Få plats med mer på släpet

Välter brädorna och trädgårdsavfallet ut över sidorna på släpet så ger vi dig lösningen här: Höj upp sidorna med brädor, och få mycket mer plats! Vår konstruktion är enkel att bygga, lätt att hantera, billig och – bäst av allt – kan separeras i fyra moduler och tar knappt någon förvaringsplats.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 timmar
Pris
800 kronor

Här bygger vi träväggarna cirka 40 cm höga. Du kan bygga dem högre eller lägre om du vill. Det viktiga är att de sitter ordentligt.

Intro

Höga väggar på släpkärran är ett måste för gör det självaren som ofta transporterar byggmaterial eller trädgårdsavfall. Men om du någonsin har undersökt saken närmare, vet du att gallergrindar eller liknande till släpet kan vara en kostsam investering, det kan lätt gå på över 3.000 kr. Och det gäller alltså bara en liten släpkärra som den vi utgår från här.

Lyckligtvis kan du enkelt bygga rejäla väggar till släpet själv, och vi har utvecklat en smart konstruktion som inte bara är lätt att bygga, utan även väldigt prisvärd. Allt som krävs är en hög med brädor, fyra flaklås med motstycken och en låda skruv, till en totalkostnad av ca. 800 kr.

Redaktionen rekommenderar: Byt hjullager på din släpvagn

Vad säger lagen

Konstruktionsförändringar måste ibland nyregistreras och godkännas av bilprovningen. Men då vi ju faktiskt inte gör några förändringar i släpkärrans konstruktion, utan bara lägger till några höga träväggar, räknas de som vanlig last. Därför får du köra omkring med dina egna hemmabyggda träväggar, så länge de är ordentligt fastgjorda och släpkärrans totala last inklusive träväggarna håller sig under den godkända lastvikten.

Instruktion

01
Bygg den första sidan 8 Steg

Konstruktionen består av fyra sidor som i grova drag är lika, men i två olika längder. Här visar vi hur du bygger den första långsidan så att du får ett professionellt och millimeterexakt resultat - det är därför vi väntar med att såga till den slutgiltiga längden till sist.

1

Mät toppen av botten på ditt släp. Såga sidobrädorna (A), och låt dem vara 4-5 cm för långa. De slutliga längderna sågas först senare när sidorna är byggda.

2

Lägg långsidans fyra brädor (A) på två bockar, spänn eventuellt ihop dem med ett par stora skruvtvingar, mät upp, och markera deras mitt. Våra fyra första sidobrädor här är cirka 214 cm långa inklusive övermått. Därför är mitten, som ska ritas ut, 107 cm in på brädorna.

3

Ta nu halva släpets längdmått (vårt släp är 210,3 cm långt, och hälften blir alltså 105,15 cm), och för över måttet från mittstrecken du gjorde i föregående steg, och ut till bägge ändarna. Använd en stor vinkel när du drar kantlinjerna.

4

Håll en monteringsbräda (C) mot linjen, så att den linjerar med ytter sidan, och för över dess tjocklek in mot mitten.

5

Nu har du två linjer. Den yttersta kantlinjen och den inre linjen, som indikerar var monteringsbrädans (C) kant ska stå.

6

Lägg monteringsbrädan (C) på de fyra sidobrädorna (A), och rita ut längden med snickarpenna. Sedan sågar du monteringsbrädan så att den får rätt längd.

7

Monteringsbrädan (C) skruvas fast med fyra 4,0 x 35 mm trallskruvar i varje sidobräda (A), alltså 16 skruvar totalt per monteringsbräda.

8

Nu är det dags att såga till sidobrädorna (A) exakt i längden. Men först efter att du har monterat alla tre monteringsbrädor (en i varje ände och en på mitten, som visat på skissen). KOM IHÅG att såga längs de yttre kantlinjerna. Sedan är den första långsidan färdig, och nu ska du bygga de tre andra sidorna.

02
Montera flaklåsen 3 Steg

När du har byggt alla fyra sidor har det blivit dags att montera flaklås och motstycken. Vi väljer att montera motstycken i långsidornas näst översta brädor, och sedan montera själva flaklåsen på kortsidorna.

1

Häng ett stängt flaklås på motstycket, och hitta motstyckets optimala placering, där flaklåset precis nuddar långsidans (A) kant.

2

Spänn fast motstycket med en skruvtving och skruva fast med en 4,0 x 35 mm trallskruv.

3

Gör en provuppställning för att rita av hur flaklåsen ska placeras på ändarna (B) i förhållande till motstyckena, som sitter på långsidorna (A).

03
Placering av stolparna 5 Steg

Du har byggt “lådans” fyra sidor och monterat låsen. Sista momentet är nu att montera styrstolparna (D) som håller fast träsidorna i släpkärran. Börja med att häkta på släpet på din bil, och sätt sedan försiktigt upp ”lådan” på släpet - se upp så att den inte faller ned!

1

Styrstolparna (D) placeras som utgångspunkt mitt på monteringsbrädorna (C) (syns inte från den här vinkeln). De ska bara precis nå botten av släpet och till toppen av långsidan.

2

Spänn fast styrstolpen (D) med en skruvtving på monteringsbrädan (C), och gör en markering i toppen, där styrstolpen ska sågas av.

3

Styrstolpen (D) ska sedan sågas till, så att den kommer hela vägen in och “lutar” sig mot stålkanten på släpet. I detta fall rör det sig om cirka 10 mm som ska sågas av längs hela den delen av stolpen som följer monteringsbrädan (C).

4

Såga styrstolpen (D) efter blyertsmarkeringen. Här är det enklast att använda en vanlig fogsvans.

5

Skruva fast styrstolpen (D) i monteringsbrädan (C) med trallskruv. Förborra! Upprepa proceduren tills du har gjort fast resterande nio styrstolpar.

Material

19 x 100 mm staketbrädor, furu/ gran (tryckimpregnerade):

 • 8 sidobrädor (A) à 210,3 cm
 • 8 ändbrädor (B) à 118,6 cm
 • 10 monteringsbrädor (C) à 40 cm

VÄNTA MED ATT SÅGA! De slutgiltiga längderna sågas till först senare under projektet.

28 x 45 mm staketribba (tryckimpregnerade):

 • 10 styrstolpar (D) à 74 cm

Dessutom

 • Flaklås och motstycken
 • 4,0 x 35 mm trallskruv (väderbeständiga)
 • 20 x fästknappar

Tidsförbrukning

4 timmar.

Pris

Materialet kostar ca. 800 kr.

Svårighetsgrad

Det finns inga nackdelar med träväggar till släpet. Ett kul, enkelt och kreativt nybörjarprojekt.

Ritning

3D-modell

3D-modell

Mer plats i släpet

Höjda sidor av brädor ger mer plats.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Bygg den första sidan

Konstruktionen består av fyra sidor som i grova drag är likadana, men med olika längder.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Montera låsmekanismen

Alla sidorna kopplas ihop.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Släpvagnar