Bygg ett altantak

En sommarkväll på terrassen är härligt, och det är synd att behöva gå in när nattdaggen börjar falla. Med detta lyxskärmtak kan ni stanna ute mycket längre.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
10.000 kronor

Intro

Här bygger vi en gedigen variant som är väldigt enkel och som håller en hel livstid. Vi bygger den runt en balkong, men vi visar också hur man bygger den mot en slät husfasad. I byggbeskrivningen, som du kan se här på sidan, visar vi också hur du:

 • monterar stolpar och reglar
 • sätter fast stolparna på stolpskor
 • montererar stommen
 • lägger taket.

Läs mer om altantak.

Instruktion

01
Sammanfogning av stolpar och balkar 3 Steg

1

Gör ett urtag i toppen på stolparna (A och B). Urtaget ska vara så djupt att stolpens baksida går i nivå med hammarbandet (C) och tvärbrädan (E). Det ska finnas gott om plats för de skruvar som håller fast stolpen.

2

Slipa sågytan slät, så du får optimal kontaktyta mellan stolpe och balk. Slipa kanterna så de inte är vassa eller flisade, annars får träskyddet svårt att tränga in.

3

Stolparna skruvas fast på balken med 5 st 6 x 80 mm skruvar per fog. Kom ihåg att placera skruvarna minst 2 cm från kanterna och 2 cm från toppen, så träet inte spricker.

02
Stabila stolpar som inte ruttnar 8 Steg

Stolparna vi använder oss av är av limträ, som inte är så känsligt för fuktigt väder. De vrider sig inte, men eftersom de inte är tryckimpregnerade bör de få en träskyddande behandling, innan takskivorna monteras på.

Du kan även använda tryckimpregnerade stolpar, men de riktigt kraftiga balkarna finns bara som limträ.

Stolparna står på stolpskor som gjuts fast. Det garanterar både stabilitet och att stolparna inte ruttnar.

1

Förborra för stolpskorna i stolparna (A) och (B), så bultarna till stolpskorna kommer igenom. Hålen ska matcha bultarna exakt.

2

Stäm ur stolparna. Stolpskon måste sitta tätt om stolpens ände, så mät ut och stäm ut så att stolpskon lätt kan slås på plats.

3

Montera stolpskorna med bultar. Dra åt dem väl med en fast nyckel. Det behövs ingen kontramutter, eftersom stolpskons band ser till att muttrarna inte lossnar.

4

Gräv ut för plintarna. Använd ett jordborr, eller som här en hålspade, till att gräva hålen. Vi gräver ner dem till frostfritt djup.

5

Res de främre stolparna (A) med hammarbandet (C) monterat. Det tar lite tid att få stolparna att stå helt vertikalt, samtidigt som hammarbandet ska ligga helt horisontellt. Extra hjälp är bra!

6

Palla upp stolparna, så balken ligger horisontellt. En regelstump tvärs över stolphålet och några kilar att finjustera med är vad du behöver - och en medhjälpare som läser av vattenpasset på balken.

7

Fyll 1/3 betong i hålet. När allt är plant och i nivå är du redo att börja gjuta. Blanda betongen med vatten enligt anvisningen.

8

Stöt samman betongen. När första betongsatsen kommit ner i hålet ska du komprimera den med ett järnrör eller en regelstump. Fortsätt med nästa tredjedel, komprimera, och fyll till sist upp hålet.

03
Stommen håller för alla väder 7 Steg

Träet vi använt till detta skärmtak är ganska kraftigt. Det gör det hållbart i alla typer av väder, och om du även behandlar träet så har det egentligen inget utgångsdatum.

Om du funderar på att gå ner lite i dimension, rekommenderar vi att du tar hjälp av en byggnadskunnig angående vad du ska köpa.

Dimensioner på virke och avstånd mellan takbjälkarna styrs av vilken platta du väljer, samt snözon. Trapetstak är lätt, kanalplast tyngre.

1

Hitta höjden. Lägg en av balkarna (G) löst uppe på hammarbandet (C), så du kan se var bärlinan (D) ska sitta. Med 5 % fall (det är minimum) ska ovankanten på (D) sitta 20 cm högre än ovankanten på (C).

2

Montera bärlinan (D). Förborra med ett 12 mm borr, och använd ett 10 mm borr i fasaden. Slå fasadpluggarna genom brädan och in i hålen i fasaden, innan du spänner åt dem ordentligt med skruvdragaren.

3

Såga ut i takbjälkarnas (G) bakre kant. Gör ett urtag som är 1 cm djupt och 5 cm långt. Då kan takbjälkarna vila på bärlinan (D) utan att komma i kontakt med väggen och riskera fukt i ändträet.

4

Lägg första takbjälken (G) på plats. Håll den på plats med tvingar, och markera för urtaget i bjälkens framkant. Märk också ut på hammarbandet (C), var de andra bjälkarna ska ligga. Takskivorna avgör avståndet.

5

Såga urtag i framkanten av bjälkarna, och skruva fast dem. Urtagen ska vara 5 cm djupa och lika breda som hammarbandet (C). Skruva fast bjälkarna med 6 x 220 mm skruvar.

