Lätt
Svår

Om du vill bygga ett nytt badrum eller renovera det gamla, så måste du regla upp en eller flera nya väggar. Till det använder du stål- eller träreglar och hur en regelstomme byggs har vi skrivit om flera gånger.

Men när det gäller våtrum som badrum, får du inte använda vanliga gipsskivor. Du ska använda antingen en godkänd skiva av våtrumsgips eller en våtrumsskiva av fibercement.

Normalt ska reglarna sättas på var 60:e cm men använder du våtrumsgips bör de stå på var 45:e cm. Och du ska alltid använda dubbla skivor. Därefter ska väggen göras tät så att den tål den fuktiga miljön.