Utebord för alla väder

Detta bord snickras av trallvirke, som är gjort för att ligga ute året runt. Därför kan du tryggt låta bordet stå ute - precis som terrassen.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
1.000 kronor

Bordet är stadigt, snyggt och hållbart, för det kan stå ute hela året.

Intro

Det är lätt att snickra detta stora utebord. Det är rejält, hållbart och stadigt. Och du kan tillverka det för ett synnerligen förnuftigt pris. Inte nog med det – du kan låta bordet stå ute året runt. Anledningen är att det mesta av bordet tillverkas av terrassbrädor/trallvirke, och sådant trä är naturligtvis gjort för att ligga eller stå ute hela året.

Här har vi dessutom valt att använda specialvirke som kallas Superwood, som är impregnerat hela vägen igenom. Efter en strykning med halvtäckande utelasyr vartannat år eller så, är det ordentligt skyddat mot väder och vind där det har sågats. Till ben har vi valt 75 x 75 mm limträ, och de fästs med bordsbeslag i sargen. Det ger ett mycket stadigt bord, och benen kan lätt skruvas loss om du vill sätta undan bordet över vintern.

Instruktion

01
Brädorna till bordsskivan 2 Steg

Det är ganska lätt att snickra bordet, men det är ett ovillkorligt krav att alla delar sågas till vinkelrätt.

Det ska de dels av estetiska skäl, dels för att benen ska hamna exakt i sargen och för att bordet ska bli stadigt.

Du kan använda handsåg och vinkel när du kapar brädorna, men det är mycket enklare att använda en kap-och geringssåg - eller i varje fall en geringssåg.

1

Brädorna (A) till bordsskivan kapar vi med kapsåg. Den garanterar vinkelrät kapning och med en stoppkloss vet vi också att alla brädor blir exakt lika långa. Här fästs klossen 95 cm från sågklingan.

2

Vi borrar hål för en parasoll mellan två av brädorna, så att vi kan måla hålets sidor innan brädorna skruvas fast. De två brädorna spänns först ihop med en 5 mm kloss emellan dem.

02
Sarg och monteringslister 5 Steg

Sargens delar (C och D) sågar vi av terrassbrädor, precis som bordsbrädorna. Men om vi använder dem i full bredd, blir det ingen plats för vare sig knän eller stolar med armstöd under bordet. Därför sågar vi brädorna 70 mm breda och monteringslisterna gör vi 30 mm.

VIKTIGT! Kolla måtten på virket. På brädgården stod det en skylt med 32 x 125 mm, men våra brädor är endast 28 x 120 mm när de är torra och vi mäter dem.

1

Klyv några terrassbrädor på längden, så att du först får en 30 mm bred bit till monteringslist (E och F). Såga därefter ut en 70 mm bred list till sarg (C och D). Använd cirkelsåg med parallellanslag.

2

Markera för beslagen i sarglisterna (C och D). Bordssargbeslaget har en vikt kant som är 4 mm och den ska stickas ner i ett spår på insidan av sargen. Spåren fräses här 45 mm från kortänden.

3

Vi gör spåren med en kap- och geringssåg. Den kan ställas in så att klingan går ner 4 mm i träet. Därefter drar vi bara sågen mot oss. Spåren kan också göras med fogsvans eller handöverfräs.

4

Monteringslisterna (E och F) sätts fast på sargens insida med lim och skruvar och så att de sitter i nivå med sargens ovankant. Listerna är kortare än sargen för att passa mellan bordssargbeslagen.

5

Gör en provmontering av beslagen och fäst dem i sargen tills du har en fyrkantig sarg. Stick ner fliken i spåren och fäst beslagen med 6 st 4 x 25 mm skruvar i varje del. Beslagen fästs mitt på sargen.

03
Benen justeras och får en skruv 3 Steg

Du kan använda vanligt tryckimpregnerat virke till bordsbenen, men här använder vi limträ av Superwood, som är mer vridfast och inte spricker så lätt.

Precis som brädorna är dimensionen mindre än den på skylten, 75 x 75 mm mot 80 x 80 mm.

Benen kapas till rätt längd och därefter fasas alla kanter. Där benet möter beslaget ska det sågas till, så att benet inte bara dras in mot beslaget utan också mot sargen.

1

Såga plats för beslaget. Urtaget ska gå in 25 mm på båda sidor av benet (B), och det ska vara 70 mm högt. Vi sågar först uppifrån och sedan vinkelrätt in från hörnet.

