Flytta ett träd

Om du är missnöjd med ett träds placering kan du flytta det under de 3-4 första åren efter plantering.

Det här trädet är cirka 2 år gammalt och så litet att du lätt kan flytta det i ett svep. Börja med att ta bort gräset i en radie på 40 cm, men se till så att du inte skadar trädstammen eller rötterna.

När gräset väl är borta gräver trädgårdsanläggaren en grop längs hålets ytterkanter. När han kommit ner en bit sticker han in spaden under trädet, så att rotnätet skärs av. Slutligen använder han en dräneringsspade för att komma till under trädet.

Efter en stunds arbete går det att plocka upp trädet. Även om du har förstört en del av rötterna finns det tillräckligt många kvar för att det ska överleva, bara det får mängder av vatten när man återplanterar det.

Ska du flytta ett träd som är mer än 3 år gammalt, som det här äppelträdet, måste du göra det i flera omgångar, med ett års mellanrum. Först kapar du trädets rötter i en radie på 80 cm från stammen. Notera att rötterna inte kapas längs cirkelns hela omkrets, utan bara längs tre sträckor.

På det här sättet tvingar man trädet att skuta en mängd nya smårötter. Det är de nya rötterna som gör att trädet kan ta sig efter att man har flyttat det.Nästa år kan du gräva upp hela trädet på samma sätt som det mindre trädet. Du behöver bara ta upp en större rotklump.