Du kan hänga upp ALLT

Du kan i stort sett få vad som helst till att hänga i ditt tak eller på din vägg. Du ska bara hitta rätt kombination av material, borr och plugg.

Du kan hänga upp ALLT … om du vet vad du gör

Hitta den rätta kombinationen av material, borr och plugg, och slipp situationer som den här.

Du kanske tror att dina tunna gipsväggar inte passar till att hänga upp tunga hyllor eller skåp.Men då tror du faktiskt fel.

För oavsett om du har väggar av gips eller av solid betong, handlar upphängning enbart om att hitta rätt plugg – eller rättare sagt rätt kombination av väggens material, borret som passar bäst, och den plugg som ser till att det du hänger upp blir kvar på väggen.

Och då kan även den stora platt-tvn hänga på ett väggfäste med utdragsarm i en gipsvägg.

För att komma fram till rätt kombination behöver du veta lite om väggar, lite om borr och lite om pluggar. Men när den basala kunskapen är på plats är det faktiskt ganska enkelt att ta sig an uppgiften och få sakerna att hänga kvar på väggen eller i taket.

Få hela beskrivningen och häng upp ALLT utan problem

I den här gör-det-självbeskrivningen hjälper vi dig med att hitta den rätta kombinationen, så att du vet hur du ska göra nästa gång du hänger upp något på väggen.

Du kan läsa om:

  • material - du kan inte hänga upp något säkert utan att veta vilka material din vägg eller ditt tak är byggt av.
  • borr - när du vet vad väggen består av, är det lätt att reda ut vilket borr du ska använda.
  • plugg - det finns många olika sorters plugg. Vi har delat in dem i 3 sorter, som är lämpliga för upphängning i vägg och tak.

MATERIAL - Du ska veta vad väggen är gjord av

Du får inte hänga upp något utan att veta vilket material din vägg eller ditt tak är byggt av. I murade hus finns det en del olika möjligheter, från solid betong till tunna gipsväggar.

Tegel:

Perfekt i murade hus (oavsett om tegelstenarna är putsade eller ej). Tegel är relativt hårt, men ofta inte hårdare än att en vanlig borrmaskin kan borra i det.

Tegelväggar kan utan problem hålla för mycket tunga upphängningar.

Betong:

De flesta nyare flerbostadshus och en del nyare hus är byggda av betongelement. En betongvägg är mycket hård och kräver både starka maskiner och specialborr. Vissa typer av betong är så hårda att endast en borrhammare klarar uppgiften. I gengäld finns det i praktiken inga gränser för vad väggen kan bära.

Lättbetong:

Gasbetong och lättbetong är båda namn för lätta betongblock. De senaste 40 åren har det varit ett väldigt populärt byggmaterial till nyproducerade hus.

En lättbetongvägg är förhållandevis lätt att borra i med ett betongborr, och en vanlig borrmaskin klarar lätt uppgiften. Väggen håller utan problem för ganska tunga upphängningar.

Gips:

Gipsväggar är vanligt som innerväggar (skiljeväggar), antingen med ett eller två lager med gipsskivor på en stål- eller trästomme. Skivan är väldigt lätt att borra i, och här kan även den svagaste borrmaskinen klara jobbet.

Utan specialpluggar kan du endast hänga upp lätta tavlor. Med rätt pluggar är gipsväggen oanat stark.

BORR - Du ska välja rätt borr

När du vet vad väggen är byggd av är det lätt att hitta det borr du ska använda. I de flesta fall är ett sten-När betongborr rätt - men om du är osäker på materialet kan du använda ett universalborr.

Träborr:

Det spiralformade borret till trä är spetsigt och har skarpa sidor samt en spiral som transporterar upp träspånen efterhand som borret arbetar sig ner i träet.

Du kan borra i gipsskivor med träborret, men det kommer göra borret slött. Det kan ändå vara praktiskt att ha ett träborr i bakfickan, om du ex. ska borra i en träregel i en gipsvägg. Här ger nämligen betongborret upp.

