Stadigt staket klarar kraftig vind

I byggbeskrivningen till det här klassiska staketet kan du se hur brädorna fördelas på båda sidor. Det gör att staketet klarar hårda vindar extra bra.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar/5 löpmeter
Pris
800 kr/löpmeter

Här är planket 180 cm högt och för att det ska stå stadigt, även när det stormar, måste stolparna grävas ner minst 90 cm i marken.

Intro

Det finns egentligen bara två sätt att hägna in sin tomt på - på traditionellt sätt med staket eller med växter av olika slag. Den senare varianten kan ge både lä och insynsskydd men håller sällan djur borta.

Levande staket ska dessutom gödslas, klippas, ansas och marken under ska luckras. Och ett levande staket kan sällan planteras på höjder över 80 cm utan att det tömmer plånboken. Du får i stället vänta några år på att växterna blivit så stora att de ger lä och insynsskydd.

Här reser vi ett rejält och stadigt staket, ett plank. Det är ett perfekt insynsskydd, håller främmande borta från tomten och ger tack vare konstruktionen också lä på tomten. Visserligen faller plank sällan in i naturen, men å andra sidan kan du forma planket som du vill.

Effektivt från början

Plank med stående brädor - som det vi har rest - kan få samma utseende som panelen på villan och därmed passa fint in på tomten. Men ett plank utgör ett stort vindfång och därför gäller det att planera noga.

Stolparna ska grävas ner djupt och de ska stå i rak linje, så att planket inte svajar åt ena eller andra hållet och så att det står rakt, och inte minst stadigt.

Ett staket ska planeras noga

Om du ska dela staketet med en granne, är det viktigt att ni är överens om staketets utseende, placering och inte minst höjden. Staket ska normalt placeras i tomtgränsen men kan stå en bit in på den ena tomten, om det underlättar. Det är klokt att kontakta kommunen innan staketet reses, för det kan finnas lokal regler som bestämmer höjd eller utseende.

När du räknar ut hur mycket material som kommer att gå åt, måste du först bestämma hur långt och högt staketet ska vara och vilka material du vill använda. Här uppförs staketet som ett plank med stående brädor på båda sidor om tre vågräta spikreglar. Stolparna har placerats 180 cm från varandra. Avståndet kan behöva justeras en aning beroende på hur breda brädor som används. Brädorna ska ju fördelas mellan stolparna.

Instruktion

01
Starka stolpar 4 Steg

Börja med de två yttersta stolparna i staketet. Om staketet går i flera riktningar måste även alla hörnstolapr sättas ner bland de första. När de två yttersta hålen har grävts, och stolparna satts på plats i dem, spänner du en lina mellan dem. Tack vare linan blir det lätt att placera övriga hål i rak linje. Hur långt det ska vara mellan stolparna bestämmer du själv, men låt det inte vara mer än cirka 180 cm om brädorna ska sitta vågrätt (120 cm om brädorna monteras liggande direkt på stolparna).

Grävningen tar tid, men som tur är kan du hyra jordborr. Är marken stenig kan du hyra en liten grävmaskin.

1

Hålen för de två yttersta stolparna grävs först. Markera sedan en rak linje mellan dessa med hjälp av en lina.
Tips: Fäst en tejpremsa på jordborren som djupstopp. Då ser du lätt om du har gjort hålet tillräckligt djupt.

2

Hålet ska vara 90-110 cm djupt. Det är framför allt viktigt att de två yttersta stolparna står extra stadigt. Gräv därför hellre lite för djupt. Det är besvärligt att få upp den lösa jorden med vanlig spade. Här är plintspaden perfekt.

Hålets diameter bör vara minst 3 gånger större än stolpens diameter, så att du kan stampa jorden runt stolpen.

3

Slå ner en stödregel i marken och fäst en snedsträva med skruvar. Fixera stolpen på strävan med tving. Sätt upp en snedsträva till, i vinkel mot den första. Tips: Fäst gärna ett stolpvattenpass på stolpen med tving.

