Så här mäter du med en multimeter

Erkänner – multimetern ser komplicerad ut med sina enormt många siffror, inställningsmöjligheter och förkortningar. Men multimetern är faktiskt inte så svår att använda som man kanske skulle tro.Vi går igenom de viktigaste mätningarna och funktionerna, så att du kan få ut mesta möjliga av din mätare.

En del av det som du betalar extra för när du köper en dyrare multimeter istället för en billig, är ökad användarvänlighet.

Med den dyrare behöver du ofta bara välja om du t ex ska mäta motstånd eller växelström, medan du med den billiga också måste ta ställning till vilken skala du ska mäta på – om skalan t ex ska gå upp till 200.000 Ω eller 200 Ω.

Det bidrar till att komplicera användningen lite, men den är faktiskt inte så svår att arbeta med. Du behöver bara börja med att vrida programväljaren mitt på multimetern till det högsta värdet. Härifrån vrider du bara programväljaren ett hack ner åt gången, tills du får en användbar mätning.

 1. Likspänning används för att mäta spänning från t ex ett batteri eller en laddare. Spänningen, som mäts i volt, faller i takt med att batteriet laddas ur. Mätningen kan därför avslöja om batteriet är skadat eller urladdat. Ett vanligt alkalinebatteri (t ex AA och AAA) har en startspänning på omkring 1,5 volt och är urladdat när spänningen kommer under 0,9 volt. Ett fullt laddat bilbatteri ska ha en spänning på mellan 12,7 och 12,4 volt. Är spänningen lägre än så, är det dags att byta det.
 2. Växelspänning används t ex för att mäta spänningen i strömbrytaren. Inställningen kan också användas för att hitta rätt kontakt i eluttaget. Den ena mätaren hålls på kontakten N (eller 0), medan den andra mätaren används för att hitta den kontakt som mäter runt 230 volt, och som kan tändas och släckas med strömbrytaren till lampan.
 3. Likström används för att mäta elförbrukningen på en enhet som t ex drivs av ett batteri. Funktionen, som inte används så ofta, kan t ex mäta elförbrukningen hos en fläkt eller en glödlampa i bilen.
 4. Transistormätning är en avancerad funktion som vi inte går igenom här.
 5. Temperatur mäts antingen av en inbyggd kännare eller med hjälp av en speciell testkabel.
 6. Förbindelse används t ex för att mäta om det finns förbindelse genom släpets gamla kablar eller om en säkring har gått. Finns det förbindelse som det ska vara, ger multimetern ifrån sig en signal.
 7. Testkablarna placeras i de uttag som stämmer med den mätning som du ska göra. Den svarta testkabeln ska alltid sitta i COM, medan den röda testkabeln flyttas upp till det översta uttaget när du ska mäta likström upp till 10 A. Vid alla andra mätningar ska den sitta i det mittersta uttaget.
 8. Motstånd kan bl a användas för att mäta om en högtalare har spruckit. Mätningen mellan högtalarens två kontakter ska vara lite lägre än högtalarens storlek. Mäter du t ex på en 8-ohms-högtalare, ska värdet ligga runt 6,5-7,5 Ω. På en 4-ohms-högtalare ska det vara runt 3,2-3,9 Ω. Är mätningen mycket under eller över, är högtalaren sönder.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Mätinstrument