Sten-och betongborr:

Slagborret eller sten- och betongbor -ret är ett trubbnosigt borr, som det är omöjligt att borra i trä med, men som i stället hamrar sig tryggt igenom betong. Borret är faktiskt en mejsel, som med en spets av ultrahård metall slår sig in i murverket.

Slagborret ska sitta i en borrmaskin med slagfunktion eller i en borrhammare. I mjukt tegel kan en maskin utan slag även användas.

Universalborr:

Som namnet antyder har du här borret som kombinerar egenskaperna från alla de andra borren i ett. Tvivlar du på vad din vägg är gjord av är detta det perfekta valet. Universalborret tar sig garanterat genom både gips, lättbetong och tegel. Betong klarar det också (i varje fall om du inte ska göra många hål).

PLUGG - Du ska använda rätt typ

Det finns riktigt många olika pluggar. Men med lite god vilja kan vi dela in dem i tre typer som passar till upphängning i väggar och tak.

Universalpluggar:

Har du de här i din samling kan du hänga upp det mesta, oavsett vad väggen är gjord av. Till gips- eller träskiveväggar ska du dock titta noga på emballaget, för här kan bara de allra nyaste varianterna vara med.

Universalpluggen har rillor eller vingar, som fungerar som hullingar, när skruven utvidgar pluggen.

Lättbetongpluggar:

Det finns särskilda pluggar till lättbetong. De stora tillverkarna har sina egna varianter. Gemensamt för dem alla är att de är designade för det porösa material som lättbetong trots allt är.

Gips- och träskiveplugg:

Den här pluggen har inte något material att gripa tag i (en gipsskiva är endast 13 mm tjock), så tricket är att få fäste i skivans bak-att bak sida. Antingen genom att nylonpluggen ”krullas ihop” och bildar en boll i hålrummet, eller med en metallplugg som utvidgar sig kraftigt när skruven sätts i, och därmed blir omöjlig att dra ut igen. Universalplugg kan även användas i skivor.

Föremål är tyngre ”på rak arm”

Kan du bära en liter mjölk med en hand i flera minuter? Troligtvis. Men prova att bära mjölken med utsträckt arm. Nu blir det mycket svårare, även om mjölken i sig inte har blivit tyngre.

Om du kommer ihåg lite från fysikundervisningen, vet du, att föremål blir tyngre ju längre ut från kroppen som de hålls. Ska du hänga upp en platt-tv på ett väggfäste med utdragsarm, ska dina pluggar alltså kunna bära mer än endast vikten av platt-tvn. Därför ska du använda räkneformeln under bilden här till höger.

Platt-tvn belastar väggfästet betydligt mer när den är utdragen från väggen.

Hitta material, borr och plugg

Om du inte vet vad som gömmer sig bakom tapeten, kan du borra ett hål. Det är det enklaste sättet att bli klokare på. Antingen på ett ställe som du lätt kan laga igen, eller där du ändå tänkt att det ska finnas ett hål. Då kan du studera borrdammet och på så sätt se vad det är för material. Börja först med att knacka på väggen. Ett ihåligt ljud indikerar en skivvägg (av gips eller trä) och ett dovt ljud tyder på en solid vägg (tegel, betong eller lättbetong).

Tegel:

Oftast rött eller gult damm. Borrdammet påminner om sand. Väggen är förhållandevis hård att borra i.

Betongborret borrar lätt hål i tegel.

Lätt (20 kg): Fischer Universaldübel 6 mm

Tungt (45 kg): Fischer Duopower 8 mm.

Betong:

Grått damm som påminner om krossad sten. Väggen är extremt hård att borra i.

Med slag på borrmaskinen eller med borrhammare kan betongborret borra i betong.

Lätt (40 kg): Fischer Universaldübel 6 mm.

Tungt (240 kg): Expandet Super 10 mm.

