Slagskruvdragare

STYRKA: Tekniken i maskinen gör att den klarar mycket stora skruvar.

Slagskruvdragarens specifikationer

Klicka på siffrorna på bilden nedan, och läs om slagskruvdragarens specifikationer.

"