4

När stolpen står lodrätt ska du fylla igen hålet. Fyll på cirka 10 cm grus i sänder och stampa sedan hela vägen runt stolpen. Du kan ev. blanda lite cement i en del av gruset. Cement härdar så småningom av jordens fuktighet.

Använd ett tungt ”instrument” att stampa med när du fyller igen hålet. Ju tyngre föremål, desto mindre kraft behöver du.

02
Spikreglarna fästs 6 Steg

Tillsammans med stolparna utgör spikreglarna stommen i staketet, och den kan senare kläs med breda brädor (till ett plank) eller med spjälor (till ett spjälstaket). Om du vill sätta brädorna eller spjälorna lodrätt, fästs spikreglarna vågrätt mellan stolparna. Om du vill ha vågrätt monterade brädor, fäster du spikreglar på sidan av stolparna.

Slutligen finns möjlighet att sätta brädor eller spjälor diagonalt, och i så fall ska stommen uppföras med både vågräta och lodräta spikreglar.

Det enklaste sättet att få samma avstånd mellan brädorna är att göra ett par avståndsklossar av trä.

1

Innan du sätter upp återstående stolpar, kapar du två distansreglar som ska vara exakt lika långa och passa mellan det första paret stolpar. Sätt ett vinkeljärn i varje ände på reglarna.

2

När du har satt ner en stolpe i sitt hål, fäster du två av spikreglarna tillfälligt mellan den nya stolpen och den föregående. Då får du exakt avstånd mellan dem samtidigt som stolpen hålls på plats. Snedsträvan låser stolpen i sidled.

3

Markera på stolparna för spikreglarnas placering så att de hamnar exakt lika högt på alla stolpar.
TIPS: Det går lätt att överföra höjden från en stolpe till en annan om du använder ett ”äkta” vattenpass - ett slangvattenpass.

Med hjälp av en roterande laser kan du markera exakt höjd på flera stolpar på en gång.

4

Skruva fast vinkeljärnen (E) på båda sidorna av stolpen (A). De ska användas för att fästa de översta spikreglarna (B). Fäst vinkeljärnen med beslagskruvar så att de hamnar precis under de höjdmärken du har satt.

5

Nu kan du kapa tre spikreglar som passar exakt mellan stolparna. Har du varit noggrann när du satte stolparna på plats, så kan du kapa alla återstående reglar på en gång. De ska ju ha samma mått som de distansreglar du har använt.

6

När de översta spikreglarna har skruvats fast mäter du upp för de två undre så att de fördelas på stolpen. TIPS! Sätt den mittersta regeln mitt på stolpen. Håll sedan cirka 20 cm från marken resp. toppen till de andra två reglarna.

03
Toppbräda 3 Steg

När stolparna har monterats och står stadigt, och du har monterat spikreglarna, är det dags att tänka på det konstruktiva träskyddet. Det har inget med färg eller andra kemikalier att göra, utan är en del av konstruktionen som har utförts på ett sådant sätt att det skyddar andra delar. Ett exempel på det är en toppbräda som skyddar änträet på stolparna. Det är ju utsatt eftersom det lätt suger vatten, även om du har mättat med träolja.

Om toppen på stolparna sägas i t.ex. 15 graders vinkel, så får toppbrädan denna lutning och då rinner regnvatten bort från brädan.

1

Toppbrädan (C) ska ligga ovanpå stolparna (A) och luta så mycket att regnvatten lätt rinner av. Börja med att markera den högsta punkten på samtliga stolpar, och markera sedan sågvinkeln med hjälp av en smygvinkel.

2

Här behövs en sticksåg med extra långt blad (eller en bajonettsåg). Det går fortare än att såga med fogsvans. Justera sågen så att bladet arbetar i rätt vinkel. TIPS: Undvik att pressa sågen för då finns risk att det långa bladet drar snett.

