Större rum på en helg

Det tar bara två dagar att förvandla två mindre rum till ett stort. Med en noggrann planering och lite förberedelser kan du riva en lätt mellanvägg och laga golv, väggar och tak på en helg.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
1000 kronor

Intro

Det kan finnas flera orsaker till att man vill ta bort en vägg. Kanske har du en barnkammare eller ett hemkontor som inte längre används, och som i så fall lika gärna kan slås ihop med ett annat rum för att bli ett större. I vårt fall var det ett önskemål om att få ett funktionellt och praktiskt matrum.

Skillnad mellan mellanväggarna

Det finns flera mellanväggar i en bostad, men det är skillnad mellan dem - och denna skillnad måste du känna till. De flesta mellanväggarna är så kallade lätta väggar, och med det menas att de är uppförda av reglar och gipsskivor och att de inte har någon bärande funktion. Någon vägg kanske står ovanpå golvet, andra delar golvet som efteråt måste lagas.

Gemensamt för lätta väggar som inte är bärande är att de kan tas bort utan att det påverkar byggnadens styrka.

Men om väggen stöttar en del av bjälklaget kan det vara nödvändigt att lägga in en avväxling i bjälklaget, montera en tegelbalk eller liknande, och då är det inte längre ett gör det själv-arbete. För det första för att ett fel kan innebära att huset sätter sig eller helt enkelt rasar, för det andra för att din försäkring inte täcker fel som du själv har orsakat.

Om du är säker på att väggen inte är bärande kan du ta bort den som vi gör. Är du det minsta lilla osäker ska du kontakta en expert!

LÄS OCKSÅ: Så river du en bärande vägg

Det är endast den tvärgående brädan som avslöjar att det en gång har funnits en vägg tvärs över rummet.

Instruktion

01
Förberedelser 4 Steg

Börja med att skydda golvet. De grova och tunga verktygen och väggmaterial som ramlar ner skadar lätt golvet. Därför bör du skydda det med t.ex. masonit, plywood eller liknande. Det duger inte med tunn plastfolie - inte ens med täckfilt, trots att den är rätt tjock.

Även om uppgiften verkar enkel och du kanske kan riva väggen på en gång, så är det klokt att utföra rivningen i små etapper. Dels för att det då blir lättare att få ner del efter del, dels för att du kan få ner t.ex. foderlister och socklar intakta så att du senare kan återanvända dem, exempelvis till reparationer.

1

Skydda golvet mot skador. Lägg hård masonit på golvet på båda sidor om väggen som ska rivas. Tejpa fast masoniten på golvet och tejpa skarvarna.

2

Socklarna tas lätt bort med kofot. Har du tänkt att återanvända dem, bör du först skära loss dem från tapeten med kniv. Då kan det också löna sig att skruva ur skruvarna innan socklarna tas bort.

3

Var rädd om foderlisterna och ta ner dem hela om du har tänkt att använda dem någon annanstans. Här är listerna av plast och dras försiktigt av.

4

Ta bort de sista listerna. Det kan vara t.ex. smyglister vid tröskeln eller skugglister under taket. Små lister lossas lättast med ett brett stämjärn.

02
Lyft av dörren 5 Steg

I de flesta fall sitter det en dörr i den mellanvägg som ska rivas. Genom att bevara karmen så intakt som möjligt - i stället för att såga av den och bryta bort den - kan dörr och karm användas någon annanstans, t.ex. i sommarstugan.

Karmen sitter normalt fast endast längs sidorna. Är huset gammalt kan karmen ha spikats fast. I modernare hus är den nästan alltid skruvad. Sitter den med spikar är det lättast att först såga av alla spikarna mellan karmen och väggen, och det gör du med en tigersåg med bågfilsblad eller en stickbågfil. Har karmen skruvats fast lossar du skru-

1

Börja med att lyfta av dörren. Sitter den fast med insticksgångjärn (som vår dörr) ska den bara dras loss.

2

Ta bort allt som sitter runt karmen. Här fortsätter karmsidorna upp till taket och en skiva har ersatt det glas, som en gång satt där. Skivan ska därför tas bort för att karmen ska kunna frigöras.

3

Skruva loss karmen. När karmen sitter fast med karmskruvar (eller vanliga skruvar) ska dessa dras ut. En spårskruv bör dras med skruvmejsel medan andra skruvar dras med skruvdragare.

4

Spikar och envetna skruvar sågas av. Om du inte kan dra ut skruvarna - eller om karmen har spikats fast - är det bäst att såga loss karmen från väggen. Det gör du lättast med tigersåg och sågblad anpassat för metall.

5

Lirka ut karmen ur öppningen och lyft undan den. Det gör du när alla skruvar och spikar är borta. Du tvingas kanske använda kofoten.

TIPS: Tejpa fast tröskeln så att den följer med karmen när den lyfts åt sidan.

03
Ta bort väggen 5 Steg

Nu kan du plocka fram dina grova verktyg och sedan stänger du dörren till resten av bostaden. Kolla också att du har lagt plastfolie eller gamla filtar på de möbler som du inte kunnat bära ut, för annars blir de dammiga. Ta gärna ner ev. takbelysning som är svår att damma av.

På den ena sidan av dörren ska hela väggen tas bort, och vi börjar uppifrån genom att såga vågrätt under taket. När vi sedan har knackat loss en bit blir det lättare att komma åt med tigersågen och såga väggen i hanterbara bitar.

