Starka fogar med popnitar

Popnitar är lätt att förbise men de förtjänar att lyftas fram. Med hjälp av popnitar blir det enkelt, kostnadseffektivt och diskret att foga samman material även utan att kunna komma åt från båda sidor.

Popnitar, också kända som blindnitar, är små metallrör med en krage i ena änden och en metallkula i den andra. Det är en bra idé att veta hur man använder dem och vad de kan användas till. Med hjälp av en speciell tång kan du sätta popnitar genom två metallplattor och skapa en krage i båda ändarna, vilket håller ihop plattorna.

Klicka på rubrikerna för att gå direkt till det aktuella avsnittet i artikeln.

Åtkomst från ena sidan

Det bästa med popnitar är att du bara behöver ha tillgång till ena sidan för att kunna använda dem. Du kan t ex enkelt nita fast ett fäste i en ihålig metallprofil utan att ha tillgång till profilens insida. Niten hålls och spänns framifrån med en tång. Ingen åtdragning eller fasthållning krävs.

Platta fogar

Popnitar kännetecknas också av att de är relativt platta, dvs de tar inte mycket plats till skillnad från bultar och muttrar som sticker upp 4-5 mm över de föremål som ska klämmas fast.

En billig lösning

Det är också billigt att använda popnitar. Priset för en nittång och tillräckligt med nitar för de första projekten är cirka 150 kronor. Så det kostar inte mycket att vara förberedd när du plötsligt behöver göra en platt eller dold fog.

Hur popnitar fungerar

Popnitar är smarta eftersom de kan fästa två plattor även om du bara har åtkomst från ena sidan. Popnitar består av en cylinder (blå) med en inre kärna, så kallad splint (röd). När den dras in mot cylindern, expanderar den på baksidan och skapar ett starkt fäste mellan de två föremålen.

  1. För in popniten i ett förborrat hål. Tryck in niten i hålet tills den möter kragen på framsidan och stannar.
  1. Nittången skjuts över niten framifrån. Den kan både tryckas mot plattan och klämma samtidigt.
  1. När tången drar i niten pressas huvudet på baksidan mot den tunna cylindern som expanderar och bildar en låskrage. Till slut bryts den överflödiga delen av och bara själva niten finns kvar.

Välja verktyg

Det finns ett brett utbud av verktyg för att sätta i nitar. Du kan få en prisvärd och mycket effektiv tång med nitar för mindre än 200 kronor. Om du har behov av att sätta i många nitar, finns det andra verktyg tillgängliga i butikerna, baåde manuella, trycklufts- och batteridrivna.

En vanlig nittång för ca 130 kronor är mer än tillräckligt för små hushållsarbeten.

Elektriska nittänger som kostar strax under 4 000 kronor kan skona din hand om du behöver sätta i många nitar samtidigt.

Här fungerar det bäst

Du kan sätta popnitar överallt där två tunna föremål behöver sammanfogas permanent som ett alternativ till själv-gängande skruvar eller mutter och bult.

Arkivmappar för förvaring av papper kan sättas samman med popnitar. Det är en billig lösning som inte tar mycket plats.

Att fästa ett fönsterbleck på ett fönster med metallkarm är enkelt med popnitar.

För att registreringsskyltar ska fästas säkert och vara svåra att stjäla är popnitar en idealisk lösning.

Välj rätt popnit

Vid val av storlek är det i första hand viktigt att beakta tjockleken på de föremål du ska sätta ihop (B) och i andra hand bredden på nitarna (A). När du känner till dessa två mått kan du enkelt beräkna den nödvändiga längden på niten (C) så att det finns tillräckligt med material för att bilda en krage när du fäster niten.

Multimedia

Hur man använder popnitar

Att montera ihop saker med popnitar är enkelt. Borra först ett hål genom de föremål som du vill nita ihop. Välj sedan en nit som passar i hålet och fäst ett munstycke som passar i niten på din nitstång. Vi använder en billig nittång från byggvaruhusets lågprishylla.

När du är klar sätter du in niten genom de förborrade hålen och drar åt den med några tryck med tången. Resterna av niten kommer att brytas av när du drar åt den med tången.

1

Du behöver montera ett fäste på din cykel. Placera först fästet och säkra det med en klämma så att du har båda händerna fria att arbeta med.

2

Mät den totala tjockleken på fästet och den plåt som ska sammanfogas. När du känner till tjockleken kan du läsa i en tabell för att hitta rätt nitstorlek som du ska använda.

3

Borra med ett borr av lämplig storlek. Du behöver ett borr och en popnit som matchar materialets tjocklek. Här borrar du med ett 4 mm borr.

4

Hitta rätt nitar och kontrollera att de passar i de hål du har borrat. Nitarna expanderar något när de dras åt så det är okej om det inte är helt tajt.

5

Sätt i rätt munstycke i nittången. Den billiga nittången kan ta nitar i fyra storlekar. Hitta och montera det munstycke som passar niten.

6

Använd din nittång för att fixera nitarna. Sätt tången på plats över en nit i taget och tryck den mot konsolen och plattan. Pressa sedan ihop tången några gånger. När du känner att nitens splint lossnar kan du ta bort tången.

7

Om du har gjort arbetet rätt kommer den främre delen av niten nu se ut som en krage med ett hål i mitten där splinten tidigare stack ut.

8

När du sätter fast en popnit expanderar den och skapar en krage som låser niten från baksidan. Det ger ett starkt fäste mellan de två föremål du vill sammanfoga.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Handverktyg