Fäll trädet på ett säkert sätt

Du arbetar säkert och utan stress när du fäller lite större träd om du använder den metod som vår skogsarbetare visar dig. Lär dig tekniken som ser till att trädet faller åt rätt håll och inte förrän du önskar det.

Intro

När du ska fälla ett träd så hoppas vi att du hör alarmklockorna ringa. Trädfällning kan i värsta fall resultera i att du skadar dig själv eller andra, att du knäcker barnens lekstuga, slår in taket på din bil eller krossar ett par fönster i villan. Trädet representerar nämligen enorma krafter.

Den metod som vår skogsarbetare visar dig gör arbetet säkrare. Den ser först och främst till att trädet inte faller förrän du vill det.

Knepet är att spara en bit på den andra sidan av stammen än riktskäret. Så länge det finns en hel bit kvar faller inte trädet. Den kapar du inte förrän du har sett till att det är fritt framför trädet och slagit in en kil för att styra fallet åt rätt håll.

Metoden finns i flera varianter och har olika namn, men funktionen är densamma. Kom ihåg att anlita proffs till större träd och komplicerade jobb!

Så här ska du såga

Ett litet knep gör att trädet inte faller förrän du bestämmer det.

Att använda sig av en säker kant eller ett säkert hörn är en variant av den metod som man fäller alla träd med: Med två skär skapar man ett riktskär på den sida som trädet ska fällas mot. Ett tredje skär från den andra sidan av stammen, fällskäret, ska gå nästan ända fram till riktskäret. Bara nästan, för det ska skapas en brytmån, som fungerar som gångjärn, och det styr fallet när tyngdkraften drar ner trädet mot marken. Det är klokt att använda en kil för att hjälpa trädet att falla. Den säkra kanten eller det säkra hörnet är ett komplement till den klassiska metoden och håller kvar trädet. Man låter då motorsågen spara en bit av stammen när man gör fällskäret.

Riktskäret sågas i två omgångar.

Första delen av fällskäret sågas från den ena sidan.

Resten av fällskäret sågas från andra sidan och en bit får stå kvar.

Kilen knackas in i fällskäret vid sidan av hörnet.

Det säkra hörnet kapas och trädet faller åt rätt håll.

Instruktion

01
Gör allt klart innan du sågar 3 Steg

Även om vår skogsarbetare har stor erfarenhet från flera år i skogen och dessutom undervisar i hur man fäller träd så tänker han noga igenom olika situationer som kan inträffa. Det gör han också vid detta träd. Han bedömer åt vilket håll trädet naturligt faller, undersöker om det är fritt på marken, kollar ledningar i luften och andra träd och om trädet kan landa säkert. Därefter röjer han runt trädet så att han får plats att arbeta.

1

Bestäm var trädet ska landa. Det är säkrast att låta trädet falla åt det håll det lutar, och där ska det finns gott om plats för trädet.

VIKTIGT! Lutar ett träd åt ”fel” håll ska du kontakta en expert.

2

Röj undan runt trädet. Ta bort grenar och annat på marken som du kan snubbla på och såga bort grenar på trädet som är i vägen. Du ska kunna arbeta från alla håll och du ska snabbt kunna dra dig undan.

3

Starta sågen på ett fast underlag. Aktivera kedjebromsen genom att pressa fram skyddsbygeln innan sågen startas. Lossa bromsen först när du är klar att använda sågen.

02
Skapa ett säkert hörn i stammen 9 Steg

Riktskäret består av två skär. Först sågar du överskäret snett ner i stammen och sedan sågar du ett vågrätt underskär in till överskäret så att du kan ta bort en kil på den sida där trädet ska falla. Underskäret får inte vara djupare än cirka 1/5 av stammen. Normalt brukar man lägga fällskäret bakifrån. Men vi sågar in från sidorna för att kunna skapa ett säkert hörn på baksidan av stammen.

1

Fallriktningen bestämmer du genom att sikta med hjälp av bygeln medan svärdet ligger mot stammen. Det är mycket enklare att göra så här än att sikta med svärdet.

2

Börja med överskäret. Med full gas sätts undersidan av svärdet (så nära sågen som möjligt) mot stammen och sedan sågar du snett neråt i 45-70 graders vinkel.

3

Nu sågas underskäret vågrätt. Med full gas trycks kedjan in i stammen medan du håller sågen så att barkstödet ligger mot stammen. Kika ner genom överskäret så ser du när skären möts.

4

Brytmånens bredd markeras på stammen med två lodräta spår i barken. Då ser man tydligt hur djupt fällskäret ska gå även om spånen yr i luften. Såga med undersidan av svärdet.

5

Det säkra hörnet markeras på samma sätt med två lodräta spår på baksidan av stammen (motsatt fällriktningen). Hörnet kan placeras lite åt sidan så att kilen kan slås in rakt bakifrån.

6

Fällskäret kräver specialteknik. Sågar du med spetsen kastas sågen bakåt. Håll undersidan av svärdspetsen mot stammen. Såga framåt tills spetsen kommit in och svärdet är parallellt med brytmånen.

7

Dra ut svärdet en bit och såga bakåt i stammen medan du följer med. Stoppa när du kommer fram till det säkra hörnet, som du har markerat med två streck. Undvik att såga med svärdets ovansida.

8

Gör likadant på den andra sidan genom att sticka in svärdet och såga bakåt. Nu tvingas du såga med svärdets ovansida där kedjan skjuter i stället för att dra. Det är svårare så det bör du öva på.

9

Den bakre delen av brytmånen justeras när spånen kommer ut på den andra sidan av stammen. Resten av skäret rättar till bredden på brytmånen. Nu låser det säkra hörnet trädet.

03
Slå in kilen och fäll trädet 5 Steg

Nu är du färdig med alla förberedelser och trädet kan fällas. Det säkra hörnet har gjort det möjligt att justera brytmånen och riktskäret så att trädet landar där det ska, nämligen vinkelrätt mot brytmånen.

Det finns fortfarande en risk att trädet tippar bakåt - om du har felbedömt viktfördelningen i kronan. Därför ska du slå in en kil i fällskäret innan det säkra hörnet sågas bort. Kilen gör att trädet fälls framåt över brytmånen.

1

Kilen slås in från baksidan så tätt intill det säkra hörnet som möjligt. Men inte så tätt att du stöter in i den med motorsågen när det säkra hörnet sågas bort.

2

Det ska finnas plats för sågen så att den inte träffar kilen. Den lilla biten som utgör det säkra hörnet verkar kanske klen, men den hindrar trädet från att falla.

3

Nu kapas det säkra hörnet. Som du ser har vi fällt trädet rätt högt upp. Det kan du också göra för det är bekvämt och rätt säkert. Det kan du också göra om dina träd inte ska sågas till virke.

4

Medan du flyttar dig snett bakåt faller trädet som det ska. Om det inte genast börjar falla knackar du in kilen lite till, men skynda dig sedan några meter bakåt.

5

Trädet ligger ner och ska kapas. Det är ett stort arbete som också ska utföras med fokus på säkerheten. Läs mer på www.gds.se eller på www.husqvarna.se där flera tekniker presenteras.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Träd