Kilen slås in som extra säkerhet för att trädet ska falla över gångjärnet.

Kilen slås in som extra säkerhet för att trädet ska falla över gångjärnet.

När du ska fälla ett träd så hoppas vi att du hör alarmklockorna ringa. Trädfällning kan i värsta fall resultera i att du skadar dig själv eller andra, att du knäcker barnens lekstuga, slår in taket på din bil eller krossar ett par fönster i villan. Trädet representerar nämligen enorma krafter.

Den metod som vår skogsarbetare visar dig gör arbetet säkrare. Den ser först och främst till att trädet inte faller förrän du vill det.

Knepet är att spara en bit på den andra sidan av stammen än riktskäret. Så länge det finns en hel bit kvar faller inte trädet. Den kapar du inte förrän du har sett till att det är fritt framför trädet och slagit in en kil för att styra fallet åt rätt håll.

Metoden finns i flera varianter och har olika namn, men funktionen är densamma. Kom ihåg att anlita proffs till större träd och komplicerade jobb!

Ladda ned hela artikeln och se hur du gör.