Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Torkställningen har konstruerats så att den mest av allt liknar två kraftiga konsoler med vajrar emellan. På väggen monteras två stödreglar och de bär upptill en kraftig regel som sticker ut en bra bit från väggen. Nertill på stödreglarna sitter en kortare vågrät regel som också sticker ut från väggen.

Nertill på stödreglarna sitter en kortare vågrät regel som också sticker ut från väggen. I de fyra utstickande reglarna finns ett antal hål och genom dessa har vajrarna dragits. Eftersom fuktig tvätt är tung är det nödvändigt att stötta de två övre reglarna med snedsträvor. De två undre är kortare och låses i de lodräta stödreglarna.