Fyllningspanel

Man vill kanske ha en lite exklusivare känsla i rum. Hantverkaren ska nu visa hur man sätter upp höga paneler på en eftermiddag. På en MDF-skiva markerar han 77,5 cm i båda ändarna, vilken ska vara höjden på fyllningsskivorna.

Han drar en linje med blyertspennan längs hela skivan med hjälp av en tumstock. De fyllningsskivor som ska sitta ytterst ska vara 75 cm breda, och det markeras på andra hållet. Den mittersta delen ska vara 70,5 cm, och även det markeras.

Hantverkaren sätter ett kryss i hörnet så han vet vilken sida som ska vara uppåt. Det kan vara bra när skivorna, som i det här fallet, är nästan kvadratiska. Han sågar till skivorna med sticksåg. Sågspåret behöver nämligen inte vara helt rakt och jämnt. Alla sågspår kommer att döljas av listerna.

I takt med att fyllningsskivorna sågas till, ställer han upp dem mot väggen där de ska monteras. Observera att det inte får finnas vare sig dörrinfattningar eller golvlist om man ska sätta upp den här panelen. Man kan i princip också använda en lång MDF-skiva att sätta listerna på. Men det kräver lite mer precision.

Listerna som hantverkaren använder är en standardlister på 15 x 68 mm. Den första biten sågas till 77,5 cm, vilket motsvarar höjden på fyllningsskivorna.För att montera listerna använder han montaflex – självförsänkande skruvar, 8 x 50 mm. Om det hade varit en tegelvägg skulle han ha använt plugg och skruvar. Det räcker med tre skruvar för att hålla listen på plats.

Han sätter den sista fyllningsskivan på plats och mäter upp var ytterkanten ska vara. Notera att han också sätter ett märke på väggen så att han har en utgångspunkt när han ska märka ut var den sista lodräta listen ska sitta. Nu skruvar han fast listen så den sitter exakt längs markeringen. Han kontrollerar en extra gång innan han fortsätter med arbetet.

Avståndet mellan de två ytterlisterna är vid golvet 208,5 cm. Han sågar till en list med den längden och sågar av kanterna i 15 graders vinkel. Den 15-gradiga vinkeln passar nämligen ihop med listernas kantprofil, vilket ger en tätare passform. Även den nedre listen monteras med montaflexskruvar.

För säkerhets skull kontrollerar han att utrymmet för den översta listen är 208,5 cm. Han sågar återigen till listen med en 15-gradig kant så den passar ytterlisternas kantprofil. Nu är den yttre ramen färdig. Höjden på de lodräta listerna ska vara 65,5 cm. Han sågar till dem och sätter upp dem över skarvarna mellan fyllningsskivorna. Innan den första sätts fast mäter han ut mitten från de yttersta listkanterna. Då är han säker på att panelsektionerna blir lika stora.

Nu vet han att det är 71 cm till mitten av listen. Därför ska listen flyttas lite till höger innan den monteras. Han kontrollerar med ett vattenpass att den sitter helt lodrätt innan den skruvas fast. På samma sätt monteras de andra listerna, tills panelen är uppsatt på hela väggen.

Du ska komma ihåg att den första och den sista fyllningsskivan på en vägg ska vara lite bredare än de mittersta eftersom ytterlisterna täcker skivorna mer. För att få ett snyggt avslut sätter han en 27 x 27 mm hålkälslist längst upp på panelen. Även den sågar han till med en 15-gradig kant.

Hålkälslisten fästs med 1,2 x 25 mm dyckert. Han använder en liten listhammare så att han inte skadar den. Det är så gott som omöjligt att slå ner spikarna helt. Hantverkaren använder då en körnare som passar till spikhuvudet. Efter ett par slag med körnaren är spikarna väl gömda i listen och efter några omgångar spackel och färg är spikarna osynliga. Fyllningspaneler kan sättas upp i den höjd man önskar, och det här är både ett enkelt och snabbt sätt att få dem på plats.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Väggpanel