Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Ljudet från en accelererande bil kan motsvara att stå bredvid en motorgräsklippare. Slipp detta oväsen med ett bullerplank.

Ljudet från en accelererande bil kan motsvara att stå bredvid en motorgräsklippare. Slipp detta oväsen med ett bullerplank.

Man kan vänja sig vid en del oljud och buller, men när ljudet når upp på en viss nivå blir du tvungen att göra något åt det – om du kan. Om du bor vid en trafikled eller tungt trafikerad gata kan du minska bullret från trafiken en hel del med en bullerskärm.

Två sorters bullerskärmar

Det finns två slags skärmar. Den reflekterande som sänder tillbaka ljudet till källan och den absorberande som suger till sig ljudet. Det är en sådan skärm vi bygger för den är den effektivaste. Den reflekterande sänder tillbaka ljudet och om det då studsar mot en buss eller lastbil så hamnar det ändå på din tomt.

Tätheten har stor betydelse för hur effektiv en bullerskärm är. Ju tätare, desto effektivare. Det som suger till sig ljudet är isoleringsskivor av mineralull som skärmen ska fyllas upp med. Du bör helst välja fasta skivor som kan staplas och som tål att användas utomhus, t.ex. stapelskiva, hård väggskiva, bullerskiva etc. (priser mellan 100 och 200 kr/kvm). Det ser kanske inte så snyggt ut men det är nödvändigt för att de ska kunna suga till sig ljudet. Och det är endast sidan mot vägen som ska vara öppen. På insidan kan du sätta panel.

För att uppföra ett plank som är högre än 110 cm krävs bygglov så du gör klokt i att kontakta kommunen i god tid innan du sätter igång.

Överlappande skivor i bullerskärmen

När man bygger en ljudabsorberande bullerskärm, eller ett bullerplank som det också kallas, är det viktigt att se till att de absorberande skivorna sitter förskjutna och överlappar varandra så att det inte kan slinka igenom något ljud mellan dem. Dessutom är det viktigt att man är noggrann när man skär till skivorna. Om det är luft mellan skivorna i bullerplanket kommer effektiviteten att reduceras kraftigt.

Så ljuddämpande är en bullerskärm

Vi har byggt vår bullerskärm med tre lager överlappande skivor för att uppnå mest effektiv bullerdämpning. Vanligt, måttligt trafikbuller ligger på runt 65 decibel, medan accelererande bilar, särskilt lastbilar komma upp i runt 90 decibel, vilket motsvarar att stå bredvid en motorgräsklippare.

Den bullerskärm vi bygger i denna artikel dämpar ljudet med cirka 5-6 decibel. Det låter kanske lite, men då decibelskalan är exponentiell motsvarar denna minskning en halvering av ljudet.

Kostnad för bullerskärm

Lugn och ro i trädgården har sitt pris, och om man följer vår instruktion för hur du bygger en effektiv bullerskärm så är priset per meter något högre än för ett vanligt plank. 800 kronor per meter är priset, men då kan du också vara säker på att du får lugn och ro i trädgården och slipper bullret från gasande bilar.

Ett pussel av ved

Den sida av bullerplanket som är riktad ut mot vägen ska vara öppen så att isoleringen kan absorbera trafikbullret. In mot trädgården är du fri att vara kreativ och utforma planket som du vill.

Bullerskärm

På den sidan som är riktad mot trädgården kan man göra planket finare.

Här består det av ett plank av lärkträ som framträder som en stor vedstapel. Det är inte fråga om långa vedträn utan skivor med en tjocklek på ca 10 cm som har sågats till med en motorsåg och limmats på en platta. Överst har det dessutom monterats en rad takpannor så att inte vattnet skadar planket.

Hämta den kompletta byggbeskrivningen för en bullerskärm

En bullerskärm är perfekt om du plågas av oväsen från vägen utanför. Med den bullerskärm vi bygger i denna artikel kommer ljudnivån från t.ex. lastbilar eller tåg halveras. I byggbeskrivningen får du en utförlig steg för steg-instruktion samt en komplett materiallista till projektet.