Hur fungerar en kompressor?

Har någon luftat cykeln? Har du tänkt sprutmåla planket? Ska du blästra metall? Då kan en kompressor med tanken full av luft vara rätt verktyg.

Kompressorn är kort och gott ett ovanligt verktyg, för den kan aldrig användas separat. Visserligen använder du säkert då och då den komprimerade luften i kompressorns tank till att pumpa upp däck eller till renblåsning av verktyg. Störst glädje av kompressorn har du genom att låta luften vara drivmedel i ett verktyg. Och det finns många att välja bland: spikpistol, slipmaskiner av olika slag, mutterdragare, blästringsmunstycke, färgspruta och fogpistol är några av de verktyg som utnyttjar luft från kompressorn. Ofta är dessa verktyg både billigare och lättare än motsvarande batteridrivna och nätanslutna verktyg. Och de har dessutom längre livslängd.

Tryckluft driver allt från tandläkarens superfina instrument till bergsprängarens enorma borr och gatukontorets öronbedövande tryckluftshammare. Därför finns det också kompressorer i alla möjliga storlekar och utföranden. I hobbyverkstan används i stort sett enbart kolvkompressorer med elmotor som den på bilden.

När kolven pressas ner sugs det in luft i cylindern via en ventil. När kolven vänder och åker uppåt stängs ventilen och luften pressas ihop. Den komprimerade luften pressas ut genom en annan ventil till ett smalt rör som mynnar ut i en kraftig tank som rymmer mellan 15 och 50 liter luft (hobbymaskiner). Motorn stängs av automatiskt när trycket i tanken når en viss nivå, exempelvis 8 bar, och startar igen när trycker sjunker under en annan viss nivå.

VI TESTAR: Kompressor test

Välj en modell som passar i storlek

På många kompressorer kan du själv bestämma hur stort tryck du vill ha i utloppsslangen, och två manometrar visar trycket i tanken respektive trycket i slangen (som ofta är lite lägre). Gå igenom ditt behov och snacka med försäljaren och be om goda råd om storlek på tanken, motorns styrka, ljudnivå, typ av kompressor och tryck.

Behöver du mycket luft under långa perioder, t.ex. för blästring, bör du ha en modell som är oljesmord. Behöver du mycket luft under en kort period, som när du använder spikpistol, har du större nytta av en oljefri modell som har kortare livslängd, men som är lättare och som dessutom inte måste stå vågrätt.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Verktyg