Gör dina egna bröstlister

Höga detaljerade bröstlister låter kanske väldigt dyrt, men det behöver det absolut inte vara om du gör dem själv. De här görs av MDF och byggs upp i flera lager för att ge en unik 3D-effekt. Resultatet är de snyggaste bröstlisterna med en imponerande djupkänsla.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
80 timmar
Pris
500 kronor/m

Intro

Bröstlister, bröstningar eller boaseringar, förknippas ofta med något som hör hemma i gamla herrgårdar och paradvåningar. Så måste det inte vara.

Det är många tidskrävande arbetsmoment förknippat med att göra bröstlister, och det är det som kostar pengar om det ska göras av en snickare. Men bara lugn, du kan naturligtvis göra det själv. En av våra duktiga läsare har byggt de snyggaste bröstlisterna, där både kvalitet och detaljer står i fokus.

För att uppnå ett bra resultat är det nämligen viktigt att vara väldigt noggrann när de många vinklarna ska mätas upp och sågas. Bröstlister är inte någon quickfix och det krävs både tålamod och noggrannhet att få alla de sneda snitten att hamna perfekt.

Till det kommer det omfattande spackel- och målararbetet som ska framhäva alla detaljerna. Lyckligtvis motsvarar resultatet insatsen. Läs vidare här och se hur det ska göras!

Instruktion

01
Montering av bakgrundsskiva 4 Steg

En 12 mm MDF-skiva ska utgöra underlag för resten av panelen. Därför är det viktigt att skivan monteras så rakt och jämnt som möjligt. Det görs enklast genom att fästa den med karmskruv utan huvud. På så sätt kan skivan lätt justeras inåt och utåt både uppe och nere.

Bakgrundsskivan sågas lite för kort, så att det blir en luftspalt på ca 3 cm ner mot golvet. Det gör det mycket lättare att få en helt rak kant där uppe. Luftspalten nere täcks senare av en golvlist.

1

Markera på alla väggarna. Markera en punkt 1 meter ovanför golvet i varje hörn. Därefter binds punkterna ihop med hjälp av en snörslå. Den är enkel att hantera och det blir exakt. En laser går också bra.

2

Bakgrunden sågas lite för kort. Det gör det lättare att montera skivan vågrätt, även om golvet skulle luta. Skivans ovankant ska hamna 1 meter ovanför golvet. Skivan sågas därför 97 cm bred.

3

Fäst bakgrunden med karmskruv utan huvud. Förborra med ett 6 mm stenborr i både skiva och vägg. Skivan kan därefter justeras in och ut med hjälp av karmskruven.

4

Gör en vågrät övergång där väggen delas av en dörr. Om det är möjligt bör dörrfoder monteras först, så att panelen kan sättas kloss till fodret.

02
Sågning av romber och trekanter 6 Steg

De olika delarna som skapar djupverkan i bröstpanelen, består av trekanter, romber, kryss och lister uppe och nere. Allt sågas av MDF-skivor.

Romber och trekanter sågas först ut i deras rätta form och därefter snedsågas kanterna, så att övergången till bakgrunden blir så flack som möjligt. Sågas delarna med en bordscirkelsåg är det en fördel att göra en sågmall med rätt vinkel, som kan fästas på sågbänken.

1

Dela den stora skivan i mindre bitar så att de blir lättare att hantera när de exakta vinklarna ska sågas. Gör de små bitarna ett par centimeter större än vad de ska vara när de sågats färdigt.

2

Fäst en fast mall (A) på bordscirkelsågen som passar till sågmallen, så att romberna sågas likadant varje gång. Alternativt kan en sänksåg med styrskena också användas.

3

De små trekanterna uppe och nere sågas också enklast med bordscirkelsågen efter en fast mall.

4

Höj sågens anslag. När den spetsiga vinkeln på romberna och trekanterna ska sågas, höjs sågens anslag med en liten vinkelrät låda (B) som monteras på det ursprungliga anslaget.

5

Ställ in klingan på bordscirkelsågen så att den lutar 20-30 grader och såga sedan kanten på samtliga romber och trekanter. Håll eventuellt fast delarna i sågmallen med en skruvtving.

6

När alla hörn har sågats rundas de vassa kanterna av med lite sandpapper. Det är det som man kallar att fasa av kanten.

03
Enkel och snabb montering 4 Steg

Med hjälp av en laser och en snörslå är det enkelt att få trekanter, romber och kryss att sitta exakt.

Den översta och nedersta spetsen på romben markeras från hörn till hörn med en snörslå. Ett kryss görs därefter mellan de två strecken för att hitta mitten av väggen och därmed också utgångspunkten för den första romben.

1

Börja med att slå två kritstreck som markerar ovan- och underkanten på romberna. På så sätt bildas fyra nya punkter. Förbind hörnen diagonalt med snörslån så att de bildar ett stort kryss.

2

Mitten på det stora krysset är också mitten på den första romben. Krysslaserns streck placeras exakt i denna punkt, så att de kommande romberna enkelt kan sättas på samma höjd.

3

Limma romber och trekanter på baksidan med inomhus trälim och fäst dem med dyckert.

4

En bit 19 mm MDF sågas till för uppe och nere. Såga också MDF-bitar som kan bilda kryss mellan romber och trekanter. När bredden på krysset och avslutningen uppe och nere ska hittas, måste du vara uppmärksam på att det ska vara 1 cm luft till romber och trekanter överallt.

