Flexibel innervägg av stora skjutdörrar

Med stora skjutdörrar av mdf-skivor kan du enkelt och billigt göra en tillfällig uppdelning av rummet. "Innerväggarna" kan enkelt tas bort igen, när det ursprungliga rummet ska återställas.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
4.000 kronor

Det blir naturligtvis skruvhål i golvet, men bara två stycken per spår.

Intro

Det tar inte lång tid att göra en tillfällig avskärmning mellan två rum med hjälp av ett par mdf-skivor och ett set skjutdörrsbeslag för 20 eller 30 kg. På så vis får du två separata rum utan att du behöver göra ett omfattande ingrepp som lämnar märken.

Kan lätt tas bort igen

Om du en dag vill ta bort ”väggen” igen, kan du snabbt återställa det ursprungliga utrymmet. Det blir små hål i taket, som kan spacklas och målas över. Det blir även några mindre hål i golvet efter fyra små skruvar.

Här guidar vi dig till ett snabbt och enkelt sätt att få ett nytt rum i huset – ett tillfälligt utrymme. Vill du ha en permanent lösning är det bättre att bygga en riktig skiljevägg.

Vi har nu två rum i stället för ett – och den dag du vill ha ett stort rum igen, är det enkelt att demontera allt och dölja hålen med en färgklick.

Instruktion

01
Mät upp och gör klart för skenan 5 Steg

För att få bästa resultat är det viktigt att mäta ordentligt innan. Det är långt ifrån säkert att taket är vågrätt och att väggarna är lodräta. För att reducera höjden (och vikten) på skjutdörrarna sätter vi en träbalk i taket som kan justeras så att undersidan blir vågrät även om taket skulle vara skevt.

1

Mät höjd och bredd och se till att tak och golv är vågräta och att väggarna är lodräta. Du ska använda minimummåtten, alltså där hålet är som minst. När dörrarna hängts upp kan höjden på hjulbeslagen justeras.

2

För att reducera höjden, och därmed dörrarna, börjar vi med att såga till en balk att fästa i taket. Balken får kortas av så att den passar i längd.

3

För att täcka balken sågar vi till en bit av mdf-skivan. Det ska vara så bred att den täcker både balken och skenan som skjutdörrarna ska gå i. Plattan ska även få plats i dörröppningen.

4

Skenan som dörrarna ska gå i, ska sågas av i samma längd som balken. Du kan använda kap-/gersågen om du har en fintandad klinga. Annars kan du märka upp och såga den från ovansidan med en vanlig handsåg.

5

Förborra för montageskruvarna i aluminiumskenan med ett 5 millimeters metallborr. Förborra båda ändarna av skenan cirka 3 cm från kanten. Gör sedan så många hål som krävs med ungefär 40 cm mellanrum.

02
Få hjälp med att sätta upp balken 7 Steg

När balken ska på plats är det bra att ha med en hjälpande hand. Resten av uppgifterna kan du klara av på egen hand.

Höljet av 16 mm MDF monteras på balken. Skruvarna bör vara försänkta så att de inte hamnar i vägen när vi senare ska behandla höljet.

1

Innan du skuvar fast balken i taket ska du förborra. Använd ett ca. 14 mm borr och borra ungefär halvvägs genom plankan så att du kan fästa den med 180 mm självgängande skruv i delen som inte borrats.

2

Håll balken på plats i dörröppningen och markera vart och ett av hålen med ett litet betongborr. Be om hjälp med att hålla balken under borrningen, så att den inte rör sig när du borrar.

3

Vår balk ska fästas i extremt hård betong, så vi borrar hålen med en slagborr och ett nytt 8 mm betongborr.

4

När hålemn är borrade, slår vi i 8 mm nylonplugg. Kom ihåg att kontrollera att det är plugg som fungerar till ditt material.

5

Skruva fast balken med 180 mm självgängande skruvar, och se till att alla skruvar går hela vägen in och inte glappar.

6

Nu kan du montera aluminiumskenan i balkens underkant. Använd 50 mm skruv med försänkt huvud vid monteringen.

7

Montera mdf-höljet så att det täcker både balk och aluminiumskena. Såga till det i båda ändarna och eventuellt även upp mot taket. Skruva sedan fast mdf-höljet i balken med 35 mm självgängande skruv.

03
Så bygger du skjutdörrarna 5 Steg

Hålet vi vill stänga kallar vi den invändiga arean. Vi låter dörrarna överlappa varandra med 50 mm. Ena dörrens bredd blir alltså hålets bredd delat med 2 plus 25 mm.

Höjden får du genom att helt enkelt mäta från golvet till botten av balken - sedan dra av 35 mm för beslagens hjul samt styrklack plus ytterligare 42 mm för en bottenförstärkning.

1

För att förstärka botten av mdf-skivan använder vi en list. Först sågar vi ett 4 mm spår för styrklacken. Spåret ska vara 14 mm djupt.

2

Sedan sågar vi till bredden på listen, så att den passar tjockleken på vår mdf-skiva. Anledningen till att vi sågar spåret först är helt enkelt för att det är lättare att styra listen innan den blir för smal.

3

Förborra i bottenlisten, lägg på trälim och skruva fast den i nederkant av varje dörr. Var noggrann med att listen blir helt rak.

4

Först ska du borra igenom bottenlisten helt och hållet med ett 4 mm borr. Sedan borrar du 14 mm in i botten av listen med ett 10 mm borr för att göra plats för skruvhuvudet.

