Vacker vägg delar trädgården

Oavsett om trädgården är stor eller liten kan du med fördel dela upp den i rum. Du kommer att uppleva trädgården som större än den är, när du förflyttar dig från det ena rummet till det andra, framför allt om rummen är åtskilda, så att du inte kan se allt på en gång. Då bjuder en rundtur i trädgården hela tiden på nya upplevelser.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 timmar
Pris
1.200 kronor

Intro

Gör det enkelt

Du kan naturligtvis köpa färdiga skärmar, men vi visar hur du snabbt och enkelt kan bygga en enkel skärmvägg, som släpper in ljus och luft samtidigt som den delar upp trädgården i flera rum.

Vi har byggt skärmen av bambu, men du kan också använda hassel- eller pilgrenar, bara de är raka. Monteringen med två vattenrör som slagits ner i marken gör det lätt att ställa undan skärmväggen. Om du slår ner vattenrör på flera ställen i trädgården kan du lätt flytta runt den.

Instruktion

01
Förberedelser 2 Steg

1

Börja med att göra de lodräta ramdelarna. Limma ihop två reglar (A) till en stolpe och håll ihop dem med tvingar tills limmet härdat. Såga till bambustavarna (D) så att de blir 164 cm långa.

2

Borra hål med 5 cm inbördes avstånd i ovan- och underdelen (B) och (C). Borra det första hålet 12,5 cm in på regeln så att det blir plats för de lodräta stolparna. Hålen ska vara 2 cm djupa.

02
Montering 6 Steg

1

Skruva fast de lodräta stolparna (A) på bottendelen av ramen (B) med 5 x 90 mm skruvar (E). Förborra för alla skruvarna innan du sätter ihop ramen.

2

Sätt ner bambustavarna (D) i hålen i bottendelen (B). Det är enklast att sätta ihop skärmväggen när den ligger ner.

3

Skruva fast ovandelen (C) på sidostolparna (A) med 5 x 90 mm skruvar (E). Kom ihåg att förborra och att använda rostfria skruvar.

4

Montera stolpskorna (F) lite löst på ramens undersida, gör ett märke i det stora hålet i mitten och borra för bultarna med en 12 mm borr.

5

Lägg brickor (G) mellan stolpskorna (F) och de lodräta stolparna. Stick igenom bultarna (H) och dra fast muttrarna (J).

6

Slå ner de två järnrören (K) i marken. Sätt skärmväggen på plats i rören. Den är nu lätt att ta bort och sätta undan inför vintern.

Material

43 x 43 mm hyvlad furu:
• 4 lodräta ramdelar (A) à 160 cm
• 1 underdel (B), 180 cm
• 1 ovandel (C), 180 cm

Bambustavar, 10–17 mm:
• 34 stavar (D) à 170 cm

Dessutom:
• 16 skruvar à 5 x 90 mm (E)
• 2 stolpskor (F)
• 2 brickor (G)
• 2 bultar (H) med muttrar (J) à 12 x 60 mm
• 2½" järnrör (K), 50 cm (stolpskornas rundstång ska passa i röret)

Tidsförbrukning

Ett par timmar är allt du behöver för denna uppgift.

Pris

Cirka 1 200 kr

Svårighetsgrad

Det är inte svårt att bygga denna flyttbara vägg om man kan borra exakta hål.

Ritning

Multimedia

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Plank och staket