Innervägg med förvaring

Om du bygger upp en ganska tjock mellanvägg kan du få plats för inbyggda hyllor på båda sidorna. Det tar lite längre tid att bli klar, men resultatet blir mycket snyggt och är en smart lösning.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
5000 kronor

Intro

Händer det att du saknar plats för ett hemkontor? Eller ett gästrum? Eller bara ett extra rum så att barnen kan få var sitt?

Om något av rummen i bostaden är så stort att det kan delas så bygger du lätt upp en mellanvägg och får ett extra rum. Men om du nu sätter igång, varför inte bygga upp väggen så tjock att du får plats för inbyggda hyllor i den? Fördelen är att hyllorna inte sticker ut i rummet och att de inte stjäl utrymme.

När du reser en mellanvägg och därmed delar ett större rum till två är det viktigt att det finns både ljus och värme i bägge rummen. Här är förhållandena idealiska när det gäller värme och el och det är dessutom utgång till en terrass från bägge rummen.

Instruktion

01
Mät noga 5 Steg

Du gör dig själv en stor tjänst om du är noggrann när du mäter för det är många mått att hålla koll på. Men med noggrannhet får du ett snyggt resultat, slipper irritera dig på avvikelser och slipper onödigt materialspill.

Börja med att göra en ritning eller skiss. På den markerar du alla mått och den hjälper dig att få överblick så att du hela tiden vet var mellanväggen ska stå.

Här byggs väggen upp på en regelstomme av trä. Det tar lite längre tid än att använda stål, men det är billigare.

1

Mät från den ena änden av rummet och markera var väggen ska placeras. Använd gärna maskeringstejp att markera med så slipper du märken på golv och väggar. Sätt också märken på sockeln.

2

Ta bort sockeln när du har sågat av den med multimaskin. Skär mellan sockeln och väggen med hobbykniv för annars kanske en stor del av tapeten följer med när sockeln tas bort. Håll ev. emot med en kloss bakom kofoten.

Sockeln ska tas bort där den nya väggen byggs upp. Såga av den med en multimaskin.

3

Markera var väggen ska stå så att du har stödpunkter på väggarna, i taket och på golvet. Här har du stor glädje av en krysslaser, men det går även med mätband, vattenpass och vinkel. Markera på maskeringstejp som lätt kan tas bort.

Den lodräta linjen markerar var regelstommen ska stå, 15 mm från den kapade sockeln. Då blir det plats för en gipsskiva.

4

Avståndet mellan reglarna i stommen markeras också. Sätt gärna tydliga kryss där reglarna ska stå. Markera även nu på maskeringstejp.

5

Sätt också märken i taket så att du har stödpunkter hela vägen runt. Ju fler stödpunkter, desto lättare blir det att resa stommen exakt var den ska stå.

02
Stommen 6 Steg

Mellanväggen byggs upp med en regelstomme av 45 x 70 mm reglar. De sågas till och skruvas fast på golvet, på väggarna och i taket. Mellan golv- och takreglarna ställs stående reglar med centrumavstånd på 60 cm.

Reglarna ska sättas på c/c 45 cm om du använder 90 cm gipsskivor som är lättare att hantera. Stommens djup anpassas efter storleken på de hyllor som ska byggas in i väggen.

Till att börja med sätts gipsskivor endast på den ena sidan av väggen. Då blir det lättare att sätta gipsskivor på baksidan innan reglarna till den andra sidan av väggen sätts upp.

1

Fäst reglar på golvet med 4 x 70 mm skruvar (om du har trägolv). Förborra i reglarna så blir det lättare att dra ner dem hårt mot golvet. Sätt skruvarna på cirka var 50:e centimeter.

2

En lodrät regel skruvas fast på väggen när den har sågats till. Det ska vara 47 mm mellan regeln och taket så att du får plats med en liggande regel ovanpå.

