TVÅ SORTERS FRÄSSTÅL
FRÄSSTÅL MED KULLAGER
Funktion: Skären arbetar sig in i ämnet från sidan och stannar när den lilla ringen i botten, som inte roterar med stålet, når kanten av ämnet. Hur långt ned på kanten stålet arbetar styr man genom att ställa in djupstoppet.

Vanliga frässtål: Avrundingsfräsen (till höger) rundar av kanter på bord och hyllor, medan vinklade fasfräsar fräser vinklade kanter. Sedan tillkommer ett otal olika profilfräsar.

Vanliga uppgifter: Frässtål med kullager kallas även kantfräs, och de skapar kanter i alla former och för alla ändamål.

Kullagrets ring: Snurrar fritt och arbetar sig inte in i ämnet, utan stoppar istället frässtålet.
FRÄSSTÅL UTAN KULLAGER
Funktion: Skären på det roterande huvudet plöjer sig både ned i ett ämne och runt i alla riktningar. Rörelsen kan bara styras exakt genom att sätta en gräns för hur fräsen kan röra sig, t.ex. med kopierring och fräsjigg.

Vanliga frässtål: Notfräsen med raka sidor och botten löser de absolut flesta uppgifter.

Vanliga uppgifter: Infällda gångjärn, noter för sammanfogningar, finger- och laxstjärtfogar, spår i skärbrädor och namnskyltar.
KRÄVER STYRNING: FRÄSSTÅL UTAN KULLAGER
NOTFRÄS Gör lodräta fräsningar och är det enklaste frässtålet. Kan användas till många olika saker, t.ex. noter, hål med skarpa kanter och infällda beslag. I de flesta frässatser ingår 3-5 notfräsar. Diameter från 3 mm upp till 25 mm.
V-NOTFRÄS Gör ett spår med spetsig botten och används till skyltar och reliefer, och vid exakta försänkningar av skruvar och proppar. Känns igen på de vinklade sidorna. Här 45 grader med en smal, plan botten, men det finns många varianter.
HÅLKÄLSFRÄS Gör runda spår och används bl.a. till avrinningsspår i skärbrädor, försänkta handtag och dekorspår. Den runda fräsen utan kullager dyker ned i ämnet och dras längs med det. Finns i olika storlekar.
SINKFRÄS Gör spår med bred botten och smal topp, och känns främst igen från laxstjärtsfogar. Fräsen kan inte sänkas ned i ämnet ovanifrån utan måste föras in från ämnets kant, t.ex. vid frästa spår till hyllor och liknande.
ENKEL STYRNING: FRÄSSTÅL MED KULLAGER
FASFRÄSFasar av kanter i 45 grader – snabbt och helt identiskt. Beroende på hur djupt fräsen sitter i fräsfoten kan fasen bli från knappt synlig till mycket markant. Kan även användas till hörnfogar kant mot kant.
AVRUNDNINGSFRÄSSkapar rundade kanter på t.ex. bord, hyllor och lister. En avrundningsfräs kan bara fräsa en storlek på rundningen, men fräsarna finns i storlekar med fräsradie från 3,2 mm till 16 mm.
KVARTSTAVSFRÄS Liknar avrundningsfräsen, men med den stora skillnaden att den alltid lämnar en vågrät fals i profilens botten. Finns med böjt skär i många storlekar och används t.ex. till karmar, spröjs och socklar.
PROFILFRÄSFinns med många olika profiler från väldigt enkla till mycket detaljerade profiler. Kallas ofta for allmogefräs och används oftast till skugglister, socklar och kantlister på möbler.
HÅLKÄLSFRÄS MED KULLAGER Används till att fräsa en inåtgående båge i kanter. Större fräsar gör hålkälslister till köksbänkens bakkant. Mindre fräsar är perfekta till dolda handtag i lådor/skåp.
HÅLKÄLSFRÄS MED KANTER Skapar en båge med en liten rät vinkel på varje sida och ger därmed en klassisk allmogeprofil. Lämpar sig väl till spröjs, socklar och dekorlister.
FALSFRÄS Gör en rätvinklig fals som är 15 mm bred. Falsens djup avgörs av hur djupt fräsen placeras ned genom fräsfoten. Används vanligtvis till falsar för glas i fönsterbågar och tavelramar.
SKIVNOTFRÄS Fräser ett tunnt spår in i ett ämnes kant och används ofta till skiv- och listfogar med lös fjäder. Fräsdjupet låses, så att ett spår kan fräsas lika långt ned i kanten av bägge ämnen. Det ger en precis fog.
TILLBEHÖR: STYRNING AV HANDÖVERFRÄSEN
PARALLELLANSLAGSpänns fast på fräsfoten och kan föra frässtål utan kullager längs med en rak kant på ämnet.
CENTRUMSPETS Sätts på parallellanslaget, så att man kan föra runt fräsen som en passare.
KOPIERRING Görs fast i fräsfoten så att frässtålet sticker ut genom det. Efter det kan fräsen tryggt föras runt inuti en fräsjigg.