2

Förborra för skruvstiftet. Sätt benet tillfälligt på plats i beslaget och mot sargen och sätt sedan ett märke där hålet i beslaget hamnar. Förborra med 6 mm borr. Anpassa djupet efter skruven.

3

Skruvstiftet dras in i benet med den ände som har trägängor. Eftersom skruven inte har spår, trär vi i stället på två muttrar på den maskingängade delen och drar i skruvstiftet i benet.

04
Allt målas innan bordet sätts ihop 7 Steg

Nu kan alla delar sättas ihop till ett bord, men först målar vi delarna för att skydda kortändar och sågade ytor. Vi skruvar därför isär sargen.

Nästa dag, när färgen har torkat, skruvar vi ihop sargen och lägger brädorna ovanpå. Men eftersom det är besvärligt att skruva från undersidan, lägger vi alla delar uppochned på ett arbetsbord. Brädorna ska nu se "sura" ut för att kärnträet ska hamna uppåt när bordet vänds igen.

1

Den målade torra sargen sätts ihop igen. Det är en fördel att märka delarna innan målning för då blir det lätt att sätta ihop sargen rätt och att placera benen i "rätt" hörn.

2

De 16 brädorna (A) i bordsskivan läggs uppochned på arbetsbordet med 5 mm distansbitar emellan. Det underlättar om du först gör ett vinkelrätt hörn, som du spänner fast på arbetsbordet.

3

Varje bräda trycks mot nästa med ett par 5 mm distansbrickor emellan. Kolla till sist med tumstock att bordet är lika långt längs båda sidorna. Lås delarna på bordet med tvingar.

4

Den fyrkantiga sargen läggs nu ovanpå brädorna. Nu gäller det att vara noggrann så att sargen hamnar rätt. När vi är nöjda fixerar vi den med tvingar.

5

Monteringslisterna (E och F) förborras så att det blir lätt att dra i de skruvar som ska hålla fast bordsbrädorna. Vi använder 4 mm borr som går ner någon millimeter i varje bräda.

6

Samtliga brädor dras fast med fyra 5 x 45 mm skruvar, två i varje ände. De två yttersta brädorna skruvas fast med fem skruvar, tre i de korta monteringslisterna och en i varje lång monteringslist.

7

Till sist skruvas benen fast i beslagen med skruvstift, muttrar och brickor. Om du har starka nypor kan du använda vingmuttrar, så slipper du använda verktyg när benen sätts på eller tas loss.

Material

28 x 120 mm trallvirke (Superwood):
• 16 bordsbrädor (A) à 95 cm

Trallvirke sågat till 28 x 70 mm:

• 2 sargdelar (C) à 181 cm
• 2 sargdelar (D) à 77 cm

Trallvirke sågat till 28 x 30 mm:
• 2 monteringslister (E) à 172 cm
• 2 monteringslister (F) à 68 cm

75 x 75 mm limträ (Superwood):
• 4 ben (B) à 75 cm

Dessutom:
• 4 bordssargbeslag, 60 x 100 mm
• 4 bordsskruvar, 8 x 30+30 mm
• 4 muttrar, 8 mm, med brickor
• Rostfria skruvar, 4 x 25; 5 x 45 mm
• Utelim
• Utelasyr

Tidsförbrukning

Du blir färdig på en helg om du hinner stryka träet med utelasyr på lördagen.

Pris

Räkna med cirka 1000 kr om du använder Superwood. Det blir billigare med vanligt tryckimpregnerat trä.

Svårighetsgrad

Det är lätt att snickra bordet så länge du är noga med att sargen blir vinkelrät.

Ritning

Smart och enkelt trädgårdsbord

De kraftiga materialen och de starka beslagen gör det lätt att snickra bordet. Om du vill kan du ändå ändra måtten om det passar bättre. Men gör inte bordet längre utan att välja kraftigare sarg. Du kan fästa brädorna på längden, men i så fall krävs ett par tvärgående stödreglar i sargen.

Smart och enkelt trädgårdsbord

Så här sätts bordet ihop

Bordssargbeslaget förenar sarglisterna till en fyrkantig sarg, som benen sedan mycket lätt skruvas fast på. Det görs med en mutter och då kan benen lätt tas bort igen om du vill det.

Så här sätts bordet ihop

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Utemöbler