3

Överliggaren limmas och skruvas fast i taket eftersom vi inte har någon glespanel att fästa skruvarna i - endast gipsskivor. Har du glespanel (eller trätak) räcker det med enbart skruvar, t.ex. 5 x 90 mm så att de verkligen får grepp.

4

Res den regel som ska avsluta väggen på den ena sidan. När den står lodrätt vet du hur lång den andra överliggaren i taket ska vara. Gör en markering i taket, kapa regeln och sätt upp den på samma sätt som den föregående.

5

Fäst den avslutande lodräta regeln med skruvar in i ändträet på de liggande reglarna. Upptill dras skruvarna in snett uppåt i överliggaren. Använd 4 x 70 mm skruvar till monteringen.

6

Övriga reglar sågas till och sätts upp. De ska stå mellan golvregeln och överliggaren och är därför kortare än reglarna som avslutar väggen. Fäst reglarna på var 60:e cm med skruvar som dras snett in i golvregeln resp. överliggaren.

Ta bort tejpen på golvet innan du sätter fast gipsskivorna.

03
Gipsskivorna 6 Steg

Till denna vägg använder vi fibergipsskivor. De är så starka att du kan hänga upp saker och ting på dem utan att använda gipspluggar eller andra pluggar.

Eftersom skivorna är så hårda kan du inte skära dem med hobbykniv. Du måste använda cirkelsåg. Det är bra om du dessutom har en sågskena. När du sågar ska du stå utomhus eller ansluta sågen till spånsug. Det dammar enormt!

När skivorna har satts upp ska de spacklas med ett specialspackel för fibergips. Skivorna är här 90 x 120 cm och monteras liggande.

1

Sätt fast fibergipsskivorna. Börja med baksidan av väggen mot det ena rummet. Det är viktigt att skivorna monteras vågrätt och det innebär att du ev. måste palla upp dem om golvet inte är plant. Fäst skruvarna på var 25:e cm.

2

Skivan vid dörröppningen sågas till och sätts fast. Den ska monteras kant i kant med regeln. Lägg fogmassa mellan skivorna i de vågräta fogarna.

Lägg på så mycket fogmassa att det kläms ut lite i skarven.

3

Skivorna sätts upp med förskjutna skarvar. Det innebär att om du börjar den undre raden med en hel skiva, så börjar du nästa rad med en halv skiva.

4

De övre skrivorna ska sluta 3-5 mm från taket så att du kan foga hela vägen med en akrylfogmassa. Du ska inte använda silikon för den kan inte målas över.

5

Såga till en skivbit som passar ovanför dörren. Fäst också en överliggare i öppningen så att du har något att fästa karmen i. Det är viktigt med måtten så att dörr och karm passar i öppningen.

6

Den lilla tvärväggen förses med fibergipsskivor på ena sidan. På den andra kommer ju den inbyggda hyllan. Alla väggar isoleras för att det inte ska tränga ut ljud genom dem.

Väggen isoleras med 70 mm mineralull som har bra ljuddämpande egenskaper.

04
Nischerna 6 Steg

När regelstommen är klar och väggen har isolerats kan du fortsätta med nästa del: nischerna för hyllorna. Du bestämmer själv hur breda och höga nischerna ska vara. Här har vi färdiga bokhyllor, vardera 70 cm höga, som vi vill stapla tre och tre på bägge sidorna av väggen.

Det är bra med en sockel under bokhyllorna. Dels för att de kommer upp lite, dels för att det ser snyggt ut och dels för att de då står vågrätt och stabilt.

Sockeln kläs med fibergipsskivor liksom resten av väggen.

1

Nischen byggs upp när väggen har isolerats. Res en regel lodrätt så att nischen blir 5 mm bredare än bredden på de bokhyllor eller lådor som du vill sätta i nischen. När de är på plats fogas runt om.

