Bind upp trädet rätt

Yngre träd kan emellanåt behöva extra stöd, särskilt om det är riktigt blåsigt ute.

Men det är samtidigt viktigt att trädet kan röra sig. Du får inte binda upp det högre än en tredjedel av stammens höjd, och stammen ska som sagt kunna stå och svaja i vinden för att utveckla en stark stam och ett kraftigt och effektivt rotnät.

Trädgårdsanläggaren knackar ner en stolpe på var sin sida om trädet. Man kan antingen använda en vanlig slägga eller en stolphammare, som gör arbetet något enklare. Stolparna ska stå så att stammen kan svaja i vinden.

Eftersom västanvinden är vanligast knackas stolparna ner norr och söder om trädet. Här använder trädgårdsanläggaren en slags nylonrem av samma sort som används till säkerhetsbälten för att fixera stammen.

Remmen läggs rund om stammen och fästs i ett gummispänne. Remmens ändar skruvas sedan fast på stolpens baksida. Notera att trädgårdsanläggaren lägger remmen dubbelvikt innan han skruvar fast den.

Därmed får skruven bättre bett och remmen sitter ordentligt fast. Samma infästning görs på andra sidan. Nu är trädet uppbundet och får stöd samtidigt som det vare sig välter eller växer snett på grund av vinden.

Uppbindningen bör inte sitta längre än 2-3 år. Vid det laget är trädet tillräckligt starkt för att klara sig på egen hand. Man bör löpande se efter så att remmen inte gnager på trädets bark.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Träd