Putsning av vägg med lister

Med denna smarta metod är det betydligt enklare att putsa en vägg helt rak och slät.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
100 kronor
Putsning av vägg

Med listar att gå efter blir putsjobbet enklare och resultatet bättre.

Intro

En ojämn vägg kan enkelt bli helt rak och jämn. Men det är svårt att putsa en vägg på frihand; det blir lätt snett.

Därför måste du börja någon annanstans än i hinken med putsbruk. Första är istället att sätta upp några lister på väggen. De ska fungera som så kallade ledere, som du kan använda för att kontrollera putsbrädan.

Listerna måste vara förhållandevis styva, så att de inte ger efter när du trycker på dem med putsbrädan. Det kräver att de har en viss tjocklek.

Är väggen väldigt ojämn, kan du börja med att fräsa spår som listerna kan placeras i. Då är det betydligt enklare att styra listernas placering, och ditt sista lager puts kan samtidigt bli tunnare än om listerna bara sattes utanpå väggen.

Här kan du steg för steg se hur du tar dig an uppgiften.

Hemligheten bakom metoden

För att kunna jämna till det ganska tjocka putslagret så att det blir exakt lika tjockt överallt, sätter vi upp lister på väggen.

För att listerna ska kunna sitta på samma nivå oavsett de många ojämnheterna, fräser vi in dem något i väggen. På så sätt kan vi få listerna att ligga på exakt samma djup och när vi lägger putsbruk mellan dem blir putslagret lika jämnt överallt.

Väggen är väldigt ojämn.

Med lister infrästa i väggen kan vi lägga det nya putslagret perfekt.

Instruktion

01
Förbered väggen 4 Steg

På väggen här är det många ojämnheter som med fördel kan slipas ner innan vi sätter igång. Det gör arbetet med listerna lite lättare och det sista putslagret blir mycket tunnare.

Alternativet skulle vara att låta de högsta ojämnheterna styra den slutliga nivån. Det skulle dock innebära ett väldigt tjockt lager av puts.

När ojämnheterna slipats ner skär vi ut spår som listerna kan placeras in i. Här kan du använda en vanlig vinkelslip med en kapskiva eller en (lite lättare) fogfräs.

1

Slipa väggen och ta bort de värsta topparna om väggen är väldigt ojämn.

2

Använd en betongslip som denna om du ska slipa stora ytor. Den är mycket effektiv och ger ifrån sig mycket mindre damm än en vinkelslip med en betongslipkopp.

3

Mät ojämnheten i väggen. Hitta de platser där det är störst nivåskillnad mellan botten och toppen. Detta avgör tjockleken på de lister som du ska styra putsarbetet efter.

4

Skär ut spår för listerna. Här skär vi ca 2 cm in i väggen för 2 cm breda lister som placeras 40 cm från varandra.

02
Sätt upp listerna 6 Steg

Spåren som listerna ska sitta i löper från golv till tak. När spåren är utskurna, slår vi bort puts och murverk med en tunn mejsel.

När det är gjort är det bra att få väggen grundmålad. Använd en grundfärg som universalgrund eller fasadgrund eller liknande, som kan impregnera murverket så att det inte suger upp all fukt från putsbruket.

Vi har ett litet knep där vi sätter trefyra klickar akrylfog i varje spår som listerna kan fästas i tillfälligt. När väggen är putsad kan listerna tas bort igen.

1

Rengör spåren med en tunn mejsel. När du väl har slagit ut en bit av murverket mellan dina skurna spår är det ganska lätt att slå loss resten uppifrån och ned.

2

Måla väggen. Den tunna grundfärgen lägger en hinna över murverket och ser till att vätskan inte dras ut ur putsen för snabbt. Grundfärgen måste också in i spåret.

3

Då är väggen klar för att sätta upp listerna. Alla spår är skurna och utmejslade. Avståndet mellan spåren är här 40 cm.

4

Sätt klickar av akryfogmassa i spåren. Akrylfogmassan kan hålla fast listerna men är också så svag att det är lätt att ta bort listerna igen. Tre-fyra klickar räcker.

5

Tryck fast trälisterna i fogmassan. Det är bara att trycka tills listen sitter fast. Akrylklickarna ska vara så tjocka att listen sticker ut en bit utanför skåran.

6

Justera alla lister i nivå med varandra. Med en lång rak bräda eller rätskiva, kan du trycka till alla lister och se så att de sitter i samma nivå. Listerna kan sticka upp lite utanpå akrylfogmassan.

03
Slipa väggen jämn 7 Steg

Nästa dag täcker vi väggen med putsbruk. Det blandas ihop utifrån instruktionerna på förpackningen.

En förvånansvärt stor mängd går åt till ett lager på bara några centimeter, så köp mycket och blanda mycket.

När putsbruket har lagts på mellan listerna ska det få sätta sig lite. Släta sedan ut putsbruket med en murslev i små cirklar över hela väggytan. Sedan kan du skära ut listerna och ta bort dem. När du har fyllt hålen slätar du ut ytan igen. Nu har du garanterat en snyggt jämn vägg.

1

Applicera puts mellan listerna. Lägg putsbruk på mursleven och fördela det på väggen. Det krävs ganska mycket puts när det ska vara i ett så här tjockt lager.

2

Dra nerifrån och upp över två lister. Putsbruket dras uppåt och jämnas ut. Om hål uppstår, applicera mer bruk och dra igen. Låt putsbruket torka (normalt 1-4 timmar).

3

Bearbeta (skura) ytan med en putsbräda. Kör runt putsbrädan i små cirklar på hela väggen när putsen har torkat så mycket att du inte kan dra av det med putsbrädan.

4

Nästan klara: Hela väggen har fått ett lager putsbruk som har jämnats ut. Men listerna sitter kvar. Du måste få ut dem innan putsen torkar.

5

Skär på båda sidor av listerna med en hobbykniv. Var noga med att inte dra av putsen.

6

Ta bort listerna en i taget. Gör detta försiktigt genom att skruva en skruv genom listen tills skruven trycker loss den. Fyll nu hålet med bruk och skura ytan igen.

7

Färdigt arbete! Med en bräda eller rätskiva kan du kontrollera att väggen nu är helt rak och slät. Efter ungefär en vecka är väggen vanligtvis torr nog att måla.

Material

  • Putsbruk
  • Trälister (här 20 x 20 mm)
  • Akrylfogmassa
  • Murslev & putsbräda

Specialvertyg

  • Betongslipmaskin
  • Tunn mejsel

Tidsförbrukning

Vi använde ca en dag på 4 m² vägg, inklusive torktider.

Pris

Ca 60 kr per m².

Svårighetsgrad

Övning ger färdighet och snyggt putsarbete kräver lite övning, men det är inte svårt.

Video

Så här använder du vinkelslipen

I den här videon kan du se vad vinkelslipen klarar av och hur du använder den. Slipen ger dig mycket kraft när du ska kapa i järn, betong och sten. Och med rätt kapskiva kan du såga exakta snitt i allt från aluminium och plast till hårdbränd klinker. Du lär dig också allt om inställningar och skyddsutrustning, så att du kan arbeta säkert.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Putsa vägg