3

Toppbrädan får endast skarvas på en stolpe. Fäst den med två 5 x 70 mm rostfria skruvar i varje ände. För att slippa så många skarvar ska varje toppbräda täcka minst två sektioner. Brädan kan ev. fixeras med någon skruv ner i en av brädorna.

04
Brädorna monteras 4 Steg

Utseendet på ett staket kan varieras på åtskilliga sätt, och det är inte nödvändigt att använda brädor eller spjälor - men det är trots allt vanligast. Brädorna kan vara av olika träslag, sågade eller hyvlade, ”vanliga” eller tryckimpregnerade. De kan sättas upp lodrätt, vågrätt och diagonalt, och det bestämmer du förstås själv tillsammans med grannen, plånboken, lokala regler och omgivningen.

Här sätter vi brädor på båda sidor av staketet - ett smart sätt att dela arbetet. Och vi avslutar med en toppbräda som ger ett konstruktivt träskydd. Läs mera om detta längst ner.

1

Kapa alla brädor (D) lika långa. I ena änden (upptill) ska du geringssåga i samma vinkel som upptill på stolparna, så att toppbrädan (C) kan ligga ovanpå.

TIPS: Se efter att brädorna vänds rätt.

Vänd brädorna rätt innan du kapar dem. Kolla årsringarna i ändträet.

2

Börja med att mäta och markera så att du vet var brädorna ska fästas och hur stort avstånd du ska ha mellan dem. Det gäller ju att hålla samma avstånd mellan brädorna överallt.

3

Skjut upp den första brädan mot toppbrädan och rätta till den så att den kommer innanför markeringarna. Kontrollera att den sitter lodrätt och skruva sedan fast den med 2 rostfria skruvar (4,5 x 50 mm) i varje spikregel.

4

Nu fortsätter du med resten av brädorna. Avståndet mellan dem ska vara ungefär lika stort som halva bredden av en bräda. TIPS: Avståndet ska vara lika stort överallt, men du får gärna justera lite.

Material

100 x 100 mm tryckimpregnerat trä
• Staketstolpar (A)

45 x 70 mm tryckimpregnerade reglar
• Spikreglar (B)

25 x 125 mm tryckimpregnerat trä
• Toppbrädor (C)

19 x 125 mm sågat/ohyvlat trä
• Stående brädor (D)

Dessutom:
• Vinkeljärn (E), 40 x 3,0 x 90 x 90 mm
• Beslagskruvar, 5 x 40 mm
• Rostfria skruvar, 4,5 x 50 mm
• Rostfria skruvar, 5 x 70 mm

Specialverktyg:

• Jordborr
• Plintspade
• Kapsåg
• Sticksåg med extra långt sågblad
• Långt mätband
• Slangvattenpass eller rotorlaser

Tidsförbrukning

Räkna med 2 dagar för resning av 5 löpmeter staket. Lägg till tid för målning.

Pris

700-800 kr per löpmeter

Svårighetsgrad

Det är egentligen lätt att resa ett staket och principen är enkel. Men det gäller att vara noggrann när stolparna grävs ner så att de står rakt.

Ritning

Här är plankets konstruktion

Vi reser ett plank som är 180 cm högt. Mellan stolparna (A) fästs tre vågräta spikreglar (B) - avståndet mellan dem fördelas. På båda sidor fästs brädor (D) med passande avstånd. Upptill monteras en bräda (C) som fuktskydd.

Utseendet på staketet kan varieras på många sätt. Sätter du brädorna lodrätt är det en fördel med tre spikreglar, en cirka 20 cm över marken, en cirka 20 cm från stolpens topp och en i mitten. Om det är max. 180 cm mellan stolparna och max. 90 cm mellan reglarna kan träet inte vrida sig. Då tål staketet också hård blåst.

