Pärlspont

Nu ska hantverkaren visa hur man sätter upp klassiska, höga paneler med pärlspont. När han startar med arbetet finns golvlist och dörrinfattning. Han börjar med att markera en panelhöjd på 88 cm.

Han använder ett vattenpass för att dra en vågrät linje så han är säker på att panelen blir helt rak. När man han vet höjden kan alla panelbrädorna sågas till. Panelen köps som pärlspont och fås vanligtvis i furu med en bredd på 86 mm eller 108 mm.

När han sågat till alla brädorna stryker han montagelim på väggen. Han använder här ett vanligt vattenbaserat montagelim. Man bör alltid stryka på limmet diagonalt så att alla brädorna kommer över flera limsträngar eftersom det ger den bästa vidhäftningen. Man ska också undvika att sluta limsträngarna i ändarna, för om det är en yttervägg kan kylan stängas in mellan dem.

Det ska vara ca 15-20 cm mellan varje limsträng. När han strukit på limmet på väggen har han 5-20 minuter på sig, beroende på underlag och temperatur, att få brädorna på plats innan det härdar. Det enklaste är att sätta ihop tre till fyra av panelbrädorna och montera dem på väggen. På det sättet undgår han att limmet kladdar när han ska passa ihop brädornas fjädrar och noter.

Panelbrädorna pressas fast ordentligt mot limmet så han är säker på att de sitter fast ordentligt. När de andra brädorna ska monteras är han noga med att trycka ihop dem så att sammanfogning blir helt tät. Om väggen är lite sned spikar han i ett par av bräderna i en liten dyckert längst ner för att hålla bräderna tätt mot väggen medan limmet härdar.

På det här sättet arbetar han sig steg för steg genom rummet.I nederkanten trycks brädorna ner till golvlisten. Pärlspontbrädorna sticker med sin tjocklek på 15,5 mm ut 0,5 mm över en standardiserad golvlist vilket ger en snygg skuggeffekt. Längst upp kan man som avslutning exempelvis sätta en hålkälslist och en kvartslist som vi visar här. Men här väljer hantverkaren en annan lösning. Först lägger han en sträng montagelim på toppen av brädorna.

Ovanpå lägger han en 21 x 43 mm träregel. Det ger en snygg avslutning högst upp. Övergången mellan panelerna och träregeln görs med en 9 x 9 mm kvartstav, som sätts fast med dyckerts. Samma slags list kan man också sätta i övergången mellan träregeln och väggen. Sedan är det bara att måla panelerna. Den här typen av panel är ett bra val om man vill ha en klassisk hög panel på väggen.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Väggpanel