24 tips på upphängning som håller

Hur får du lampan att hänga rakt ovanför matbordet, och hur kan du försäkra dig om att kökskåpet inte rasar ner? Vi har samlat några av våra allra bästa upphängningstips.

Lär känna din vägg

Det är lika viktigt att veta vad upphängningen ska fästas i, som att veta vad du ska hänga upp. Borra ett 5-6 mm hål ett par cm in i väggen, så kan borrdammet avslöja materialet. Gipsdamm är vitt och fint, lättbetong och betong grått och grovkornigt, tegel är oftast rött och färgar av sig. Försvinner borret in i väggen efter några få centimeters borrning, är det oftast en skivvägg av t.ex. gips eller spånskivor.

Välj rätt plugg

Det kan kännas som en omöjlig uppgift att hitta rätt i jungeln av pluggar. Men om du vet om underlaget t.ex. är gips, betong eller tegel, och du samtidigt vet vikten på det som ska hängas upp, har vi nu gjort det betydligt enklare att hitta rätt. I tabellen i artikeln kan du se vilken kapacitet de olika pluggarna har i olika underlag. Börja med att välja ditt underlag, och följ kolumnen tills du hittar en plugg som klarar av vikten.

LÄS OCKSÅ: Pluggar - överblick på 5 minuter

Välj rätt skruv

Om din plugg ska kunna hålla vad den lovar, är det viktigt att du har rätt skruv. Vissa pluggar – särskilt de mer avancerade – kommer i set med en skruv som passar i dimension och modell. Andra pluggar fungerar t.ex. med vanliga spånskruvar. Var särskilt uppmärksam på att skruven ska vara tillräckligt lång. Som tumregel ska skruven sticka ut ungefär 5 mm genom pluggen, när den är monterad.

⚪️
Ingen uppgift om bärkraft

⚫️
Olämplig

  • Dragbelastning/tvärbelastning. Dragbelastning är direkt drag ut från från pluggen. Tvärbelastning är t.ex. den lodräta påverkan från en tavla hängd på en vägg.

3 tips för korrekt uppmätning

1. MÄT UPP FÖR LAMPAN ÖVER KÖKSBORDET

Det kan vara svårt att få lampan att hänga rakt ovanför matbordet. Men genom att knyta en mutter eller liknande i änden av en sytråd överförs måttet från mat bordet till en punkt i i taket tack vare tyngdkraften.

2. MÄT CENTRUMAVSTÅND MELAN HÅLEN

När du ska borra hål för fästen måste av stånden mellan hålen stämma till 100 %. Mät avståndet från kanten av det ena hålet till motsvarande kant på det andra hålet. Det är lättare att se kanterna än att försöka chansa sig fram till mitten. Avståndet mellan A och B på bilden är det samma som avståndet mellan hålens centrum.

3. BORRA ETT HÅL FÖRST

När ett föremål ska hängas upp med två eller flera skruvar, ska alla skruvarna placeras exakt, så att tavlan, hyllan eller annat hamnar helt rakt. Det ser du till genom att först borra hål och montera en skruv. Då har du koll på föremålet, som fortfarande kan vridas och riktas in efter ett vattenpass tills det hänger lod- eller vågrätt, innan resterande hål märks upp.

Välj rätt borr

Ett borr är inte bara ett borr. Först och främst är det viktigt att skilja mellan borr för trä, borr för betong och borr för metall. Annars slutar det med ett för stort hål och ett trasigt borr.

Ett träborr har en liten styrspets, medan skären är vinklade så att de skär utifrån och in mot mitten. Metallborret börjar däremot i mitten och är framställt av starkt HSS-stål (High Speed Steel). Betongborret kräver ännu mer styrka och är därför utrustat med en liten platta av hårdmetall ytterst på borrets spets. Du kan även köpa universalborr som klarar lite av varje - dock sällan lika bra som ett specialborr.

Borra rakt
Se till att hålla borrmaskinen rakt, annars blir hålet, och därmed din infästning, skev. Sätt borret mot väggen, backa sedan bak och bedöm vinkeln innan du börjar borra.

Vinkla borret
Ska du hänga upp väldigt tunga föremål på väggen, som t.ex. ett handfat, kan du med fördel välja att vinkla borret något, så att det pekar lite nedåt. Ett handfat är tungt och kan komma att “hänga”. Genom att borra hålen för de långa gängstängerna vinklat lite nedåt in i väggen, pressas handfatet lite uppåt från början.

Rensa hålet för bättre fäste
Om det är borrdamm kvar i hålet du sätter pluggen i kan du inte räkna med att pluggen får ordentligt fäste. Dammsug, eller blås hålet fritt från damm, så sätter sig pluggen bättre.

Så räknar du ut belastningen från en platt-tv

Med den här formeln kan du räkna ut hur mycket belastningen ökar när tv:n dras ut från väggen.

Q = vikt på tv
A = avstånd från vägg till tv (större avstånd - mer kraft utåt)
B = höjd på upphängningsplattan (ju högre och bredare desto bättre fördelas belastningen)
N = belastning i kg

3 tips för ”omöjliga” väggar

1. FÄST PLUGGEN MED EN REPARATIONSDUK

En snabb och enkel lösning. Blev hålet för stort och oregelbundet för pluggen kan du doppa en reparations-duk i vatten, veckla den kring pluggen och sätta pluggen i hålet. Efter tre minuter är den gipshaltiga duken torr, och pluggen sitter som den ska. Reparationsduken, som är från Fischer, finns på flera byggvaruhus och är bra att ha liggande hemma.