04
Montering av lister och målning 9 Steg

Om panelerna ska se snygga ut när de är färdiga, är det viktigt att förarbetet görs ordentligt. Därför måste du spackla och slipa en hel del innan det första lagret grundfärg kan rollas på.

ALLA skarvar, spik- och skruvhål ska spacklas och slipas ett par gånger. Som grundregel ska du tänka på att alla de ojämnheter som syns innan målning också syns efteråt.

När grunden stryks på reser sig de små fibrerna i MDF-skivan och du måste därför även slipa mellan de första strykningarna för att få det bästa resultatet.

1

Runt romber och trekanter sätts en kvartsstav på 9 x 9 mm. Den gör det enklare att måla och ger en mindre kantig känsla.

2

Sätt en bröstlist så att den ligger mot MDF-skivan och inte mot väggen. Är det luft mellan listen och väggen täcks det med akrylfog.

3

Mot golvet sätts en förmålad golvlist på 15 x 91 mm. Den trycks ner mot golvet och fästs direkt i MDF-skivan med lim och dyckert.

4

Alla skarvar spacklas med träfiller. Du bör slipa och spackla minst två gånger. Därefter stryks allt trä med trägrund.

5

Efter fog, spackel och grund kan det hela målas. Vi rekommenderar färg med minst glans 40.

Viktiga hjälpverktyg

Till det här projektet är det en stor fördel att ha en bordscirkelsåg, men en sänksåg med styrskena kan också användas. En krysslaser eller linjelaser kommer också verkligen till sin rätt när det handlar om att få allt att sitta helt rakt.

Ett annat enkelt men enastående verktyg som du bör skaffa till det här projektet är en snörslå. Den gör det otroligt mycket lättare att markera raka linjer.

Bordscirkelsågen är idealisk för att såga de sneda snitten på romber och trekanter, eftersom den har många olika inställningsalternativ.

Krysslasern gör ett vågrätt och ett lodrätt streck, vilket är till stor hjälp när de olika delarna ska placeras.

Snörslån är ett enkelt men väldigt effektivt verktyg för att förbinda de olika punkterna. I kombination med ett vattenpass är det ett bra alternativ till krysslasern.

En sänksåg med styrskena och en vass klinga kan klara det mesta. Den kommer också till sin rätt i det här projektet, när de långa exakta snitten ska sågas.

Material

 • Bakgrund, 12 mm MDF-skiva
 • Romber och trekanter, 12 mm MDF-skiva
 • Mellanbitar/kryss, 19 mm MDF-skiva
 • Ovan- och underbitar, 19 mm MDF-skiva
 • Kvartsstav, 9 x 9 mm
 • Bröstlist med profil, 15 x 35 mm
 • Allmoge-golvlist, 14 x 91 mm
 • 25 mm och 32 mm dyckert
 • Karmskruvar, 7,5 x 62 mm utan huvud
 • Trägrunder, träfiller, MS-fog och trälim
 • 2 strykningar lackfärg

Specialverktyg

 • Krysslaser
 • Bordscirkelsåg

Tidsförbrukning

Det här rummet har tagit ca 80 arbetstimmar att göra.

Pris

Ca 500 kronor per meter.

Svårighetsgrad

Det krävs tålamod, kunskap och rätt verktyg för att göra de många exakta snitten.

Ritning

Geometrin bakom 3d-effekten

Mönstret på panelen skapas av romber och trekanter. Om du inte kommer ihåg det från matematiklektionerna i grundskolan så är en romb en fyrkant som saknar räta vinklar. De rutformade fyrkanterna sätts vid sidan om varandra. Det mellanrum som bildas uppe och nere mellan de två romberna fylls med små trekanter.

Geometrin bakom 3d-effekten

Video

Så här använder du bordscirkelsågen

I den här videon lär du dig hur du arbetar med sågen. Sågbordet och de många olika inställningarna ger möjlighet att såga långa, exakta snitt – både raka och i vinkel och med olika djup och bredd – så att du kan klyva paneler och brädor på längden, göra spår i brädor, kapa till mindre skivor exakt och mycket mer.

Så här använder du krysslasern

I den här videon lär du dig allt om krysslaserns funktioner. Lasern markerar helt exakta lodräta och vågräta streck på väggar och tak och är perfekt att använda för en lång rad arbetsuppgifter, t ex sätta upp kakel, upphängning av tavlor, lampor och hyllor, sätta upp maskeringstejp mitt på en vägg och att markera samma höjd i olika rum.

Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Slipp lösa penselhår i färgen

Stäng av värmen när du målar

Tips & Tricks

Utnyttja skivan så bra som möjligt

Det behövs tre romber och sex trekanter per meter.

Utnyttjas skivan optimalt kan det bli 16 romber och 32 trekanter från en skiva på 240 x 120 cm.

Mätning och indelning

Romberna och trekanterna mäts upp separat på de olika väggarna. Det gör att du alltid kan avsluta med samma avstånd mot hörnen.

Börja med att placera den mittersta och de två yttersta romberna och anpassa resten efter dem.

Eftersom avståndet mellan romber och trekanter varierar lite från vägg till vägg, sågas kryss och avslutningar till sist.

Avståndet mellan romb och hörn är ca 10 cm.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Väggpanel