2

De lodräta reglarna fästs i golvregeln med 4 x 70 mm skruvar som dras i snett uppifrån. Här är det extra viktigt att vara noggrann eftersom det är ett synligt utvändigt hörn.

3

Sätt fast fibergipsskivorna när du har rest de reglar som behövs till nischerna. Om du använder flera skivbitar bör du sätta de minsta nederst där de syns minst (och ev. kan döljas av sockeln).

4

Bygg upp en sockel som bokhyllorna kan vila på. Sockeln ska helst vara så hög att hyllorna centreras mellan taket och golvet. Mät rumshöjden, dra bort hyllornas totalhöjd och dela resten med två, så har du avståndet från golvet.

5

Skivorna på framsidan ska sticka ut 16 mm från hörnet så att skivan på kortsidan kan placeras mellan dem och den främre skivan på väggen. Lägg fogmassa mellan de två skivorna i hörnet.

6

Klä den smala remsan framtill med fibergips. Även nu ska skivorna sågas så att de överlappar skivorna på kortsidan. Foga mellan bitarna och skruva fast dem på regeln.

05
Spacklingen 5 Steg

Ta bort fogmassa som har trängt ut genom skarvarna och torka av väggen innan det är dags att spackla.

Börja med att kolla att alla skruvar har försänkts ordentligt och spackla sedan över dem. Dra av överflödigt spackel så att du inte behöver slipa innan du fullspacklar för då måste väggen torkas av en gång till. När du har fullspacklat och massan har härdat slipar du den och finspacklar därefter.

Låt massan härda och finslipa innan du sätter upp tapet eller väv eller målar. Det är bäst att måla färdigt innan hyllorna sätts på plats.

1

Förbered spacklingen. Ta bort överflödig fogmassa när den har härdat (det tar cirka ett dygn). Skär med vass hobbykniv. Torka av väggen och spackla över alla skruvar.

Skär bort fogmassa som har trängt ut genom skarvarna.

2

Fullspackla väggen med en 30 cm bred spackel. Lägg på ett cirka 2-3 mm tjockt lager. Efter cirka ett dygn har spacklet härdat och då slipar du och finspacklar. Därefter bör du kunna sätta bokhyllorna på plats i nischerna. Men först ska du måla.

Dra ut lättspacklet med en bred spackel nerifrån och uppåt.

3

Sätt bokhyllorna på plats när du har målat och satt upp sockellister. Palla ev. upp den understa tills den står absolut vågrätt. Det ska vara plats för en fog både under och på sidorna av hyllan.

4

Skruva fast bokyllorna i varandra när du är säker på att de står rakt. Spänn fast dem med tvingar medan du skruvar. Fäst dem också med ett par 3 x 30 mm skruvar genom sidorna.

5

Avsluta med att foga runt hyllorna. Välj en akrylfogmassa som är elastisk och som du kan måla över. Fördela massan tills springan täcks. Spraya lite vatten på fogmassan och jämna till den med fogsticka eller -bricka.

Material

• 45 x 70 mm reglar
• 15 mm fibergipsskivor à 90 x 120 cm
• 70 mm isolering, helst mineralull

Dessutom:
• Fogmassa för fibergipsskivor
• Akrylfogmassa
• Lättspackel
• Monteringslim
• Fibergipsskruvar, 40 mm
• Skruvar: 3 x 20, 3 x 30, 4 x 70 och 5 x 70 mm

Specialverktyg
• Cirkelsåg med sågskena och grovsug
• Spackel, 30 cm bred

Tidsförbrukning

3–4 dagar.

Pris

4000–5000 kr.

Svårighetsgrad

Eftersom det är en hel del att hålla koll på så är detta ett relativt svårt projekt.

Video

TEKNIK: Fibergipsskivor

Med ett speciallim blir skarvarna superstarka

TIPS: Exakt anpassning av isolering

TEKNIK: Bredspackling

Uppgiften kräver flera spacklar och en stor portion tålamod

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Skiljevägg