Hur fungerar en kompressor?

Har någon luftat cykeln? Har du tänkt sprutmåla planket? Ska du blästra metall? Då kan en kompressor med tanken full av luft vara rätt verktyg.

Kompressorn är kort och gott ett ovanligt verktyg, för den kan aldrig användas separat. Visserligen använder du säkert då och då den komprimerade luften i kompressorns tank till att pumpa upp däck eller till renblåsning av verktyg. Störst glädje av kompressorn har du genom att låta luften vara drivmedel i ett verktyg. Och det finns många att välja bland: spikpistol, slipmaskiner av olika slag, mutterdragare, blästringsmunstycke, färgspruta och fogpistol är några av de verktyg som utnyttjar luft från kompressorn. Ofta är dessa verktyg både billigare och lättare än motsvarande batteridrivna och nätanslutna verktyg. Och de har dessutom längre livslängd.

Tryckluft driver allt från tandläkarens superfina instrument till bergsprängarens enorma borr och gatukontorets öronbedövande tryckluftshammare. Därför finns det också kompressorer i alla möjliga storlekar och utföranden. I hobbyverkstan används i stort sett enbart kolvkompressorer med elmotor som den på bilden.

När kolven pressas ner sugs det in luft i cylindern via en ventil. När kolven vänder och åker uppåt stängs ventilen och luften pressas ihop. Den komprimerade luften pressas ut genom en annan ventil till ett smalt rör som mynnar ut i en kraftig tank som rymmer mellan 15 och 50 liter luft (hobbymaskiner). Motorn stängs av automatiskt när trycket i tanken når en viss nivå, exempelvis 8 bar, och startar igen när trycker sjunker under en annan viss nivå.

VI TESTAR: Kompressor test

Välj en modell som passar i storlek

På många kompressorer kan du själv bestämma hur stort tryck du vill ha i utloppsslangen, och två manometrar visar trycket i tanken respektive trycket i slangen (som ofta är lite lägre). Gå igenom ditt behov och snacka med försäljaren och be om goda råd om storlek på tanken, motorns styrka, ljudnivå, typ av kompressor och tryck.

Behöver du mycket luft under långa perioder, t.ex. för blästring, bör du ha en modell som är oljesmord. Behöver du mycket luft under en kort period, som när du använder spikpistol, har du större nytta av en oljefri modell som har kortare livslängd, men som är lättare och som dessutom inte måste stå vågrätt.

Klicka på siffrorna på bilden och läs mer

 1. Insugsfiltret fångar alla större smutspartiklar i insugsluften. Kom ihåg att rengöra filtret regelbundet och byt ut det när så behövs. Ett täppt filter gör att motorn överansträngs.
 2. Kolven och cylindern är hjärtat i kompressorn. När kolven går neråt i cylindern sugs luft in utifrån och när kolven går uppåt igen pressas luften ihop och leds via ett rör ner till den kraftiga tanken. Det är de små membranventilerna i toppen av cylindern som öppnas och stängs på ett sådant sätt att det hela tiden hämtas luft utifrån och ner till cylindern, där trycket ökas när mer luft pressas in.
 3. Röret leder den komprimerade luften från cylindern till tanken.
 4. Elmotorn driver kolven i cylindern, antingen direkt som här eller med hjälp av en kilrem.
 5. Fläkten snurrar tillsammans med elmotorn och blåser kylande luft förbi elmotorn och cylindern.
 6. Kylflänsarna på cylindern leder bort den friktionsvärme som uppstår när kolven åker upp och ner. Om din kompressor är oljekyld är det viktigt att du använder specialolja och aldrig vanlig smörjolja.
 7. Handtaget och de två hjulen under tanken gör det lätt att flytta kompressorn. I den ände handtaget sitter finns inget hjul utan ett stödben som kompressorn vilar på. Den kraftiga gummibeläggningen under stödbenet hindrar ljudet från kompressorn att fortplanta sig via underlaget.
 8. Tryckströmbrytare stänger av motorn när trycket i tanken är tillräckligt högt och startar den igen när mer luft behövs.
 9. Tryckreglulatorn styr trycket i slangen. Genom att ställa in denna efter det verktyg som du har kopplat på får du rätt tryck i slangen.
 10. Manometer som visar trycket i tanken.
 11. Manometer som visar trycket i slangen.
 12. Kompressortanken rymmer i regel 10–50 liter i hobbyversionerna, och det räcker för en mängd uppgifter. Tanken är av kraftigt järn för att tåla trycket.
 13. Slangen leder ut luften till verktyget och är ofta utformad som en smidig spiral.
 14. Säkerhetsventilen ser till att tanken inte exploderar på grund av övertryck.
 15. Dräneringsventilen sitter på tankens absolut lägsta punkt. Komprimerad luft avger en del vatten, och den kan tappas ut via denna ventil.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Verktyg