Video
Lätt
Svår

Om det finns glipor och springor mellan sockellisten och golvet, så kan du naturligtvis komplettera med en smal smyglist som döljer springan. Om du inte vill spika fast en ny list figursågar du sockellisten så att den följer golvet.

SÅ ENKELT ÄR DET:

1. Leta reda på det ställe där avståndet mellan sockel och golv är störst

Det är där du sågar av minst från sockeln, och det är den höjd din penna ska markera. Tejpa fast pennan på en kil eller kloss så att spetsen hamnar 2 mm ovanför golvet.

2. Dra ett streck på sockeln med samma avstånd till golvet

Håll pennan vinkelrätt mot väggen och dra klossen med pennan på golvet så att pennan gör ett streck på sockeln. Nu är det dags att lossa sockeln från väggen.

3. Nu ska du figursåga sockeln med din sticksåg

När du sågar från baksidan kan du styra bladet mycket exakt längs strecket. Eftersom du startar 2 mm från golvet får du ett långt och sammanhängande sågspår i sockeln.

4. Fäst sockellisten medan du pressar ner den mot golvet

Lägg en bräda på sockeln och tyng ner brädan med ena knäet. Limma, skruva eller spika fast sockeln på väggen.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Använd laseravståndsmätare när du mäter ut för golvlister!

Ska du ha nya golvlister? Då rekommenderar vi att du använder laseravståndsmätare vid mätningen.

Avståndsmätaren är väldigt bra att ha vid de projekt där din tumstock inte är tillräckligt lång. Du slipper sitta på knä och mäta ut 2 meter åt gången. Avståndsmätaren gör jobbet både snabbare och mer exakt.

Just nu får du en laseravståndsmätare från MAKA tillsammans med 2 nummer av Gör Det Själv för endast 79 kronor + porto!

Klicka här för att se erbjudandet!

VIDEO: Här kan du se laseravståndsmätaren och alla dess funktioner: