11 läckra altandetaljer du kan bygga själv

Det är den breda trappan, det eleganta räcket och de dekorativa fälten som ger din altan både stil och klass. Här är ett antal fina detaljer som lyfter din altan från att vara snygg till att vara unik och personlig.

Intro

Det är alltid de små, små detaljerna som får de bästa trädäcken att sticka ut från mängden, som får gästerna att tappa hakan och får mannen eller kvinnan som byggde den att känna sig stolt som en tupp varje gång uteplatsen används.

LÄS OCKSÅ: Allt om altaner

Från tråkig till extraordinär altan

Tänk på detaljer som att varje skruv har täckts av en plugg i ett avvikande träslag eller att en del av altanen har lyfts ett steg. Men det är små detaljer med stor effekt och det gäller att utnyttja sig av dem nästa gång du bygger en altan.

När du ändå ska arbeta hårt och svettas i ett par veckor med att få alla brädorna att ligga snyggt och plant på ett stabilt underlag, så finns det all anledning att komma på var belysningen ska placeras eller hur räcket ska utformas för att få terrassen att skilja sig från traditionella småtråkiga lösningar.

Läs mer om trädäck

Altantips från hela världen

Vi har kikat på trädäck från hela världen och funnit en mängd detaljer som ger stil och klass åt din altan. Varsågod att plocka till dig av idéerna till din egen altan. De är ofta lätta att utföra. Det svåra är att komma på idéerna.

LÄS OCKSÅ: Detta ska du veta när du bygger altanräcke

1. Räcker skyddar mot fall och kan dessutom ge lä. Med räcket kan du sätta en personlig stil på den nya terrassen.

2. Ett tak behöver inte vara fast utan kan lika gärna bestå av segelduk, presenning eller folie. Det viktiga med taket är att det ger dig möjlighet att använda terrassen även när daggen faller.

3. Fasta möbler får din terrass att skilja sig från andra. Och eftersom du redan arbetar med träytor blir det lätt att skapa de fasta möblerna.

4. Trappor kan förena en terrass med både villan och trädgården, men de kan också användas till mycket annat. Utöver att vara praktriska bryter trappor de enformiga ytorna.

5. Runda kanter och former är i högsta grad tillåtna. Inomhus tvingas du ta hänsyn till de fasta väggarna. Men utomhus kan du skapa vad du vill.

6. En grillplats eller en bålplats blir samlingspunkten under alla kvällar när familjen samlas på terrassen.

7. Belysning kan förändra terrassens utseende markant när mörkret faller på. Experimentera dig fram.

8. Bryt mönstret genom att t.ex. låta ett träd växa upp igenom terrassen. Det förstärker sambandet mellan terrassen och naturen.

9. Pluggar i kontrastfärg kan vara den detalj som lyfter en klassisk terrass från anonymiteten.

10. Mönster och fält skapar liv och variation och kan användas aktivt för att leda blicken eller stegen åt ett bestämt håll.

11. Däck i flera nivåer delar upp terrassen i flera mindre rum och gör den mer levande och så spännande att man vill utforska den närmare.

Instruktion

01
Däck i flera nivåer 2 Steg

Genom att dela upp din terrass i däck i flera nivåer skapar du mindre rum.

Det kan vara genialt när tomten sluttar men kan också användas om du vill skapa en spännande miljö där tomten är platt som en pannkaka. Uppdelningen i nivåer kan också göra att du slipper skarva brädorna på längden. Det förenklar ju.

När du delar upp terrassen i små rum gäller det att veta vad de olika nivåerna ska användas till. Du ska också se till att det finns plats för bord och stolar på varje nivå.

När du bygger upp terrassen i flera nivåer är det väl givet att täppa igen öppningarna mellan varje dem med samma slags brädor som används till resten av terrassen. Därför bör avståndet mellan två nivåer kunna delas med bredden på en terrassbräda. Om du sedan låter höjdskillnaden vara en, två eller rent av tre brädor bestämmer du själv. Du kan ev. avsluta med att sätta ett räcke längs kanten på terrassen.

02
Belysning 3 Steg

Det är inte bara praktiskt med belysning på terrassen. När mörkret faller kan rätt belysning ge terrassen ett helt annat utseende än på dagen. Belysningen låter delar av terrassen ligga i märker medan andra framträder tydligt i ljuset. Med energisnåla led-lampor kan du med få watt förvandla natt till dag och skapa spännande effekter. Men låt en elektriker stå för installationen så kan du känna dig säker.

De små lamporna framhäver nivåskillnader och former.

Här talar lamporna om att det är en trappa och en kant.

Lamporna anger hur trappans går och hjälper dig att gå säkert i den.

03
Mönster och fält 3 Steg

Terrassbrädorna ska läggas med visst inbördes avstånd för att de ska hållas torra. Varför inte då passa på att dela upp däcket i dekorativa fält?

