväg. Här bygger vi ett härligt uterum och till det använder vi delar som noggrant har valts ut, mätts och kapats samt levererats som en byggsats på tomten.

Varje bräda, limträbalk, skruv och list passar där den ska användas – och allt finns i byggsatsen. Det är ingen risk att det saknas något. Det underlättar arbetet en hel del och då kan alla händiga gör-det-självare klara av det. Det svåraste är att välja rätt modell och att skapa en bra grund.

SE BYGGBESKRIVNINGEN: Bygg själv orangeri

Instruktion

01
Grunden: Gjuten ram på isolering 6 Steg

Uterummet kan byggas på vilket som helst underlag - bara detta är fast och stabilt. Vår tomt är stenig så vi väljer att gjuta en sockel ovanpå ett underlag av fasta isoleringsskivor. Då slipper vi problem med fukt och frost. Innanför sockeln lägger vi ett golv av betongstenar som håller kvar dagens värme.

Först ett lager dränerande grus, sedan cellplast och en gjuten sockel

När tomten är stenig blir det för besvärligt att gräva ner till frostfritt djup för att gjuta en platta. Det behövs ju inte heller till ett uterum så vi gräver bort så mycket att vi kan lägga 30 cm dränerande grus, som vibreras och packas för att bli stadigt och plant. Därefter lägger vi 10 cm tjock cellplast innan vi avslutar med att gjuta en sockel. På den murar vi med lecablock.

Bygga uterum: Grunden

Ryggskott eller grävmaskin? Valet är givet och maskinen är värd varje krona i hyra.

Bygga uterum: Det isolerande underlaget under uterummet 1

Det isolerande underlaget under uterummet består av 10 cm tjocka skivor av cellplast (som ofta kallas frigolit) och 30 cm dräneringsgrus. Gjutformen gör vi av 45 x 195 mm reglar.

Bygga uterum: Gjutformen armeras 2

Gjutformen armeras med 10 mm armeringsjärn. Fyra järn sätts ihop till en ”tunnel” som på cirka var 60:e cm najas ihop med bockade järn. Tunneln lyfts upp lite med distansklossar av plast.

Bygga uterum: Sockeln gjuts 3

Sockeln gjuts av betong som vi har beställt färdig. Med en hyrd stavvibrator ser vi till att betongen packas och fyller ut överallt i formen. Upptill jämnas betongen av med en bräda.

Bygga uterum: Ovanpå sockeln 4

Ovanpå sockeln murar vi tre skikt med lecablock - men först när betongen har härdat (det tar tre dygn) och formen har tagits bort. Blocken placeras exakt där uterummet ska stå.

Bygga uterum: Lecablocken muras med tunna fogar. 5

Lecablocken muras med tunna fogar. De isolerar bättre än betonghålsten som också kan användas. Blocken läggs med förskjutna skarvar i tre skift hela vägen runt på sockeln.

Bygga uterum: Grunden fylls upp med sand 6

Grunden fylls upp med sand som jämnas till och vibreras 7 cm under ovankanten på blocken, så att vi kan lägga golv av betongstenar.

02
Stommen: Limträ med hög styrka 6 Steg

Stommen byggs upp av limträbalkar. Det är ett fantastiskt starkt och stabilt material som gör det möjligt att bygga väggarna som ramar, och i dessa kan sedan skjutdörrar och fönster monteras. Vi betalade 3000 kr för att få allt trä kapat i rätt mått, och då passade delarna på millimetern!

Balkar och reglar ska placeras exakt för att fönster och dörrar ska passa

Den stora utmaningen under arbetet med stommen är att vara noggrann. Minsta lilla slarv blir till skevheter som i slutänden innebär att det inte går att sätta fönster eller skjutdörrar på plats.

Och lyckas vi få skjutdörrarna på plats så glider de inte om de inte har tillräcklig plats. Mellan hus och uterum lämnas en spalt som vi sedan tätar och isolerar.

Bygga uterum: Stommen

Den mittersta stolpen på framsidan behövs som stöd för den tunga takbalken.

Bygga uterum: En syll av impregnerat virke 1

En syll av impregnerat virke läggs på sockeln. För att minska risken för att fukt ska tränga upp i syllen lägger vi först tjärpapp. Syllen skruvas fast på sockeln.

Bygga uterum: Byggsatsens reglar skruvas fast på huset 2

Byggsatsens reglar skruvas fast på huset. För att få reglarna att stå lodrätt åt alla sidor sticker vi in kilar mellan dem och väggen. Luftspalten på 10 mm isolerar vi senare.

Bygga uterum: Den kraftiga stolpen i ena hörnet reses 3

Den kraftiga stolpen i ena hörnet reses. Vi fäster den först med ett par skruvar i syllen och med hjälp av snedsträvor fixeras den till att stå lodrätt åt alla sidor. Då kan vi också fästa den permanent.

Bygga uterum: Takbalken på ena sidan läggs upp 4

Takbalken på ena sidan läggs upp och skruvas fast. Det är bäst att vara två om detta för balkarna är både stora och tunga och de ska läggas exakt.

