Riv väggen – men låt huset stå!

Det dammar, stökar och låter när en vägg rivs ner för att rummet ska bli större. Du kan enkelt riva väggen själv med en såg och en hammare, om du är väl förberedd.

Det är inte svårt att riva en vägg, men du måste sätta dig in i hur du gör det rätt.

Det är en härlig känsla att riva väggar. Med de brutala verktygen i din hand kan du se resultatet direkt. Men innan du börjar ska du ha full koll på den vägg du vill riva.

LÄS OCKSÅ: Slägga: Detta behöver du veta

Du måste veta om väggen är bärande, uppstyvande eller kanske döljer viktiga rör och kablar. Du ska också vara förberedd på att rivning är ett smutsigt jobb.

Om du vill slippa damm och skräp i hela huset ska du täcka av noggrant med t.ex. en dammsluss. Och det är klokt att skydda golven mot stenflisor och annat fallande bråte från rivningen.

Här berättar vi allt du MÅSTE veta, innan du börjar riva en vägg. Följer du våra råd förblir huset stående.

LÄS OCKSÅ: Så river du en bärande vägg

Så avslöjar du en bärande vägg

Väggens typ och funktion framgår ofta av de ritningar som huset är byggt utifrån. Om du inte har tillgång till konstruktionsritningarna, eller har svårt att tyda dem, kan du använda de fyra tumreglerna här. Men kom ihåg att det alltid är viktigt att be en fackman om vägledning och råd.

  • En bärande eller uppstyvande vägg är i regel minst 100 millimeter tjock.
  • En bärande eller uppstyvande vägg är ofta av tegel eller lättbetong.
  • Om sparrar eller annat vilar på väggen är den bärande och/eller uppstyvande. Det syns ofta under isoleringen uppe på vinden.
  • Om väggen är parallell med takåsen, stöttar den med stor sannolikhet upp taksparrar eller bjälklag.

Du ska ha koll på de krafter som tas upp av husets väggar. Innan du river en vägg måste du ta höjd för lodräta krafter från innertakets vikt och krafter i sidan från vind och vinklade taksparrar.

Innan du tar bort en bärande vägg

Ska du avlägsna en bärande vägg måste innertaket tillfälligt stöttas upp med stämp. Använd eventuellt även en bjälke på tvären under loftet.

En bärande vägg kan ersättas med en vågrät bjälke som vilar på bägge sidor av muren.

Rivning dammar. Och ska du slippa damm och skräp i hela huset, ska det täckas av ordentligt. Och du måste se upp med de intilliggande golven, så att de inte förstörs.

Bygg en dammsluss av reglar och byggplast. Det är en praktisk och effektiv avskärmning från resten av huset.

Skydda golven med t.ex. kraftig golvpapp eller masonitskivor. Se till att tejpa skarvarna och längs kanterna, så att avtäckningen blir liggande.

Vägg av gips, skivor eller brädor

En gips- eller skivvägg är ofta uppbyggd på en lodrät stomme. Brädväggar kan vara byggda lodrätt, vågrätt och diagonalt, och är ofta klädda med bruk eller gipsputs. Väggarnas tjocklek kan variera, men de är lätta att välta, och de är sällan bärande. Skivväggar kan dock ha en uppstyvande funktion.

Verktyg: En tigersåg med ett bra blad klarar effektivt både skivmaterial och reglar. Du ska använda ett bimetallblad, som kan såga i både trä och metall. Se gärna till att ha flera blad redo när du sågar då de slits väldigt snabbt.

Börja med att såga ett vågrätt snitt i väggen uppe under taket. Såga sedan ett antal lodräta snitt, så att väggen till sist hänger ihop i smala remsor.

Dela remsorna i stycken som du kan bära och hantera. Kom ihåg att puts- och gipsväggar dammar en hel del när de avlägsnas.

Lättbetongvägg

Väggar av lättbetong består av skivor eller block som är ihop-limmade med skivlim eller uppmurade med vanligt bruk. Lättbetong kan lätt sågas i små bitar som är lättare att hantera. Väggarna kan vara uppbyggda av långa element från golv till tak, som i många fall är armerade med ett par tunna armeringsjärn i längdled. De brukar vara från 50-200 m.m. tjocka beroende på funktionen.

Verktyg: Tigersågen är för lättbetong. Använd hårdmetallblad som är snabba att arbeta med i murverket. Har du ingen tigersåg, kan du använda en lättbetongsåg. Du får också användning för en stor hammare eller en slägga att slå loss större bitar av väggen med, så att du inte behöver såga mer än nödvändigt. Är det armering i väggen sågas den av med en bågfil.

Avlägsna alla lister, paneler och annat som är monterade på väggen. Om väggen är fogad tätt mot angränsande väggar och tak, sågas fogen upp så att det blir så lätt som möjligt att reparera skadorna. Börja rivningen överst under taket med en tigersåg. Såga ett vågrätt snitt på 20-30 cm.

Såga eller slå lättbetongen i bitar - ca. 30 cm styck - och riv väggen en bit i taget. Använd bågfil om du stöter på armeringsjärn. Såga ett nytt vågrätt snitt och fortsätt på samma vis ner till golvet.

Tegelvägg

Den klassiska tegelväggen känner du lätt igen. När du bankar av putslagret kan du se tegelstenarna som ligger förskjutna i förband och hålls samman med en brukfog. Tegelväggen är vanligtvis 110-120 mm tjock beroende på putslagrets tjocklek. Även om tegel är hårt och nästan omöjligt att såga i, är väggen enkel att riva.

Det svåraste är att få hål på väggen. Men när du har sågat ur fogen runt om den första stenen, med t.ex. en tigersåg, kan du lätt banka isär stenarna från varandra med behärskade slag med en hammare, och separera väggen en sten åt gången.

Verktyg: Beroende på hur hårda fogarna är behöver du en tigersåg, borrmaskin eller en stor vinkelslip för att avlägsna fogen runt de första stenarna. Du kan få användning för en hammare och en mejsel för att lossa motstridiga stenar. Det mesta klarar du med en stor hammare eller en liten slägga.

De första stenarna avlägsnas genom att kratsa, fräsa, borra och banka loss fogarna runt om stenarna. Välj en sten i en av de översta raderna på den ena sidan av väggen. Det tar lite tid att få hål på väggen, men efter det går det snabbt.

När du har fått hål på väggen är tegelstenarna lätta att separera. Slå behärskat på de stenar som är fria. Se upp så att de inte faller på golvet, och täck av ordentligt. Avlägsna dem en efter en efterhand som de släpper från bruket. Börja uppifrån och arbeta dig ner en eller två rader åt gången.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Vägg