Här är plankets konstruktion

Tips & Tricks

6 tips och goda råd om ditt staket

Det är inget märkvärdigt att resa ett staket som håller, men det är en fördel att känna till en del tekniker och knep som underlättar arbetet. Det resulterar också i ett stadigare staket. Här får du våra 13 bästa tips och goda råd.

1. Stolpen ska förankras i marken

När det blåser hårt vinkelrätt mot planket, utsätts stolparna för en enorm påfrestning. Och det är framför allt vid marknivå. Om jorden är lös kan det vara nödvändigt med en betongkloss eller ett par klampar för att stolpen ska stå fast. Se tre möjligheter här till höger.

STAMPA ORDENTLIGT
Är det fråga om lerig jord, fyller du på cirka 10 cm innan du stampar. Fortsätt sedan med 10 cm jord, stampa, mer jord osv.

TORRBETONG SOM ANKARE
Är jorden lös runt hålet kan du förankra stolpen med en betongklump. Blanda 1 spade cement med 5 spadar grus.

TVÄRSLÅAR GER STABILITET
Fäst 35 cm långa, tryckimpregnerade brädor runt stolpen så stabiliserar de stolpen. Blanda ev. cement i återfyllnaden.

2. Hur djupt ska stolpen?

När du förankrar en stolpe i marken är det framför allt viktigt att hålet är djupt. En annan viktig faktor är marken - vilken sorts jord är det fråga om? När du gräver ner en stolpe ska den vara tryckimpregnerad. Har du kapat den måste du låta änden suga träolja eller också ska den ände som är intakt vändas neråt i marken. Lägg makadam eller stenkross i hålet som kapillärbrytande skikt (förhindrar vatten att stiga upp i hålet). Stryk gärna olja på den del av stolpen som ska vara under mark.

DU SKA GRÄVA DJUPTHur djupt beror på var i landet du bor (ta hänsyn till tjälen), och hur högt staketet ska vara, vilket framgår av tabellen.

3. Personlig stil på det nya planket

Innan du bestämmer dig för hur det nya planket ska se ut, måste du tänka på vilken funktion det ska ha och om det ska anpassas till exempelvis panelen på garaget eller villan. Dela upp planket i 180 cm sektioner (120 cm om brädorna fästs vågrätt).

Fästs brädorna lodrätt sätter du vågräta spikreglar t.ex. 70 cm från varandra.

Fästs brädorna vågrätt ska reglarna monteras lodrätt på sidan av stolparna.

Fästs brädorna diagonalt sätts reglar både lodrätt och vågrätt.

4. Skapa ett konstruktivt träskydd

Vi har valt tryckimpregnerade stolpar, toppbrädor och spikreglar till detta plank. Men det är inte nödvändigt att ha tryckimpregnerade brädor. Och det finns det flera anledningar till.

Tryckimpregnering belastar vår miljö. Du kan inte genast måla träet eftersom det är så fuktigt av behandlingen. Men den viktigaste orsaken är, att vi bygger upp staketet så att kortändarna på de lodräta brädorna skyddas. Det gäller bara att leda bort regnvattnet och se till att träet inte får chans att suga till sig fukt.

5. Vänd brädorna rätt

Eftersom de flesta brädor som monteras lodrätt har en tendens att vrida sig, gäller det att redan från början vända brädorna rätt. Kontrollera hur årsringarna sitter i kortänden på brädorna - då blir det lätt att sätta upp brädorna rätt.

MED BARA ETT LAGER BRÄDOR sätter du brädorna så att kärnträet vänds utåt. Då vrider brädan kanterna inåt.

MED DUBBLA BRÄDOR kan du med fördel vända de inre brädorna med kärnan inåt och de yttre med kärnan utåt.

6. Ett vindskydd får inte vara för tätt

DU FÅR MEST LÄ om du konstruerar vindskyddet så att vinden kan tränga igenom, fast kraftigt bromsad.

DET TÄTA PLANKET kan minska ljudet från grannen, men det skapar turbulens på din sida av planket …

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Plank och staket