Kan jag fälla trädet själv?

Tänk alltid på säkerheten när du fäller träd. Öva dig på mindre träd innan du fäller ett stort!

Problem:

På vår tomt står ett ensamt stort träd. Tror ni jag kan fälla det själv?

Lösning:

Det kan du om du vet vad du gör. För att styra trädets fall sågar du ett överskär och ett underskär på den sida som trädet ska falla mot. Därefter sågar du ett fällskär från den andra sidan av stammen. Lägg skäret i nivå med underskäret och stoppa ett par cm från det undre skäret. Ta ut sågen och slå in en kil i fällskäret så faller trädet över gångjärnet.

LÄS OCKSÅ: Hur kan jag ta bort kåda?

Tekniken:

  • Riktskär: Såga bort en trekantig bit av stammen med överoch underskär åt det håll trädet ska falla.
  • Fällskär: Såga från motsatt sida av riktskäret och i nivå med underskäret, nästan fram till det. Lämna ett par cm.
  • Brytmån/gångjärn: Den bit som blir kvar är gångjärn när du med kil pressar trädet i fallriktningen.

Fullständig beskrivning: Fäll trädet på ett säkert sätt

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Träd