Träd och buskar – plantera rätt

Nu är det vår – och dags att plantera – och du kanske tar en tur till plantskolan för nya träd och buskar till trädgården. Här får du några goda råd om hur du lyckas med planteringen.

Och nej, det är inte bara att gräva ett hål, ta plantan ur krukan, trycka ner den i hålet och fylla på med jord. Om du gör rätt från början får dina träd och buskar en flygande start och växer snabbare, så att du får större glädje av dem.

3 VIKTIGA VAL

  1. TIDPUNKTEN. Den bästa tiden att plantera träd från krukor är under våren, i april/maj och under hösten, i september. På våren är trädet på väg in i sin naturliga växtperiod och det utnyttjar du på bästa sätt genom att plantera då rötterna snabbt får fäste. Det är också viktigt att jorden är varm (minst 10 grader) – det hjälper rötterna att snabbare få fäste. Därför är även september en bra planteringsmånad med goda odlingsförhållanden: en varm och lite fuktig jord.
  2. TRÄDET. När du väljer träd att plantera, ska du satsa på ett som är helt och friskt: utan sår och rispor eller knäckta grenar. Det är också viktigt att trädet har en bra rotbildning med sunda och friska rötter. Du kan kontrollera rötterna på plantskolan genom att lyfta ur plantan ur krukan. Har rötterna nya vita skottspetsar, är de friska. I regel mår rötterna bra om krukan har en viss fuktighet och inte har varit uttorkad. Se alltså upp med uttorkade krukor.
  3. PLATSEN. Du ska försäkra dig om att trädet trivs i den sorts jord du har, och att det får tillräckligt mycket ljus och skydd, utifrån vilka behov det har. Är du osäker på vilken jordtyp du har i trädgården kan du göra ett jordprov. Ett sådant kit finns att köpa för cirka 100 kronor i vissa handelsträdgårdar.

1. Gräv ett hål som är dubbelt så stort som krukan trädet står i - både i omkrets och i djup. Det är viktigt att det finns gott om plats för rotklumpen, och att den omkringliggande jorden är lös, så det är lätt för rötterna att ta sig ut i jorden. Hålet ska vara så djupt att rötterna inte behöver böjas för att kunna få plats. Om det är en väldigt lång rot är det bättre att skära av lite av den än att pressa ner den i hålet.

2. Bearbeta jorden i hålet, så att den är lös och dränerad. Det är viktigt att den inte är kompakt, och vattnet ska kunna rinna undan. Jorden kan bearbetas genom att sticka ner en grep och vicka fram och tillbaka. Är det mycket lera kan du dränera med Lecakulor i botten, så att rötterna inte står i vatten.

3. Rotklumpen ska genomfuktas, innan du sätter plantan i hålet. Det kan du göra t.ex. genom att sätta krukan i en stor spann med vatten i en halvtimma innan du planterar. Det vattnet fungerar som bränsle för rötterna när de ska söka sig ut i jorden.

4. Skär av rötterna om de är hoptryckta i botten av krukan. De har lättare att söka sig ut och få fäste om de skärs av på några ställen.

5. Sätt plantan i samma höjd som den har stått i i krukan; det är vid trädets rothals, som kan synas nederst på stammen som en färgskillnad. Det är viktigt att du inte sätter trädet för djupt, då kan det dö, då barken inte tål att vara konstant fuktig.

6. Jorden ska läggas tillbaka i rätt ordning. Den jord som kommer från botten, ska nederst, och den från översta lagret ska ligga i toppen igen. Viktiga salter och mineraler från mulljorden som ligger överst går förlorade om den hamnar i botten.

7. Om trädet behöver stöttning ska du sätta ett hägn i hålet innan du planterar trädet, så att du inte riskerar att skada rötterna. Ett hägn gör att trädet håller sig på sin plats, även i kraftig blåst. Hägnet ska sticka upp ca. 60-70 cm. När du binder upp trädet är det viktigt att hålla avstånd, så att stammen inte gnids mot hägnet då det kan förstöra barken. Bind trädet med ett material som är flexibelt och skonsamt mot barken, t.ex. cykelslang.

8. Fyll på med jord när trädet står bra. När du har fyllt på ca. en tredjedel av jorden lyfter du trädet en aning och vrider det lite grann. Det gör att jorden kommer att ligga helt tätt mot alla rötter, så att de kan få fäste så snabbt som möjligt.

9. Resten av jorden fylls på och pressas försiktigt efter hand. Se upp så att du inte pressar jorden för mycket, då får rötterna svårt att växa till sig. Se också till att inte förstöra rötterna genom att trampa för kraftigt runt omkring stammen.

10. Vattna igen till sist, så att platsen är ordentligt fuktig. Det är viktigt att vattna med jämna mellanrum under de första månaderna. Håll extra koll på trädet under torra perioder. Och när du vattnar, gör det ordentligt. Det är bättre att vattna sällan, men rejält, än att skvätta på lite varannan dag. Gör t.ex. en liten jordvall runt stammen, så att vattnet kan sippra ner.

11. Hålet ska hållas fritt från ogräs under de första två åren, så att det inte stjäl vatten och näring från trädet och hämmar dess tillväxt. Gräs ska också hållas borta. Efter 3-4 år kan du evt. låta gräs gro invid trädet.

12. Lägg kompost runt stammen, så att näringsämnena långsamt kan sippra ner och ge trädet det bränsle det behöver.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Växter