Hur använder man ett skärpstål?

Problem:

Ett skärpstål är ju ett mycket enkelt redskap, men ändå tycks det råda oenighet om hur och när det ska användas. Slipar det överhuvudtaget knivarna och hur ska man egentligen hantera det?

Lösning:

Ett traditionellt skräpstål används inte till att slipa knivar med. Däremot återskapar det eggen som ofta viker ner sig vid användning och därmed gör kniven slö.

Lägg knivbladet mot stålet i en vinkel på 15 grader. Stryk hela bladet långsamt c:a 6–10 gånger på varje sida med ett lätt och jämnt tryck. Det har ingen betydelse om du stryker mot eller bort från dig själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Handverktyg