6

Skruva fast takbjälkarna i ändarna. Återigen använder du 6 x 220 mm skruvar. Kontrollera att bjälkarna ligger vinkelrätt på hammarbandet (C), och att de står helt vertikalt. Det är omöjligt att efterjustera.

7

Montera ev. en tvärbräda (E) och korta balkar (F). Om du bygger versionen med urtag för balkong, ska du använda en extra tvärbräda (E) och några korta balkar (F). Dessa balkar måste skruvas på (E) bakifrån, innan du monterar (E). Tvärbrädan (E) skruvas fast i balken (G) och den tredje stolpen (B).

04
Takskivor skyddar mot regn och sol 5 Steg

Det tak vi lägger här är ett tvålagers kanaltak. Det är inte billigt, men det är extremt hållbart och du slipper kondens på takets undersida.

En del av förklaringen till det höga priset är att taket kräver särskilda beslag och måste säkras mot att insekter och fukt inte kommer in mellan de två skikten. Alla beslag, fukt-och insektspärr, specialskruvar m.m. följer med när du köper taket.

Vill du spara ca 10 000 kr, så lägger du på trapetstak istället.

1

Skruva på monteringsskenorna. De skenor som takskivorna ska ligga på skruvas fast på takbjälkarna med medföljande skruvar. Skenorna kapas till på längden med en bågfil.

2

Lägg på skivorna och kontrollera måtten. Vänta med att skära till skivorna på längden och bredden, tills du kontrollagt dem där de ska vara. För det priset bör man inte skära fel. Låt skyddsfolien sitta på.

3

Skär till skivorna med en cirkelsåg. När du sågat till skivorna ska de förseglas i ändarna. Ändprofiler med mera följer med från tillverkaren vid köpet. Se till att profilerna sätts på rätt håll.

4

Montera takskivorna. Skivorna placeras i monteringsskenorna och hålls fast av klamrar, som skruvas fast. Om du lägger en bräda eller en skiva på taket, kan du gå på det under tiden du arbetar.

5

Montera täcklist. Till sist täcker du skarvarna med täcklister, som bara klickas på. De är fina och ger ett extra skydd mot regn och smuts. Avsluta med att ta bort skyddsfolien från skivorna.

Material

Till 400 x 510 cm skärmtak:
Limträpelare 9,5 x 9,5 cm

 • 2 främre stolpar (A) á 210 cm
 • 1 bakre stolpe (B), 215 cm*

Limträbalk 9 x 22,5 cm

 • 1 hammarband (C), 510 cm

Limträbalk 4,5 x 19,5 cm

 • 1 väggbräda (D1), 230 cm*
 • 1 väggbräda (D), 510 cm
 • 1 tvärbräda (E), 238 cm*
 • 2 bjälkar, korta, (F) á 280 cm*
 • 3 bjälkar, långa, (G) á 400 cm
 • 2 bjälkar, långa, (G1) á 400 cm

Dessutom

 • 4 takskivor, 120 x 400 cm
 • 2-3 stolpskor m. bultar
 • 3 fasadpluggar, 10 x 140 mm
 • 30 SPAX-skruvar, 6 x 220 mm
 • 4 säckar betong á 40 kg Objekt markerade med ska endast användas om du bygger skärmtaket runt en balkong.*

Specialverktyg

 • Borrhammare

Tidsförbrukning

2-3 dagar, så är du klar.

Pris

Ca 10 000 kr för skärmtak med kraftiga, klara trapetsskivor till ca 20 m². Vill du ha 2-lagers kanalplast kan du räkna med en fördubblad kostnad.

Svårighetsgrad

Följer du våra instruktioner är det inte svårt att bygga detta hållbara skärmtak.

Ritning

3D-modell

3D-modell

Enkel konstruktion

Det är väldigt enkelt att bygga altantaket längre och bredare.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stolpar med hack i

Tätt inpå kan du se att det är utsågat i stolparna för den främre bärlinan.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Nedfälld stolpsko

Det är också utsågat i stolparna för stolpskorna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Lätt att anpassa hack och hörn

Som du kan se på 3D-ritningens vänstra innersta hörn, kan du fritt placera stolparna så att altantaket följer huset.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Stolpsko gjuten i rör

Då får du enkelt stolpskorna i våg och i linje med varandra

VERKTYG: Så här använder du cirkelsågen

I den här videon lär du dig allt om cirkelsågens möjligheter, klingor och funktioner. Cirkelsågen är urstark och kan med rätt inställning klara av allt från grova till riktigt fina snitt – med både raka snitt och olika vinklar. Och med rätt klinga kan du använda sågen i både trä, metall, lättbetong och plast.

TIPS: Djupstopp till handsågen

VERKTYG: Så här använder du borrhammaren

Borrhammaren är en stark rackare för en rad olika tunga renoveringsuppgifter. Försedd med rätt tillbehör kan du använda den till att t ex göra spår i väggen och ta bort klinker från badrumsgolvet. Lär känna maskinen bättre i den här videon.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.