Bygga uterum: Stolpe och balk skruvas ihop på ena sidan 5

Stolpe och balk skruvas ihop på ena sidan och sedan gör vi likadant på den andra sidan. Vi använder endast få skruvar nu för när delarna är på plats ska beslagen försänkas för att inte vara i vägen för glaset.

Bygga uterum: Beslagen ska försänkas i limträet 6

Beslagen ska försänkas i limträet innan de slutligt skruvas fast.

03
Takstolarna: Högben och lätta skenor 7 Steg

När den största limträbalken har lagts på plats som nock fortsätter arbetet med att lägga högben på varje sida mellan nock och takbalk. På ovansidan av högbenen fästs aluminiumprof ler som takskivorna ska fästas i. När alla delar hamnar där de ska går det ganska lätt.

Infästningen i träfasaden ger styrka och ska utföras noggrant.

Den tyngsta av alla balkar ska förstås lyftas upp allra högst och till det är det en klar fördel att vara tre-fyra personer eftersom det är både tungt och besvärligt. På framsidan av uterummet vilar den på en kort stolpe som står i förlängning av den kraftiga mittenstolpen. Vi måste förstärka fasaden för att kunna fästa beslag som bär balken.

Bygga uterum: Takstolarna

Man ska vara minst två när den tunga nockbalken läggs på plats.

Bygga uterum: När nockbalken har lagts upp 1

När nockbalken har lagts upp skruvar vi fast en regel på varje sida. Reglarna ska fungera som stöd för högbenen, som är kraftiga reglar. De vilar på nockbalken och takbalkarna.

Bygga uterum: Fasadpanelen måste sågas till 2

Fasadpanelen måste sågas till för att vi ska kunna få plats för de innersta högbenen. Då blir det också lättare att fäste en profil som leder bort regnvatten. Sågskenan har skruvats fast så sågningen går rätt lätt.

Bygga uterum: Högbenen läggs upp och skruvas fast 3

Högbenen läggs upp och skruvas fast. Det görs både i takbalkarna nertill och nockbalken upptill. Högbenen vid fasaden fästs också i väggen.

Bygga uterum: När högbenen har skruvats fast målar vi 4

När högbenen har skruvats fast målar vi ovansidan på dem. Annars kan man se träfärgen spegla sig på undersidan av kanalplasten när den har lagts som tak.

Bygga uterum: Metallprofilerna till takskivorna görs klara 5

Metallprofilerna till takskivorna görs klara. Till skillnad från alla andra byggdelar är de inte färdigkapade, så det ska vi göra och vi ska dessutom fästa tätningslister på den undre profilen så att taket blir tätt.

Bygga uterum: Profilerna förses med hål på var 30:e cm 6

Profilerna förses med hål på var 30:e cm. Profilerna består av två delar, en övre och en undre, som vi sätter ihop innan vi borrar för då får vi borrhål på samma ställe i de två delarna.

Bygga uterum: De undre delarna av profilerna 7

De undre delarna av profilerna sätts fast och de ska verkligen placeras exakt. Vi har ingen möjlighet att justera dem när vi ska lägga upp takskivorna av kanalplast.

04
Taket: Isolerande plastskivor 6 Steg

Taket som ska läggas över uterummet är av plast. Skivorna har byggts upp av flera kanaler som isolerar bra och motverkar imma och kondens. Kanalplast finns i flera tjocklekar - ju flera kanaler, desto bättre isolerar skivorna och desto bättre tål de trycket av blöt och tung snö.

Takskivorna ska sågas mycket exakt för det blir dyrt om vi sågar fel.

Nu är allt klart för takläggning och vi ska själva kapa skivorna till rätt längd. De är skyddade av en blå skyddsplast och den låter vi sitta kvar tills skivorna har monterats. Då kan vi också markera på skivorna med tusch. Eftersom kanalplastskivorna är dyra gäller det att inte såga fel.

Bygga uterum: Taket

Vi behöver både långa stegar och långa armar för att kunna fästa kanalskivorna på taket.

Bygga uterum: Takskivorna sågas 1

Takskivorna sågas med en fintandad japansåg som inte river sönder kanterna på plasten. Efter sågning dammsuger vi för att få bort smulor ur kanalerna. Kanterna försluts med ett nät så att insekter inte kan krypa in.

Bygga uterum: Takskivorna kläms fast 2

Takskivorna kläms fast mellan två metallprofiler och de har vi redan gjort klara. Den övre kanten av varje skiva täcks över med en profil så att de avslutande profilerna på nocken kan sluta tätt utan att skada skivan.

Bygga uterum: Den yttersta takskivan 3

Den yttersta takskivan ska också sågas på längden och den bit som blir över används på den andra takhalvan. Täckplasten får sitta kvar tills vidare och vi lossar den endast längs kanterna för profilerna.

