Smart yxa drar isär vedträet

Den finska hävstångsyxan Leveraxe är utformad så att den roterar när den tränger ner i veden, och drar isär den. Yxan är supereffektiv, men det krävs lite övning.

Den lilla kroken på sidan ser till att yxan inte glider iväg.

*LEVERAXE CLASSIC FI**

Pris: 995 kr på nätet

www.leveraxe.vilkastore.com

Leveraxe liknar ingen annan yxa. Och det är den inte heller. Huvudet är asymmetriskt och utformat så att yxan roteras till ena sidan i samma ögonblick som den går ner i träet. Det gör att yxan inte heller klyver träet hela vägen igenom. I stället vrider den av den avhuggna delen. Det låter lite invecklat, men blir snabbt greppbart när man väl sätter igång. Vi testade yxan på ved i olika storlekar, och den klarade det helt utan problem. När vi högg precis så som man ska.

Det är viktigt att man har ett löst grepp om skaftet i det ögonblick som yxan går ner i träet, så att den kan vridas. Glömmer man det kan yxan fara bak i en väldig fart. Träffar du helt rätt, klyvs en del av träet och en liten krok griper tag i det andra trästycket, så att yxan stannar och inte slår ner i marken.

Redaktionen rekommenderar: Vilken ved är bäst?

Det krävs lite övning. Men när du väl lärt dig klyver du i en rasande fart. Lekande lätt!

SLUTSATS

Yxan klyver veden mycket bättre än en traditionell klyvyxa. Det krävs dock lite övning, koncentration och precision, för att kraften från slaget inte ska överföras upp i händerna. Överlag en smart yxa!

Plus:

  • Effektiv

Minus:

  • Krävs en del precision, samt högt pris.