Kompressorn är kort och gott ett ovanligt verktyg, för den kan aldrig användas separat. Visserligen använder du säkert då och då den komprimerade luften i kompressorns tank till att pumpa upp däck eller till renblåsning av verktyg. Störst glädje av kompressorn har du genom att låta luften vara drivmedel i ett verktyg.

LÄS OCKSÅ: Test av kompressorer