Är det en gipsvägg kan du bara såga på, men endast om elektrikern har kopplat bort ev. kablar i väggen.

1

Skär i skarven mellan vägg och tak och mellan vägg och vägg med vass hobbykniv, så att du inte drar med dig bitar av taket eller angränsande vägg. Då slipper du reparationer efteråt.

2

Börja med att såga vågrätt in i väggen, cirka 20-30 under taket. Välj ett sågblad som passar materialet i väggen och låt tigersågen göra jobbet.

3

Resten av väggen sågas upp i mindre bitar. När du har plats att arbeta med tigersågen går det otroligt fort att riva väggen. Såga den i hanterbara bitar och kör bort dem med skottkärra.

4

De sista bitarna tas bort med hammare och mejsel när väggen är av lättbetong. Den del av väggen som går igenom golvet kan vara besvärlig att få bort. Dela den i mindre bitar och lirka loss dem med mejsel, kofot eller stämjärn.

5

Dagens arbete avslutas med spackling där den nu rivna väggen har anslutit mot ändväggen och taket. Använd lättspackel och ta bort så mycket av tapeten att du kan lägga på spackelmassan med en bred spackel.

04
Laga väggar och tak 4 Steg

Spackelmassan har torkat och då är det dags att slipa och ta bort alla spår efter väggen så att de två rummet ser ut som ett stort och utan synliga övergångar mellan vägg och tak.

Vi beslöt att ta bort den gamla tapeten på ändväggen och i stället sätta upp en ny tapet på hela väggen, i stället för att skarva in en tapetremsa där den gamla väggen fanns.

Taket slipas och målas där den gamla väggen stod. Du får räkna med att måla hela taket för att det inte ska bli en synlig skarv mellan de målade partierna. Även väggen målas efter tapetseringen om du använder glasfiberväv.

1

Slipa de spacklade partierna och ta bort tapeten där du vill sätta upp ny tapet. Övergångarna på ändväggen och i taket ska vara helt släta och utan kanter. Använd slippapper korn 120 på kloss.

2

Slipa även i taket där du har spacklat. Vi föreslår att du skyddar dina ögon mot slipdamm från taket och att du använder andningsmask. Slipa färdigt i taket innan du sätter upp tapet.

3

Tapeten sätts upp och skärs ren längs kanterna mot den befintliga tapeten så att du slipper synliga skarvar.

TIPS: Till vävtapeter stryks väggen med vävlim. Papperstapeter stryks med klister.

Med färg trollar du bort de sista spåren av den gamla väggen, som delade rummet. För att slippa arbeta från en stege när du målar taket bör du använda rulle på skaft. Du kan ev. fästa glasfiberväv i taket innan du målar.

05
Laga hålet i golvet 4 Steg

Om väggen har gått ner genom golvet så saknas det nu en eller ett par brädor och dessa måste du skaffa. De ska passa till resten av golvet. Du kommer alltid att se var de nya brädorna har lagts om de ligger vinkelrätt mot de andra, men så länge de är av samma träslag och har samma färg så gör det inget. Ett alternativ är att välja brädor av ett annat träslag och en annan färg.

Vi lägger vår bräda i mellanrummet mellan de två rummen utan att fästa med not eller spont, och därför är det viktigt att den pallas upp var 30:e cm. Klossarna skjuts in under golven och fästs i dem med skruvar.

1

Såga av golvbrädorna på båda sidor av hålet med cirkelsåg. Styr sågen med sågskena eller anhåll. Såga parallellt och se till att hålet blir 1 mm bredare än den nya brädan.

2

Skruva fast klossarna genom golven. Se till att de kan stickas in minst 5 cm under de två golven. Om det är nödvändigt med flera klossar på varandra ska de limmas ihop så att de ligger stadigt.

”Du måste palla upp en ny golvbräda på var 30:e-40:e cm för annars finns risk att brädan ger med sig och knarrar när du går på den.

3

Lägg brädan på plats. Här använder vi flera brädbitar och varje skarv ska förstås ligga på en kloss. Vi limmar i not och spont innan vi skruvar.

4

Dölj skruvarna under pluggar. Om du försänker skruvarna kan du dölja dem fullständigt med pluggar. Dessa tillverkar du av en brädstump och pluggborr. Pluggarna limmas fast och slipas.

Material

  • Lättspackel
  • Golvbräda
  • Diverse reglar
  • Klossar Färg
  • Eventuellt tapet

Specialverktyg

  • Cirkelsåg
  • Tigersåg
  • Kofot
  • Spacklar

Tidsförbrukning

1 helg

Pris

Vi har använt material för knappt 1000 kr.

Tips & Tricks

Om du vill behålla en bit av väggen

På den ena sidan av dörren ska vi låta en liten bit av väggen bli kvar. Därför markerar vi på väggen med vattenpass eller rätskiva var vi ska såga. Har du ett laservattenpass använder du det. När såglinjen är klar sågar vi lodrätt ner,åt men först tar vi bort en bit upptill så att vi kan använda handsåg som ger jämnare och finare spår. Kortänden på väggen täcker vi med en bräda.

Mät och markera sedan från golv till tak var väggen ska sluta. Använd vattenpass så att det blir lodrätt.

I trä- och skivväggar kan du använda vanlig fogsvans. I vår lättbetongvägg använder vi en specialsåg.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.