Lättbetong:

Vitt damm, som påminner om krossad sten. Väggen är relativt svår att borra i, och borret fortsätter i samma material utan att träf-material träf fa på ett hålrum.

Lättbetong är poröst och lätt att borra i med betongborret.

Lätt (20 kg): Fischer Gasbetondübel GB 8 mm.

Tungt (65 kg): Expandet Super Dobbelt 10 mm.

Gips:

Vitt damm i ganska små mängder. Borret går snabbt igenom, innan det träffar ett hålrum. Men du kan ha otur och träffa rakt in i väggens stål- eller träs trästomme. Stålet kommer stoppa borret, men träet kan lura dig. Låter väggen ihålig, och fortsätter bor borret att borra i trä mer än 20 mm (regeln är säkert grövre), så prova att borra på ett annat ställe.

Universalborret klarar både gipsskiva och ev. bakomliggande trä- eller metallregel.

Lätt (18 kg): Essve Duo-Max 6 mm.

Tungt (70 kg): Expandet Rosett 10 mm.

I tegel, betong och lättbetong

Väggarna kan hålla för i stort sett allt, men endast om du har borrat och satt i pluggen rätt. Om du glömmer dammsugaren riskerar du att allt trillar ner med tiden, och pluggtillverkarens garanti kan du glömma.

1

Borra med betongborr. Slå till slagfunktionen. I hård betong kan du få användning för en borrhammare. Håll maskinen vågrätt.

2

Dammsug hålet fritt från damm. Löst damm är inget fast underlag för en plugg.

3

Sätt pluggen i hålet. Hålets djup ska motsvara pluggen plus ett par millimeter. Pluggen ska inte sticka ut från hålet.

4

Sätt i skruven. Använd en skruv som motsvarar rekommendationerna på pluggens emballage.

I väggar av gips-eller träskivor

En skruv får inget ordentligt fäste i skivmaterial. Därför ska du använda en plugg som utvidgar sig på skivans baksida och på så sätt håller fast skruven.

1

Borra hålet. Borrets diameter ska motsvara pluggens diameter.

2

Dammsug hålet fritt från damm, eller blås det rent med ett sugrör.

3

Sätt i pluggen. Ofta kan den tryckas in i hålet med enbart ett finger.

4

Skruva i skruven. Skruven kommer få pluggen att ”krulla ihop” sig på skivans baksida.

I massivt trä

I massivt trä behöver du inte bekymra dig om borr och pluggar. En skruv på 4-5 mm i diameter kommer i praktiken alltid hålla, och sätter du fyra skruvar i dina köksskåp kan du sova helt lugnt.

Precis som för pluggar, finns det även en utdragsstyrka för skruvar; den kraft som krävs för att skruven ska dras ut ur en bit solitt trä. I tabellen kan du se ett exempel på hur mycket som ska till för att dra ut en vanlig spånskruv. Styrkan beror dels av skruvens diameter, dels av gängans längd (som du bör kunna läsa dig till på skruvarnas emballage).

Styrkor är vid direkt drag utåt/nedåt. Sätter du i en skruv i en vägg och hänger upp något på den, är det böjningsmomentet som är intressant. Det kan du i regel hitta i ett datablad på skruvtillverkarens hemsida. Men i praktiken kommer en skruv med en diameter på 4-6 mm kunna hålla till nästan vad som helst.

Pluggfri upphängning

Helt ärligt: En del gånger ska du bara hänga upp en lätt tavla. Då behöver du inte borra eller sätta in stora pluggar i väggen.

Det finns flera fina alternativ till enklare upphängning, oavsett vad väggen är byggd av.

Häftspik (Tesa) kan bära upp till 1 kg.

Dubbelhäftande tejp klarar lätta ramar och liknande.

Kardborrtejp kan fästas på väggen och hålla upp föremål.

En spik eller betongspik klarar fint att bära en liten tavelram.

Gipsankaret (Essve Arrow) slås in i gipsskivan och klarar upp till 30 kg.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Vägg