Det finns minst ett 20-tal tänger och de flesta finns i flera varianter och storlekar. Men man kan dra ner antalet typer till endast tre – klippande resp. hållande tänger och kombinationstänger, som både klipper och håller.