Problem:

Jag behöver en plåtsax, men det finns uppenbarligen högerplåtsaxar och vänsterplåtsaxar. Ska jag välja en högerplåtsax när jag är högerhänt?

Lösning:

Det har faktiskt ingenting med om du är högereller vänsterhänt att göra. Det handlar om att en del saxar är lättare att klippa kurvor med i ena eller andra riktningen. En del är bäst för högersvängar, andra för vänstersvängar. Det finns också de som klipper i rak linje.

Läs även: Dina oumbärliga basverktyg