2. PLUGG PÅ TUB

Blev hålet för stort kan du lösa det med en tvåkomponents plastmassa som torkar blixtsnabbt, t.ex. Fix-It eller FIX-EASY. Sedan kan du skruva direkt in i hålet, utan att behöva använda plugg.

3. AVLASTA SKRUVARNA MED LIM

Det finns monteringslim som är så starkt att det kan ersätta skruvar helt och hållet när lampan eller klädhängaren ska upp. Men det behöver inte vara antingen eller. En gardinskena monteras t.ex. med små skruvar, och är putsen porös kommer små pluggar inte sitta fast. Lite monteringslim på skenan lättar upp skruvarnas belastning.

3 tips för helt raka skåp

1. DOLD UPPHÄNGNING

Den dolda upphängningen är stark och dessutom elegant då den är dold. Men först och främst är den smart, eftersom det gör det lättare för dig att hänga upp allt helt vågrätt. Upphängningen består av två lister som är kapade diagonalt så att de passar ihop. Den ena delen skruvas upp på väggen, den andra på baksidan av föremålet du ska hänga upp.

2. MED EN KORSLASER KAN DU LÄTT HÄNGA UPP FLERA SKÅP HELT RAKT

Ett vattenpass fungerar bra om du bara ska hänga upp ett enda skåp. Men ska du runt om ett hörn i köket t.ex., eller hänga flera skåp exakt bredvid varandra, kräver det större precision. En korslaser skapar vågräta och/ eller lodräta linjer på väggen med en fantastisk exakthet. Och du kan utan besvär ta mått på alla rummets väggar, så att samtliga skåp hamnar helt i linje med varandra.

3. PLASTBRICKOR ÄR BRA FÖR SKEVA VÄGGAR

När du hänger upp ett skåp på en skev vägg är det viktigt att det inte kommer att luta framåt, så att tyngdkraften får luckorna att öppna sig av sig själva. Plastbrickor, som finns i tjocklekar från 1 till 5 mm, kan lätt kompensera en skev vägg.

Hitta rör och kablar

Med en multidetektor kan du se var kablar, rör och reglar gömmer sig inuti väggen. Vissa av de bästa modellerna visar exakt var du har trä, metall eller el gömt bakom flera lager gips eller motsvarande väggbeklädnad.

3 tips på hyllor som håller

1. VÄLJ ANTAL KONSOLER

När en tillverkare anger en konsols bärkapacitet är det oftast det maximala trycket på mitten av den vågräta delen. Denna belastning överskrids dock lätt om den vågräta delen är för liten i förhållande till hyllans djup, och tunga föremål står långt fram.

Vad konsolerna kan tåla är en sak. Vilken belastning själva hyllan tål utan att bågna av trycket är en annan. En hylla av en spånskiva belastad med tunga böcker t.ex., kommer snabbt att börja “hänga” på mitten om skivan är för tunn och det är för stort mellanrum mellan konsolerna. I tabellen visas hur stort mellanrummet maximalt bör vara mellan konsolerna.

2. ju längre konsolen är, desto mer kan den bära

De fysikaliska krafterna i ett hylla kan vara svåra att genomskåda. Hade konsolen varit en stång och inte en vinkel skulle vi ganska snabbt kunna räkna ut varför samma skruv i samma vägg och med samma hylla kan bära mer ju längre konsolen är. Rasar hyllan ner är den första tanken att använda större skruvar. Men istället kan du öka avståndet mellan övre fästpunkten och vridpunkten.

Infästningens svagaste punkt är den övre fästpunkten. Sviktar infästningen beror det oftast på att skruven här dras ut ur väggen. Men med en konsol som sträcker sig dubbelt så långt ner längs väggen (linje B), halverar du den dragningskraft skruven dras ut ur väggen med.

Flyttar vi linjerna A och B ner på en balansvåg är sammanhanget mellan de båda mycket lättare att se.

3. FÅ SMARTA HYLLOR MED INMURADE FÄSTEN

Hyllor med dold upphängning är eleganta, men bärkapaciteten är inte så stor. Vill du ha samma rena look, men med betydligt högre bärkapacitet är inmurade fästen en möjlighet. Hyllorna hålls uppe av stänger som limmas fast i hål i väggen.

Slå i pluggen med skruv och hammare

Som huvudregel ska pluggen så långt in i väggen att den är i samma nivå som ytskiktet. Men ofta kan det vara en fördel att föra in pluggen längre in i väggen. Är det yttersta lagret av väggen poröst, t.ex. en putsad tegelvägg, blir det mer hållbart om hela pluggen kommer in i teglet bakom putslagret.Sitter det plattor på väggen finns det risk för att plattan spricker när skruven dras åt. Även här kan du med fördel sätta i skruven lite lätt, och försiktigt banka in pluggen så långt att den kommer in bakom plattan innan du drar åt skruven.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Vägg