Skapa plats för en dörr

Om du vill sätta in en dörr i den nya mellanväggen är det viktigt att duskapar plats för den på rätt sätt.Så här gör experten en dörröppning.

De lodräta reglarna är viktiga för dörröppningen, men det räcker inte med dem.

Intro

Så här! - ska det göras

En mellanvägg med regelstomme av stål byggs snabbt och lätt. Lite knepigare blir det om du vill sätta in en dörr i väggen, men vår expert hjälper dig med sina knep.

Innan du ens tänker på att kapa stålreglarna ska du ha valt dörr. Alla dörrar säljs i moduler: M8, M9, M10 osv och siffrorna anger dörröppningens bredd i decimeter, alltså 80, 90 eller 100 cm. Höjden är 20 eller 21 motsvarande 200 cm och 210 cm. Till arbetet behöver du en bra plåtsax.

Instruktion

01
Gör så här 9 Steg

1

Gör överliggaren till öppningen av en golv- eller takregel. Till en dörrbredd på 90 cm ska överliggaren vara 100 cm och du sätter märken vid 10 cm och 110 cm, för där ska regeln bockas.

2

Vid 10 cm och 110 cm ska du klippa av ena kanten på regeln. Se upp så att du inte klipper rätt igenom hela bredden.

3

Vid en ny markering på 120 cm klipps regeln av helt. Det går lite lättare om du samtidigt bockar regeln en aning för då kommer du åt bättre åt med plåtsaxen.

4

När du har klippt av kanterna på regeln ska du bocka ändarna, så att de kommer ner vinkelrätt mot regeln.

5

Skär bort filten eller gummit som sitter fast på baksidan av regeln. Filt eller gummi behövs endast när regeln trycks mot golvet eller taket, men här kommer beläggningen mest att vara i vägen.

6

Trä överliggarens korta bitar över de två lodräta reglarna, och placera överliggaren så att undersidan sitter exakt 210 cm ovanför färdig golvbeläggning. Lås den med flxertång eller skruvar.

7

Kläm ihop reglarna och lås dem. Det lättaste och snabbaste är att flxera reglarna med hjälp av en specialtång. Har du ingen sådan kan du i stället skruva ihop delarna med självborrande skruvar.

8

Sätt en eller två korta reglar mellan takregeln och överliggaren. Reglarna ska placeras så att de ingår i regelstommens mönster med reglar på var 45:e eller 60:e cm breoende på hur breda gipsskivorna är.

9

Montera träreglar i de två lodräta reglarna, så att du har något att skruva fast karmen i. De rätt klena stålreglarna klarar inte karmens vikt. Fäst träreglarna med skruvar från stålregelsidan.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Skiljevägg