Bygga uterum: Övergången mellan taket och fasaden 4

Övergången mellan taket och fasaden görs tät med en profil som förs upp bakom fasadpanelen och ut över taket. Plasten skyddas av en plywoodskiva medan vi fäster brädorna på fasaden.

Bygga uterum: Vinkelprofilen till takåsen 5

Vinkelprofilen till takåsen läggs på med en sträng silikon på bägge sidor så att den sluter tätt. Vatten rinner neråt, men blåser det kan vattnet tränga in under profilen om den inte sluter tätt.

Bygga uterum: Takåsprofilen skruvas fast 6

Takåsprofilen skruvas fast och nu är uterummet under tak under resten av arbetet.

05
Fönstren: Dörrar med full öppning 6 Steg

Sidorna på uterummet består av skjutdörrar av glas. De kan öppnas helt och vi kan därför bestämma hur lite eller mycket luft vi vill ha in beroende på vädret. De fyra dörrarna glider i var sin skena och det innebär att tre fjärdedelar av väggen kan skjutas åt sidan.

Man måste ha en medhjälpare vid montering av fönster och skjutdörrar.

Det finns all anledning att vara två om att montera fönster och skjutdörrar. För det första är ramarna lite ostadiga och dörrarna är mycket tunga. För det andra är det viktigt att hålla fast varje dörr när vi kollar att avståndet mellan skenorna upptill och nertill är korrekt. Är det lite för stort kan dörren släppa upptill och ramla ut.

Bygga uterum: Fönstren

Den stora ramen lyfts försiktigt upp på syllen och vippas sedan på plats.

Bygga uterum: Ramarna för skjutdörrarna sätts ihop 1

Ramarna för skjutdörrarna sätts ihop. Vi ska själva kapa skenorna till rätt längd och det går snabbt med en klinga för aluminium i kapsågen, men vi kunde lika gärna ha använt en bågfil.

Bygga uterum: Ramarna ställs på plats i stommen 2

Ramarna ställs på plats i stommen. Innan vi kan göra det fäster vi ett antal beslag för att det ska vara lätt att fästa skenorna. Ramen är ganska ostadig och då är det bra att vara två om jobbet.

Bygga uterum: Ett par skruvar räcker 3

Ett par skruvar räcker för att låsa fast aluminiumramarna i sina beslag när de väl är på plats. Först kollar vi att de har vänts rätt så att vatten leds bort från träet.

Bygga uterum: Dörrarna lyfts upp 4

Dörrarna lyfts upp, skjuts in i den övre skenan och släpps ner i den undre. Ett litet beslag på sidan ska justeras och sedan bör dörren kunna skjutas fram och tillbaka. Detta kollar vi innan vi släpper dörren.

Bygga uterum: Den yttre dörren förses med handtag 5

Den yttre dörren förses med handtag när alla fyra står i sina skenor. Vi sätter inga handtag på de inre dörrarna eftersom de ska kunna skjutas in bakom den yttre. Nu återstår endast gavelfönstren.

Bygga uterum: De fasta trekantiga fönstren längst upp på gaveln sätts lätt fast 6

De fasta trekantiga fönstren längst upp på gaveln sätts lätt fast.

06
Golvet: Enkelt och av marksten 4 Steg

Golvet i uterummet ska vara starkt och tåligt så därför väljer vi marksten, som också används till infarten. När solen värmer upp stenarna suger de till sig och magasinerar värmen. Det innebär att rummet känns varmt även sent på kvällen. Vi sätter också in en dörr i fasaden och ordnar till fasadpanelen.

Stenarna läggs som all annan beläggning men vi behöver inte tänka på fallet.

Markstenar läggs på samma sätt oavsett om det är i ett uterum som här eller på en garageuppfart för bilen. Den enda skillnaden är att vi inte behöver tänka på fallet för att regn- och smältvatten ska rinna undan.

På det vibrerade underlaget läggs några centimeter sättgrus och när det har jämnats till sätts markstenarna och fogarna fylls.

Bygga uterum: Golvet

Golvet av marksten passar fint i ett uterum som är en del av tomten - fast under tak och skyddat mot väder och vind.

Bygga uterum: Ett lager sättgrus läggs ut och jämnas till 1

Ett lager sättgrus läggs ut och jämnas till med en bräda så att ytan hamnar en stentjocklek under önskad beläggningshöjd (golvnivå). Två vågräta rör fungerar som stöd för brädan. De tas sedan bort.

Bygga uterum: Markstenarna läggs med förskjutna fogar 2

Markstenarna läggs med förskjutna fogar. Det innebär att vi måste kapa ett antal stenar med vinkelslip, men beläggningen blir stadig och stark. Fogarna fylls upp med fin fogsand.

Bygga uterum: En fin liten detalj: vi gräver ner en kruka 3

En fin liten detalj: vi gräver ner en kruka i beläggningen och planterar humle i den. Då dröjer det inte länge förrän den växer och klättrar upp längs stolpen.

Bygga uterum: Nu är uterummet klart 4

Nu är uterummet klart och vi har förlängt sommaren med flera månader och vi har kommit närmare naturen.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Byggnader