Naturlig pool utan klor

Ta en simtur i din egen, privata utomhuspool med läckert, rent vatten som inte luktar klor. Med en naturlig utomhuspool får du det bästa av två världar: läckert, rent badvatten som i en vanlig pool, men utan klor eller andra kemikalier, precis som i en naturlig sjö.

Det är ett ganska galet projekt, och du måste verkligen vilja göra det.

Men för omkring 400.000 kronor kan du göra som ägarna av den här 8 x 12 meter stora naturpoolen och bygga pool själv. Vill du att ett företag ska göra det får du åtminstone dubbla det priset.

Då får du en stor sim- och badbassäng med läckert sjövatten som inte innehåller något slags kemikalier, men som trots det inte blir någon slemmig algsoppa.

Hemligheten för att slippa klor

Hemligheten bakom det rena, klara vattnet är naturlig filtrering: Vattnet pumpas genom ett lager sand och sten, och på vägen tar speciella växter hand om de näringsämnen som annars skulle bli alger.

Och för säkerhets skull finns det även ett uv-filter som tar hand om bakterierna i vattnet.

Men innan du kan hoppa med huvudet före i det härliga vattnet måste du gräva ett hål, gjuta en grund, täcka det hela med en duk - och så måste du även ha koll på hela reningsprocessen.

Bygga pool - Se hur du ska göra:

  1. Utgrävning
  2. Duk
  3. Cirkulation
  4. Rening
  5. Pumpstation
  6. Se video på hur den naturliga poolen byggdes
  7. Om du vill veta mer

1. Utgrävning

Det måste grävas ett relativt stort hål om du ska ha en utomhuspool som du verkligen kan simma i. Här är poolen 8 x 12 meter och på det djupaste stället blir det 1,8 meter. Totalt har cirka 135 kubikmeter jord grävts upp, och den ska antingen transporteras iväg eller användas någon annanstans på tomten. Fundablock utgör väggarna runt om, även i den höjdförändring som blir mellan poolens grunda och djupa del.

1

Gräv hål och gjut. Den här poolen är 8 x 12 meter stor. Djupet är ca 1,2 meter i den grunda änden och ca 1,8 meter i den djupa änden.

2

Här rekommenderas att hyra professionell hjälp. Att gräva ut det hela för hand är nästan omöjligt, och även om du hyr en minigrävare kommer det att ta lång tid, om du inte är van vid att köra den.

3

Kanten är uppbyggd av mer än 800 fundablock och betonglagret har lagts på bit för bit efterhand som det blandades i en liten cementblandare.

4

Grunden är färdig och sidorna i bassängen har putsats, så att duken kan läggas på utan ojämnheter.

2. Duk

För att vattnet ska stanna kvar i poolen krävs en tät gummiduk, precis som i en traditionell simbassäng. Det är en uppgift som de flesta människor inte klarar av; här behövs en yrkesman som kan se till att duken ligger slät överallt.

1

Poolen kläs med en 1,5 mm tjock duk. Det är verkligen inte lätt att få duken att ligga jämnt och fint med släta svetsskarvar, så här har arbetet överlåtits till ett proffs.

2

En grön duk har valts för att markera den naturliga looken, men du kan mycket väl välja en blå om du föredrar det.

3. Cirkulation

Utan kemikalier för att rena vattnet kommer en stillastående utomhuspool väldigt snabbt bli till en algsoppa. Men här ser ett naturligt reningssystem av småsten och växter till att ta bort de näringsämnen från vattnet som annars skulle skapa problem.

För säkerhets skull har det här anslutits ett uvfilter som ser till att vattnet renas ordentligt.

1. Via två inflöden pumpas vattnet ut i poolen och bildar ett flöde, så att vattnet hamnar i filterområdet.
2. Vattnet rengörs genom att rinna ner genom småsten och växter, innan det sugs upp i pumpbrunnen.
3. Pumpbrunn - här pumpas filtrerat vatten upp och skickas till pumpstationen.
4. Vattnet rinner genom pumpstationen och uv-filtret innan det skickas tillbaks i poolen.

4. Rening

Filtret som fyller hela den bakre delen av poolområdet består av två lager sten: större stenar (ca 60 mm) underst för att säkra en jämn vattengenomströmning och ovanpå ett lager småsten (2-6 mm) som filtrerar bort partiklar och näringsämnen. Det är också i det här lagret som växterna finns och hjälper till att suga upp näringsämnen från vattnet.

På botten ligger perforerade slangar som vattnet sugs in i och in i pumpbrunnen som skickar det renade vattnet vidare i systemet och tillbaks till poolen.

Den sortens filtersystem kallas TWL: Technical Wetland.

1

Småstenarna fungerar som ett filter. Det renade vattnet sugs genom slangarna och pumpas tillbaka till poolen.

Stora stenar ser till att de små stenarna inte täpper igen hålen i slangarna.

2

Slangarna på botten i filterområdet är perforerade och suger in det renade vattnet och vidare till pumpbrunnen.

3

De små stenarna bildar det översta lagret. De filtrerar vattnet och är samtidigt växtplats för växterna. De större stenarna säkrar en jämn vattentillförsel till slangarna på botten.

4

Växterna bidrar till filtreringen. De lever av de näringsämnen som man inte vill ha i poolvattnet, bl a fosfat. I filterområdet hjälper också några sötvattensmusslor till med filtreringen.

5. Pumpstation

I pumpstationen i hörnet av poolområdet samlas de tekniska installationerna. Här ansluts el till pumpar och belysning, och allt det filtrerade vattnet rinner genom stationens uv-filter innan det skickas tillbaks till poolen.

1. Uv-filter. Sanden och växterna borde vara tillräckligt, men för säkerhets skull rinner vattnet genom ett uv-filter som dödar bakterier.
2. Retur. Här rinner vattnet som har renats tillbaka i rörsystemet och ut i poolen.
3. Elanslutning och timers. El till pumpar, lampor etc har samlats här. Timers har kopplats in, så att pumpar, lampor etc kan styras och fjärrstyras.
4. Anslutningsmöjligheter. Här är anslutningarna igensatta men på sikt kan man här ansluta ett värmesystem, t ex solvärme eller liknande.

6. Se video på hur den naturliga poolen byggdes

Karsten Lindgaard som har byggt den här poolen, har gjort en video på engelska på hela sitt projekt. Här kan du höra om alla de beslut som han och familjen fattade efterhand och om de erfarenheter som de fick - och som du kan dra nytta av.

    Mer i samma kategori Utomhuspool