Video
Lätt
Svår

När du köper nytt skaft till din spade, är det en fördel att ta med den brutna spaden till byggvaruhuset.

Det gäller ju att hitta ett skaft som passar i längd och som är ungefär lika tjockt. Det finns flera att välja bland, både raka och böjda. Längden är viktig, även om det alltid går att korta av ett skaft. Tjockleken har också viss betydelse.

Ett tunt skaft går lätt sönder. Ett för tjockt skaft blir tyngre, men kan alltid hyvlas ner så att det passar spadens fäste. När du köper det nya skaftet ska du också köpa ett par nitar som passar i längd, vilket innebär att de inte får vara för korta. Långa nitar kan lätt kapas med bågfil till önskad längd.

PROBLEM

Spaden har jobbat på övertid! Först var det bara en smal spricka i skaftet, men när arbetet blev riktigt hårt sprack hela skaftet. Spaden kan inte användas längre och borde kasseras, men …

LÖSNING

… det är bättre att sätta fast ett nytt skaft. När du har format skaftet så att det passar i spadens fäste, borrar du ett genomgående hål för en nit som håller skaftet på plats. Du kan borra med en relativt smal borr.

Skruvstycket är praktiskt. Här kan spaden spännas fast ordentligt, både när de gamla nitarna ska tas bort och när de nya slås fast. Har skruvstycket dessutom städfunktion så är det ännu bättre. Men du klarar jobbet med en arbetsbänk.

SÄTT PÅ NYTT SKAFT:

1. Ta bort den gamla niten

Det enda sättet att ta bort den på är att skära av den med vinkelslip. Slipa sedan ner resten så mycket, att niten blir i nivå med fästet. Använd skyddsglasögon och ett par kraftiga arbetshandskar.

2. Ta bort träskaftet

Resterna av det gamla spadskaftet kan sitta överraskande hårt fast. Spänn därför fast spaden hårt i ett skruvstycke och slå bort skaftstumpen med hammare och rundstav.

3. Anpassa det nya skaftet

Använd det gamla skaftet till att markera på det nya hur formen ska bli. Dra ett streck där fasningen ska sluta. Se upp så att du inte tar bort för mycket. Kolla hela tiden passformen på det nya skaftet.

4. Borra hål i skaftet och lås delarna med en nit

Borren ska ha samma diameter som niten. Det är viktigt att du borrar exakt rakt igenom så att borren kommer ut i hålet på fästet. Niten ska sticka ut en bit, så att änden kan knackas platt.

5. Knacka niten platt

Lägg spaden på ett hårt underlag, t.ex. ett städ, så att nitens kullerhuvud vilar mot underlaget. Slå på kanten av den utstickande änden hela vägen runt tills det bildas en liten krage som täcker hålet. Nu sitter skaftet fast