I stället för att lägga alla brädor parallellt och få en lite enformig yta kan du passa på att dela hela däcket i flera fält för att skapa mera liv. De bärande reglarna måste förstås läggas så att det går att skapa de olika fälten, men du kan också passa på att vara ännu mer kreativ och lägga delar av terrassen i mönster som ren dekor.

Oavsett underlaget kan mönstret användas för att ge terrassen sin egen stil. Den får då lov att skilja sig från andra och överraska. Du kan t.ex. skapa en gång tvärs över terrassen - en gång som markerar vägen till solhörnan, matplatsen eller något annat.

När du delar upp en terrass i flera fält eller lägger den i mönster är det mest praktiskt att lägga den så att brädorna kan kapas på en gång när de har lagts.

Men hur du än lägger brädorna ska de lägga med 5-6 mm avstånd.

Brädorna i ett fält skruvas fast så att de sticker ut en aning. I det första fältet sticker de ut på bägge sidor. När följande fält läggs hålls avstånd till föregående fält med distansbrickor.

Samtliga ändar sågas av på en gång. Sågen styrs med en sågskena, längs en bräda eller rundsågad plywood om terrassen ska ha en rund form.

De bortsågade bitarna har ofta rätt vinkel för att läggas i nästa fält med distansbrickor som håller avstånd. När fältet har fyllts sågas brädorna av på den andra sidan.

04
Fasta möbler 1 Steg

Om du har lust att prova något nytt och bryta en enformig plan yta så kan du på ett fräckt sätt låta möblerna växa upp ur terrassen och utgöra en del av den fasta konstruktionen.

Som exempel kan nämnas en dynlåda, som dessutom kan användas som sittplats. Det kan vara ett fast bort med lösa stolar, en fast stol på terrassens utkikspunkt eller en bänk med hög rygg, där ryggen utgör räcke och vindskydd längs en del av terrassen.

Möblerna byggs gärna av samma slags trä som du har använt till terrassen. Och stommen till dem förankras i reglarna. Om du dessutom klär sidorna på möblerna så får du en enhetlig lösning.

Här skruvas vi fast stommen till en fast bänk i reglarna som bär terrassen. Stommen blir underlag inte bara för sits och ryggstöd utan också för en beklädnad på alla sidor som gör att stomme och reglar döljs. Utrymmet under sitsen kan användas till förvaring om sitsen fästs med gångjärn.

05
En bålplats 2 Steg

En bålplats och en grill hör i allra högsta grad hemma på en läcker terrass. Elden är ju en mysig del av utelivet. Familjen samlas runt grillen under hela sommaren och när hösten kommer kan det vara skönt med värme från en bålplats. Även om trä kan brinna och lätt skadas av flygande glöd, så kan du med lite planering bygga in både grill och bålplats på ett spännande sätt.

Här ser du en bålplats av platta stenar som har limmats ihop med eldfast bruk. Då skyddas träet mot eldens värme.

Bord, bålplats och grill. Sockeln har gjutits av betong så träet är skyddat.

06
Pluggar i kontrastfärg 1 Steg

Ibland är det ytterst små detaljer som ger en i övrigt enkel och klassisk terrass dessa särskilda stil och personlighet. Det kan t.ex. vara att dölja alla skruvar med träpluggar som har en markant annan färg är brädorna.

Pluggarna är visserligen en elegant dekor men de ser först och främst till att terrassen håller länge. Synliga skruvar är nämligen orsak till problem. Det samlas ju lätt regn-och smältvatten runt skruvhuvudet och det kan lätt tränga in i träet.

När skruvarna försänks och träplugg limmas fast ovanför huvudena elimineras problemet.

Ofta görs detta diskret med pluggar av samma träslag som brädorna, men om du i stället använder ett annat träslag kan de många pluggarna fungera som en fin dekor.

Med en tappborr borrar du ut pluggar ur en bräda i kontrastfärg.

  1. Hålet för pluggen borras 2 Hålet för skruven borras
  2. Brädan skruvas fast
  3. Pluggen limmas fast
  4. Pluggen sågas av och slipas

07
Ett tak 3 Steg

Taket kan se ut på många sätt och ger dig fler timmar på terrassen.

En pergola inlindad i klätterväxter, en segelduk som dras ut när det behövs, ett fast tak av glas eller brädor - alla tak kan ge dig flera timmar på terrassen eftersom de ger skugga när solen steker, ger lä för regn och dagg och håller kvar värmen när solen har gått ner. Här ser du en segelduk som hänger i vajrar över terrassen. Den kan lätt dras fram när det behövs.

Duken klipps till, kantsys och förses med öljetter. Vi ska hänga upp en fyrkantig duk i ett antal parallella vajrar och duken ska lätt kunna dras undan.

I de tvärgående taksparrarna fästs beslag som stålvajrarna kan spännas fast i. Vajrarna sträcks ordentligt.

