Alltid bra torkväder

Har du en bit oanvänd fasad? Bygg en enkel vägghängd torkställning. Med ett tak på torkställningen behöver du inte ens kolla väderprognosen innan du hänger ut tvätten.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
400 kronor

Bygg ihop fyra likadana konsoler med en ram på tre meter, skruva upp dem på väggen, lägg på en skiva och fäst ett snöre. Så har du mycket plats att hänga tvätt på!

Intro

Det är inte mycket som slår doften av ren tvätt som torkat i det fria. Så varför inte bygga en torkställning med tak, så att du kan hänga ut tvätten oavsett väder? Om du bygger en som kan hänga på huset behöver du inte använda dyrbar trädgårdsyta, och du kan lätt förse den med ett tak.

Den här ställningen är byggd av några få material: reglar, en trapetsplåt, lite lim och skruvar. Och så klart öglor och snöre.

Takplåtarna finns i olika längder. Här har vi valt en på 109 x 309 cm och anpassat torkställningen efter den. Det passar bra med fyra konsoler som placeras med ca. en meters mellanrum på fasaden. I toppen hålls de samman med en bärlina – det gör konstruktionen hållbar.

Instruktion

01
Såga delarna 2 Steg

Konsolerna/takstolarna byggs av helt vanliga reglar, 45 x 45 mm. De är billiga och kan alltid fås i en god kvalitet och i längder som passar. De är tillräckligt starka för ändamålet.

Har du en kap-/geringssåg går det snabbt att såga till delarna och göra 30 och 60 graders snitt i de diagonala reglarna för superfina fogar. Med lite tålamod kan du även använda en helt vanlig fogsvans.

1

Såga ut delarna till en konsol med kap-/ geringssågen när du har mätt upp för de diagonala snitten. Den översta delen av facket ska ha en 60 graders lutning i toppen och 30 grader i botten (se ritning).

2

Mät upp för resterande konsoler. Använd de delar du redan har sågat ut som mall, så går det snabbt och lätt att överföra måtten. Såga nu ut alla delarna med kap-/geringssågen.

02
Bygg konsoler 5 Steg

Konsolerna sammanfogas med lim och skruv, två skruvar till varje fog. Se till att skruvarna kommer ner under överkanten på de diagonala delarna, så att de inte hamnar i vägen när du ska montera takskivan.

Det är en bra idé att sammanfoga delarna på plant underlag. Lägg även ett par hjälpklossar under A- och C-styckena så att de hamnar i rätt höjd medan du gör fast dem.

Om torkställningen ska målas är det smart att göra det innan du hänger upp den på väggen.

1

Sammanfoga konsolerna med lim och skruvar. Börja med det diagonala stycket (A), där du applicerar lim i fogen innan du drar i skruvarna.

2

Skruva fast den diagonala regeln (A) med två 4,5 x 50 mm skruvar i det vågräta stycket (C). Förborra och försänk skruvarna, så är du säker på att de inte sticker upp och är i vägen för takplåten som ska läggas på.

3

Det lodräta stycket (B) görs fast i styckena A och C med lim och skruvar. Se till att de olika delarna ligger i samma nivå när de sammanfogas.

4

Stryk konsolerna med träskyddsfärg, så håller träet längre. När du väljer färg ska du ha med i beräkningen, att ju mörkare färg du väljer, desto synligare blir konsolerna genom den transparenta takskivan.

5

Nu är alla delarna redo för montering på fasaden. Bärlinan (D) är kapad diagonalt i toppen, så att den passar med den lutning som det diagonala stycket (A) har.

03
Montera ramen på fasaden 9 Steg

Ta god tid på dig att mäta upp exakt var på muren ställningen ska placeras. Det är viktigt att det sitter i rätt höjd. Här valde vi att botten av konsolen är ca. 1,8 m över marken.

Det är en bra idé att placera de mittersta konsolerna en cm högre än gavelkonsolerna. Det ger lite fall mot sidorna och skapar lite spänning i trapetsplåten, som gör den styvare.

Mät upp, var på huset ditt torkstativ ska hänga. Det är viktigt att det sitter i en bra arbetshöjd. Markera överkanten på den ena yttre konsolen och mät upp för de andra utifrån det. Här är avstånden 92,5 cm.

Gör en markering från konsolens överkant och ner, så får du en hjälplinje att rätta in efter. Förborra tre hål i konsolen - i topp, i botten och i mitten - genom dem markerar du sedan för hålen på fasaden.

Borra hål i fasaden för 8 mm pluggar. Om du har ett trähus kan du skruva fast torkställningen direkt i träfasaden. Se dock till att få fäste i reglar eller balkar och inte bara i den yttre träbeklädnaden.

Takstolarna skruvas fast i fasaden med 4,5 x 100 mm skruvar och pluggar i de förborrade hålen. Det översta ska borras snett in i fasaden.

Fäst en bärlina (D) på framsidan av konsolerna för att de ska hamna helt parallellt, och för att styva upp konstruktionen. Bärlinan görs fast med 4,5 x 100 mm skruvar in i framsidan av C. Kom ihåg att förborra.

Trapetsplåten läggs på och görs fast med nockskruv med bricka. Det sätts en i varannan vågdal i sidorna, och i var tredje i mittentakstolarna. Sätt också ett par nock-skruvar i bärlinan mittemellan konsolerna.

Förborra för öglor på undersiden av de två yttersta vågräta styckena (C) med ett 5 mm borr. Här har vi valt att sätta 8 öglor i varje sida med ett avstånd på 10 cm.

Fäst öglorna. Det är lättast med en skruvmejsel som du sticker in i hålet och vrider runt öglorna med.

Nu behövs bara själva torklinan. Bind fast den i den bakersta öglan, och för den runt genom alla öglor från sida till sida, och knyt fast den till sist. Det blir 24 m totalt.

Material

• 5 reglar, 45x45 mm (4 till konsoler (A, B, C) och 1 till bärlina (D))
• 1 trapetsplåt, 109 x 309 mm
• Trälim
• Nockskruv med bricka
• Skruvar, 4,5x50 och 4,5x100 mm
• Pluggar, 8 mm
• Öglor, 6 x 100 mm
• Torklina
• Heltäckande träskyddsfärg

Tidsförbrukning

2 dagar inkl. målning

Pris

Ca. 400 kr

Ritning

Så bygger du en takstol

Torkstället består av fyra likadana takstolar/konsoler som byggs av 45x45 mm reglar. Varje takstol har en lodrät del (B), en vågrät del (C) och en diagonal del (A). Den diagonala delen ska sågas till med ett diagonalt snitt i bägge ändar. Takstolarna monteras i väggen genom B, och en bärlina (D) sätts fast överst i takstolarna in i C. Ovanpå takstolarna görs en trapetsplåt fast, och på underkanten av de vågräta delarna (C) fäster vi öglor för torklinorna.

Så bygger du en takstol

3D-modell

Torkställning

3D-modell

Öglor håller torksnörena

Med 9 öglor på varje sida finns det gott om plats för tvätten att torka. Lägg också märke till den snedsågade frontregeln.

Öppna 3D-modell

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Vardag