Torkställning - utan hål i gräsmattan

Det är smart att hänga tvätt på tork för då sparar du energi. Men det är inte så kul med hål i gräsmattan för en torkställning. Här är lösningen …

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
600 kronor

Intro

Torkställningen har konstruerats så att den mest av allt liknar två kraftiga konsoler med vajrar emellan. På väggen monteras två stödreglar och de bär upptill en kraftig regel som sticker ut en bra bit från väggen. Nertill på stödreglarna sitter en kortare vågrät regel som också sticker ut från väggen.

Nertill på stödreglarna sitter en kortare vågrät regel som också sticker ut från väggen. I de fyra utstickande reglarna finns ett antal hål och genom dessa har vajrarna dragits. Eftersom fuktig tvätt är tung är det nödvändigt att stötta de två övre reglarna med snedsträvor. De två undre är kortare och låses i de lodräta stödreglarna.

Instruktion

01
Mät och skissa 5 Steg

Börja med att mäta den vägg där du har tänkt att hänga torkställningen, så att du vet hur stor den kan göras. Därefter fortsätter du på verkstan.

Det är en stor fördel om du ritar upp en av ”konsolerna” på en byggskiva. Då kan du använda ritningen som mall när delarna sätts ihop och då vet du att de två ”konsolerna” blir likadana.

Du ska såga urtag i de två överliggarna och stödreglarna på väggen för två snedsträvor, som dels stöttar överliggarna, dels fixerar dem. Det är viktigt att du mäter och sågar så noga som möjligt så att delarna passar ihop.

1

Mät den vägg där du vill ha din torkställning. Då ser du hur mycket plats du har till förfogande. Här är en ledig vägg på baksidan av garaget. Torkställningen ska bestå av två ”konsoler” med vajrar emellan.

2

Rita upp den ena konsolen i naturlig storlek på en byggskiva. Då har du en mall som kan användas för båda konsolerna så att de blir likadana. Det är viktigt att skivan ligger plant.

3

Markera för snedsträvan C på skivan, så att du vet exakt var urtagen ska göras i stödreglarna. Snedsträvan ska sitta i 45 graders vinkel mellan stödregel och överliggare. Markera urtaget 50 cm från ovankanten på stödregeln.

4

Rita urtaget för snedsträvan C. Lägg snedsträvan på byggskivan och markera var den ligger an mot stödregel A och överliggare B. Urtaget ska gå snett in i träet och vara 17 mm djupt vid bakre kanten (= bredden på en tumstocksled).

5

Markera även urtaget i överliggaren B. Även här ska urtaget vara 17 mm djupt i den bakre änden, och åter en gång använder du en led på tumstocken som mått.

02
Såga och stäm ut 6 Steg

1

Såga ett spår med fogsvans i stödregeln A där urtaget ska göras. Genom att såga rakt och lodrätt blir det lättare att stämma ut med stämjärnet så att det blir snyggt.

2

Stäm ut med ett vasst stämjärn. Ta bort träet i mindre bitar tills stämjärnet kommer ner till sågspåret. Försök att få bottnen i urtaget så plan som möjligt men sluttande ner mot sågspåret.

3

Mät upp för urtaget för den undre vågräta armen D. Använd en snickarvinkel och nyvässad penna att rita med. Därefter sågar du två spår i stödregeln. Här görs spåren 35 mm djupa.

4

Stäm ut urtaget med ett vasst stämjärn. Lägg stolpen på sidan och ta bort bit för bit. Plocka bort träbitar som du har huggit loss från träet.

5

Markera för en pyramidspets i den yttre änden på överliggaren. Rita ett streck hela vägen runt med snickarvinkel. Se till att strecket slutar på samma punkt som du började.

6

Såga av spetsen med kap- och geringssåg som ställts in på 15 grader. Såga från strecket på ena sidan och ut mot kortänden, vrid regeln och fortsätt hela vägen runt. Slipa sedan änden och kanterna lätt med slipmaskin.

03
Delarna sätts ihop 3 Steg

1

Armarna D fästs på stödreglarna A med lim och skruvar. Lägg på ett par klickar lim i varje fog och fördela limmet. Tryck ihop delarna och skruva ihop dem med 6 x 180 mm rostfria skruvar.

2

Såga ett spår i överliggarna B och de korta armarna D för vajern. Spåren ska sågas på utsidan av reglarna och mitt på den. Använd cirkelsåg med parallellanslag och ställ in sågen på 4 mm.

3

Markera för vajerhål i spåren. När du har borrat hålen i den ena konsolen lägger du den vid sidan av den andra och överför hålen. Borra med en lång 4-5 mm borr. Håll ett avstånd på exempelvis 10 cm mellan hålen.

04
Uppsättning 6 Steg

Torkställningen målas innan den sätts på plats. Det är bäst att måla den i samma färg som väggen, så att den inte syns så tydligt, när den inte används.

Ställningen monteras med genomgående bultar på väggen, en ovanför sned-strävan och en under den. Och längst ner fixeras ställningen med en skruv.

Om väggen är mycket tjock och du inte kan använda genomgående bultar kan du montera torkställningen med kraftiga franska träskruvar i en av de reglar som finns i väggen.

Mellan de två överliggarna fästs ett rör som stabliserar konstruktionen.

1

Spänn fast en av konsolerna tillfälligt med ett par skruvtvingar. Markera genom förborrade hål var på väggen du ska borra och ta bort konsolen igen.

2

Borra hål genom väggen med en lång 12 mm borr. Varje konsol ska fästas med två genomgående bultar.

3

Mät hur långt röret ska vara. Det ska vara lika långt som avståndet mellan delarna plus håldjupen. Stick in röret i de två hålen och pressa ihop delarna runt röret och dra åt muttrarna på bultarna.

4

Dra vajern genom hålen. Börja närmast fasaden och arbeta dig utåt så är vajern inte är i vägen när du drar den. Fäst vajern i beslag på både fasaden och överliggare resp. arm när den har sträckts.

5

Skruva fast ställningen nertill när du har fäst vajern mellan de två överliggarna. Skruvarnas funktion är mest att fixera ställningen lodrätt.

6

Torkställningen har målats i samma färg som väggen eftersom det är den diskretaste lösningen.

Material

95 x 95 mm hyvlat tryckimpr. trä:
• 2 stödreglar (A) à 121 cm
• 2 överliggare (B) à 120 cm
• 2 snedsträvor (C) à 60 cm
• 2 vågräta armar (D) à 51,5 cm

Dessutom:
• Trälim
• 10 x 250 mm rostfria bultar
• 6 x 180 mm rostfria skruvar
• Varmförzinkat rör, 22 mm
• Vajer, plastbelagd, 2–3 mm tjock
• Vajerlås
• Utelasyr eller färg

Tidsförbrukning

Ett par dagar inklusive målning och torktid.

Pris

Räkna med 500-600 kr.

Svårighetsgrad

Det lönar sig att vara noggrann när du mäter och sågar för att få delarna att passa ihop.

Ritning

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln nu

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trädgården