Duken kan nu snabbt och lätt dras ut över terrassen och lika lätt dras undan beroende på vädret och temperaturen.

08
Runda kanter och former 3 Steg

Varför inte leka lite med formen på själva terrassen? Den bärande konstruktionen är trots allt ganska enkel.

All respekt för en regelbunden, rektangulär terrass med raka linjer. Men det är lite djärvt, fräscht och annorlunda att låta sidorna på terrassen svälla ut i runda former som kanske följer formen på en bergknalle vid sidan av.

Du kan komma långt från stringent form och räta vinklar och raka sidor om du lägger brädorna som man brukar, men när de sågas av gör du det i en annan vinkel än 90 grader. På så sätt kan du rätt enkelt skapa en annan form på ditt trädäck. Det är nämligen inte strängt nödvändigt att reglarna ska ligga precis under de yttre brädorna. Men dessa får inte sticka ut mer än cirka 30 cm för att inte tyngas ner för mycket av en person med normalvikt.

Om du vill leka med formerna delar du upp hela terrassen i mindre områden. Det kan också vara nödvändigt för att inte delar av däcket ska sakna bärande reglar. Här har vi lagt en rund terrass, men ser du efter noga så är den inte helt rund. Den är 24-kantig.

Det enklaste är faktiskt regelstommen, för den behöver inte vara snygg. Den ska bara ge tillräckligt stöd för terrassbrädorna.

1

Det är nästan alltid lättast att bygga upp regelstommen i två nivåer. Den undre pallas upp och fixeras för att ligga vågrätt och stadigt. De övre reglarna läggs sedan så att de ger mesta möjliga stöd.

2

Reglarna läggs på det undre bärande lagret. Det är inte så viktigt med utseendet, De ska däremot ligga stadigt och stötta brädorna på var 60:e cm. Reglarna skruvas fast i underlaget.

3

Under den 24-kantiga terrassen läggs reglar så att brädorna får stöd överallt. Brädorna läggs i tårtbitar och skarvning mellan dem sker över en extra bred regel. Mellan de breda läggs smala reglar.

09
Steg och trappor 4 Steg

Till de flesta terrasser behövs av praktiska skäl en trappa. Men den kan också vara en del av terrassens personlighet.

Även om en trappa nästan alltid förenar terrassen med trädgården och/eller bostaden, så har den stor betydelse för hur vi uppfattar terrassen.

Därför ska man inte se trappan enbart som något praktiskt utan också som en del av utseendet. Stegen kan t.ex. göras så breda att de kan användas som sittplats, de kan fortsätta längs hela kort- eller långsidan och du kan på en bit av trappan hoppa över vartannat steg (som på bilden).

Trappor är i regel ganska enkla. Här fästs reglarna under det nedre stegen på de bärande bjälkarna.

Ovanpå en del av reglarna monteras klossar som är ungefär lika höga som det trappsteg vi bygger upp.

Sättsteget monteras och vi använder samma virke som till terrassen. Brädans placering justerar vi oss fram till.

Planstegen skruvas fast. Det behöver inte vara besvärligare än så här. Vi undviker gerade skarvar i hörnen.

10
Bryt mönstret 3 Steg

Vitsen med en terrass är förstås att man ska ha en helt plan plats i naturen där man kan uppehålla sig. Men det kan vara befriande att låta naturen vara en del av terrassen. Det kan du göra genom att t.ex. låta ett träd växa upp genom brädorna, låta en bergknalle bryta igenom ena kortsidan eller anlägga en damm längs terrassen. Genom att tänka kreativt kan man lägga en terrass även på ställen där man inte vill fälla något träd och där man inte vill spränga bort sten.

Träet är verkligen medelpunkten på denna terrass.

Här har terrassen byggts in i naturen och anpassats efter den.

När inte berget vill flytta sig så bygger du naturligtvis terrassen runt klippan.

11
Räcke 3 Steg

Många terrasser och altaner måste förses med räcke för att inte någon ska snubbla ut över kanten, ramla ner och slå sig. Men ett räcke kan vara mycket mer än en säkerhetsåtgärd. Ofta är det räcket som mer än någon annan del utgör terrassens ansikte, oavsett om det är ett enkelt av rostfritt stål med vajrar, med svarvade stolpar och tjock handlist eller ett klassiskt svenskt med vita spjälor eller rent av ett tätt räcke som ger lä när det blåser och som förhindrar insyn från grannarna.

Vi har sågat hål i de yttre terrassbrädorna för räckets stolpar. De ska fästas i de bärande reglarna.

Stolparna sticks ner i sina respektive hål i terrassbrädan och skruvas fast i regeln innan de kapas.

Handledaren skruvas fast ovanpå stolparna. Skruvarna försänks en bit och döljs med pluggar. Det är enkelt.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Altan