Så här bygger du stommen till innerväggen

Ska gipsskivorna sitta på en regelstomme av trä eller stål? Gipsskivor har bitit sig fast på marknaden och rent av utkonkurrerat andra material till lätta skiljeväggar. Men skivorna kräver en regelstomme, och den kan vara av trä eller stål.

Ska gipsskivorna sitta på en regelstomme av trä eller stål?

Träreglar - det klassiska valet

Gipsskivor har bitit sig fast på marknaden och rent av utkonkurrerat andra material till lätta innerväggar. Men skivorna kräver en regelstomme, och den kan vara av trä eller stål.

När gipsskivorna presenterades på 30-talet var trä det naturliga valet till den stomme, skivorna skulle monteras på. Så var det också när Gyproc tillverkade de första svenska gipsskivorna 1957 på fabriken i Varberg. Samma tendens gällde när fabriken i Bålsta invigdes 1964, och än i dag säljs kilometervis av reglar till lätta innerväggar som sedan kläs med gipsskivor. Men många hantverkare har ersatt träreglarna med stål - gipsskivan använder man ännu.

De fina egenskaperna

Priset beror förstås på den valda dimensionen, men en trästomme kostar mindre än hälften av vad motsvarande stomme av stål kostar. Trä är dessutom lättare att skruva i, inte bara när skivorna monteras, utan också om du ska montera en dörrkarm i väggen.

Om regelstommen är av trä blir det också enklare att montera socklar och paneler, och en trästomme underlättar om du ska sätta upp fönstersmygar av trä eller gips. Om du vill renovera innertaket och sänka det, tar brädor mindre plats än stålprofiler.

Det är lätt att kapa trä till önskad storlek för att stommen ska bli så stor eller liten som du vill ha den, när den ska anpassas mot en annan vägg eller om du bara vill dölja ett dörrhål.

I gengäld är det besvärligare att snickra en stomme av trä än av stål. Reglarna ska kapas så exakt som möjligt för att lodräta och vågräta delar ska passa ihop. Och man ska vara noggrann med-att få träet i samma nivå.

Fogar ska utföras med spikar eller skruvar som dras i snett, eller också tvingas man använda byggbeslag.

Till skillnad från stålreglar, som är försedda med underlag av skumplast eller filt, ska du själv skaffa fogband eller fylla med fogmassa eller fogskum mellan regelstomme och anslutande byggnadsdelar. Konstruktionen ska ju vara tät så att ljud och lukt inte tränger igenom från rum till rum.

En annan nackdel med trä är att det sällan är rakt. Trä vrider sig, slår sig och blir skevt, och skevheterna syns ibland på det färdiga resultatet.

Sammanfattning

Reglar av trä är det bästa valet när du renoverar innertaket eller snickrar en stomme som ska ha en särskild tjocklek.

Bygger du regelstommen av trä blir det billigare än om du väljer stål. Men den blir tyngre och tar längre tid att bygga upp.

Stålreglar - hantverkarens val

Oavsett om du väljer trä- eller stålreglar till stommen bakom gipsskivorna, kommer resultatet att bli likadant. Men det är stor skillnad både på priset och tillvägagångssättet.

Det var på 70-talet som stålreglarna dök upp och tog delar av träreglarnas marknad när det gäller regelstommar. I dag finns det stålreglar för alla möjliga konstruktioner. De vanligaste för väggar och tak är numera lagervara på varenda byggmarknad. Standardreglarna är 0,5 mm tjocka och finns i olika längder. Olika tillverkare har olika system, och ett system består av reglar med olika profiler som passar in i varandra. Bredden varierar mellan 45 och 160 mm. De vanligaste reglarna är 45 och 90 mm breda.

Som ersättning för brädor till glespa-nel i tak, snedtak och liknande konstruktioner där man sätter gips endast på ena sidan, finns det specialprofiler som kan monteras på underlaget eller hängas upp i skenor eller krokar.

Lätta att arbeta med

Reglarna kan verka klena, men kombinationen av styva gipsskivor och profilerade reglar ger en stark konstruktion. Reglarna är alltid raka, och de väger bara en bråkdel av motsvarande träreglar. De är så tunna att de kan klippas med vanlig plåtsax, och eftersom de kan skjutas in i varandra behövs ingen större precision vid kapningen. Godstjockleken innebär att profilerna kan ligga utanpå varandra och ändå sitta så att de nästan är i nivå med baksidan av gipsskivorna. Skarvarna låses med skruvar eller fixertång, som klämmer ihop reglarna.

Ingen ros utan törne

Men de tunna profilerna kan ställa till med problem när du skruvar fast en gipsskiva. Stålet är ju så tunt och därför ger det med sig tills de första skruvarna har fått fäste och håller stålregeln på plats. Därför ska en stålregel vändas så att ryggen är i monteringsriktningen. Annars finns risk att de första skruvarna pressar undan regeln utan att få fäste. Även om du väljer stålreglar, klarar du dig inte utan trä. Ska du montera en dörrkarm, måste stålreglarna kompletteras med träreglar. Du kan ju inte fästa en dörrkarm i stålreglarna. Det tål de inte.

Sammanfattning

Ska du resa stommar till väggar eller sänka taket, sparar stålreglarna så mycket tid åt dig att du bör välja dem.

Yrkeshantverkare väljer ofta stålreglar när de reglar upp för en gipsvägg. Det går snabbare och stålprofilerna är lättare än trä.

Stålstomme

Fördelar

■ De ihåliga stålreglarna kan hålla fast isoleringsskivorna
■ Helt raka
■ Alltid i nivå
■ Monteras både lätt och snabbt

Nackdelar

■ Dyr lösning
■ Kräver förstärkning, där du ska montera en dörrkarm
■ Fasta dimensioner ger mindre flexibilitet

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Skiljevägg