5

Använd en slipmaskin och slipa ned listen så att den hamnar i linje med mdf-plattan. Strax ska vi bygga dörrarna, och det får inte skilja i tjocklek på dörrarna och listen.

04
Dörrarna ska hänga helt jämnt 5 Steg

När dörrarna som utgör din skiljevägg ska hängas upp, då är det dags för precisionsarbete. För att undvika att dörrarna drar snett, måste de små styrklackarna i golvet monteras exakt under dörrarna.

1

De små styrklackarna används för att styra skjutdörrarna så att de får en fri körbana längs med varandra. Använd ett lod för att hitta mitten mellan aluminiumskenans två körfält på golvet.

2

Placera de båda styrklackarna på varsin sida om mitten. När de två klackarna ligger precis under styrskenans spår och cirka 10 mm från centrum av hålet, kan du skruva fast dem.

3

Nu ska vi montera dörrens fästen. Vänd dörren upp och ned och fäst hjulen i toppen. Mitten av fästet ska sitta cirka 50 mm in från varje vertikal dörrkant. Du kan eventuellt använda mallen som följer med.

4

När dörrarna har torkat kan de hängas upp. Det kan vara svårt att styra de två hjulen och samtidigt lyfta upp dörren i skenan. Använd kofot för att lyfta den på plats, men lägg någonting under för att skydda golvet.

5

Slutligen är det dags att montera handtaget. Om du väntar med att såga hål för fingergreppet tills dess att dörrarna är behandlade, kan du såga med sticksågen från baksidan av plattan.

05
En tapet får dörrarna att smälta in 5 Steg

För att få den nya skiljeväggen att se ut som en vanlig vägg har vi tapetserat dörrarna med en stormönstrad tapet ut mot vardagsrummet, medan vi målar dem på den sida som vetter in mot rummet.

Som vanligt när det gäller målning ska du börja med att skapa en helt plan yta som är helt torr och fri från damm. Alltså: spackla, slipa och ta bort dammet. När detta är gjort ska ytan behandlas med en primer. Det är samma procedur oavsett om du ska tapetsera eller måla.

Om du väljer att måla bör dörrarna strykas åtminstone två gånger för att färgen ska täcka tillräckligt. När du skär upp tapet ska du lägga till 10 centimeter extra för både toppen, botten och kanterna. Eventuellt också lite extra för mönstermatchning.

1

Nu är det dags att spackla, slipa, tapetsera och måla. Det första vi gör är att spackla igen alla hål och ojämnheter i dörrarna och höljet, som vi har monterat i taket.

2

När spacklet har torkat, ska alla plana ytor slipas ned med ett fint sandpapper. En god idé är att använda slipkloss för att få en så jämn och fin yta som möjligt.

Viktigt!
Om du väljer att tapetsera med en tunn och mönstrad tapet som den här, var beredd på att alla ojämnheter - även små dammkorn - syns genom tapeten. Så för att få dörrarna jämna och fina ska de vara 100% släta innan vi tapetserar dem.

3

Nu ska du lägga primer på träytorna. Både de som ska målas och de som ska tapetseras. I det nya rummet stryker vi med primer och målar ett par gånger. På sidan som vetter mot vardagsrummet ska vi tapetsera.

4

Gör ett lämpligt antal tapetremsor, och kom ihåg att ta hänsyn till eventuella mönster när du skär. Stryk dörrarna med tapetklister. Placera den första remsan så att den går utanför kanterna och stryk på den med en tapetpensel. Var noga med att stryka ut alla ojämnheter.

5

Lägg lite extra klister på kanterna och vik dem runt hörnen. När de sitter som de ska kan du skära loss överflödig tapet med en vass mattkniv. Gör exakt samma sak på den andra dörren, och avsluta med att tapetsera mdf-höljet.

Material

 • 2 mdf-skivor, 16 mm
 • 2 lister, 16x42 mm
 • Skjutdörrsbeslag, aluminiumskena och styrklack
 • Handtag
 • Plugg och skruvar
 • Spackel
 • Primer, färg eller tapet.

Specialverktyg

 • Kap-/gersåg
 • Sågbord
 • Cirkelsåg
 • Slagborr

Tidsförbrukning

Själva monteringen görs på en dag. Men då det ska limmas och målas flera gånger bör man räkna med att hela projektet tar en vecka.

Pris

3000-4000 kronor beroende på väggens storlek.

Svårighetsgrad

Kan göras med handverktyg, men är något lättare med maskiner.

Video

TIPS: Exakt mätning med tre kontrollpunkter

VERKTYG: Så här använder du bordscirkelsågen

I den här videon lär du dig hur du arbetar med sågen. Sågbordet och de många olika inställningarna ger möjlighet att såga långa, exakta snitt – både raka och i vinkel och med olika djup och bredd – så att du kan klyva paneler och brädor på längden, göra spår i brädor, kapa till mindre skivor exakt och mycket mer.

TIPS: Stäng av värmen när du målar

TIPS: Slipp skräp från rollern

Tips & Tricks

Systemet är ganska simpelt

En aluminiumskena med två spår, två beslag med hjul och en liten styrklack räcker gott.

Vi ska bygga en skiljevägg, så vi behöver en aluminiumskena med två spår, så att vi kan ha två dörrar som tillsammans kan stängas igen.

Till varje dörr behövs två beslag med hjul och en styrklack som håller dörren på plats – en okomplicerad lösning som snabbt kan monteras.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Skiljevägg