Massiv ek till bästa pris

Köper du bakved av ek från ett sågverk kan du bygga ett snyggt, levande staket som håller länge. Priset för ett 2 meter högt staket är endast ca 600 kr per meter.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 veckor
Pris
600 kronor/m
Massiv ek till bästa pris

Brädorna avbarkas före användning och sorteras för hand så att de oregelbundna formerna passar ihop.

Intro

Bakved av ek monteras på en trästomme av tryckimpregnerade stolpar och tvärslåar, efter att de oregelbundna brädorna har avbarkats och sorterats så att de passar ihop. Det är ett hårt arbete att avbarka – i gengäld blir resultatet snyggt och unikt.

LÄS OCKSÅ: Snyggt, robust och hållbart insynsskydd

Billig bakved av ek från sågverket

Bakved av ek är en restprodukt från sågverken – som skärs bort på grund av att brädorna inte har rätt tjocklek.

Det finns vanligtvis en del bark på bakved av ek. Det är en bra idé att avbarka dem innan du bygger med dem. Barken kommer förr eller senare att torka och falla av. Av det skälet är det lämpligt att avbarka före byggandet, då det annars kan bildas hål där barken har suttit.

Ladda ner gör-det-självbeskrivningen och få instruktionen till ett massivt ekstaket

I denna gör-det-självbeskrivning får du en komplett materiallista till ekstaketet, och så visar vi dig, steg för steg, hur du:

  • sätter upp stolparna
  • barkar av och monterar plankorna

Ingen del av den här arbetsprocessen är svår, men se till att stolparna står stabilt.

Instruktion

01
Stolparna sätts upp 10 Steg

När platsen har röjts ska en trästomme byggas. Den består av tryckimpregnerade stolpar som förbinds med tvärgående strävor, så kallade kortlingar.

För att få ett rakt staket ska det sättas upp efter ett snöre som spänns mellan den första och sista stolpen, så att de övriga stolparna kan rätas upp efter snöret.

Var noggrann med att placera stolparna helt rakt och se till att de står stabilt, ekbrädor är nämligen tunga.

1

Gräv hål för stolparna. Efter att ha jämnat till kanten på hålet med en spade, använder vi här en jordborr. Ska du bygga ett långt staket kan du överväga att hyra en motordriven jordborr.

2

De två ändstolparna ska stå precis lodrätt på båda hållen. Det är lättare att se när stolpen står helt rakt om du spänner fast två vattenpass på sidorna.

3

Stolpen stampas fast genom att du slänger grus i hålet när stolpen står rakt. Gruset stampas här med ett kraftigt vattenledningsrör. När det nedersta skiktet har stampats fyller man på med mer grus som också stampas. Kontrollera hela tiden att stolpen står rakt.

4

Spänn ett snöre mellan ändstolparna när de står perfekt. Spänn upp två snören - ett ca 30 cm över marken och ett i huvudhöjd. Snörena ska sitta helt spända, eftersom de är riktmärke för de övriga stolparna.

5

Övriga stolpar placeras med ett avstånd på ca 2 meter. Stolparna rätas upp efter snörena - alldeles tätt inpå men utan att röra snörena - då står de spikrakt. Kontrollera med vattenpasset så att de står lodrätt.

6

Sätt upp tvärslåar mellan stolparna, när alla stolpar är på plats. Såga till dem med marginal i första skedet medan du mäter upp. Den översta ska här placeras 180 cm ovanför marken, mätt från tvärslåns överkant. Den nedersta 40 cm ovanför.

7

Såga till tvärslåarna efter noggranna mått. Längden varierar en aning eftersom avståndet mellan stolparna inte är helt lika. Det går fint att såga med en bra handsåg.

8

Montera vinkelbeslag på tvärslåarna innan de monteras mellan stolparna. Kontrollera med en vinkel att beslagets lodräta del är i linje med tvärslåns ändsnitt.

9

Skruva fast tvärslåarna på stolparna. Det är en bra idé att märka upp på stolparna var överkanten på tvärslåarna ska sitta. Vinkelbeslagen fästs med skruvar som passar.

10

Tvärslåarna placeras vågrätt. Här placeras de lite förskjutna, eftersom marken lutar. Fäst först tvärslån i vänster sida, 40 cm ovanför marken. När den ligger vågrätt fästs den i den andra sidan.

02
Brädorna avbarkas och monteras 8 Steg

Brädorna avbarkas med en bandkniv - en lång, bred klinga med ett vasst skär och två handtag i ändarna. Knivens blad placeras med en vinkel på ca 15-20 grader mot träet och dras mot kroppen. På de enklaste brädorna - där det bara finns bark på kanten - kan du få bort barken i ett långt stycke. På de svåra brädorna med bark på ytan kan det ta upp till en kvart.

Innan du monterar brädorna är det smart att avbarka dem. Barken kommer ändå att falla av förr eller senare och på så sätt du får snyggast och tätast staket genom att bygga med brädor utan bark.

Brädorna ska monteras på trästommen i två skikt - innerst och ytterst. Du blir tvungen till att para ihop brädorna på förhand så att du skapar en sammanhängande yta trots brädornas olika former. Konsten är att skapa ett ”levande” staket där det också finns plats för de mycket oregelbundna brädorna.

1

Brädorna avbarkas med en bandkniv som du drar mot dig i brädans längdriktning. Det är ett hårt arbete, men du kan trösta dig med att staketet blir både snyggt och billigt.

2

Snedsåga brädorna i botten så att vattnet kan rinna bort. I andra änden sågas brädorna till på längden med god marginal så att du har lite att ta av. Brädorna sågas till en sista gång när alla har monterats.

3

Klossa upp en rätskiva i botten så att den ligger vågrätt mot stolparna. På så sätt ställer du bara brädorna på rätskivan när de ska monteras. Då kan du vara säker på att de är lika i nederkant.

4

Skruva fast den första brädan. Den sitter ungefär i linje med stolpens yttersida. Brädan fästs med 2-3 skruvar med måttet 5 x 80 mm, överst och nederst, beroende på hur bred brädan är.

5

Fäst de efterföljande brädorna. Bestäm på förhand vilka brädor som ska monteras utanför de innersta, så att du kan anpassa avståndet mellan dem. Detta är nödvändigt eftersom brädorna är ganska olika i formen.

6

Numrera brädorna till det yttersta lagret och skriv numret på tvärslån där brädan ska sitta. Det är mycket lättare att hålla reda på brädorna när du numrerar dem.

7

Såga till brädorna överst när det innersta lagret är på plats så att staketet får en rak linje längst upp. Såga efter ett snöre som har satts upp mellan de två ytterstolparna. Såga lättast med sänksåg och styrskena.

8

Montera de yttersta brädorna med 6 x 100 mm-skruvar när det innersta lagret av brädor är på plats. När alla brädor i det yttersta lagret har monterats, sågas också dessa brädor till i toppen med sänksåg och styrskena.

Material

  • Stolpar, tryckimpregnerade
  • Reglar, tryckimpregnerade, 45 x 95 mm, till tvärslåar
  • Bakved av ek
  • Rostfria A4-skruvar, 5 x 80 och 6 x 100 mm
  • Vinkelbeslag + tillhörande skruvar

Specialverktyg

  • Cirkelsåg med styrskena

Tidsförbrukning

Det tar totalt ca 2 veckor - däribland 2 dagar för att röja på platsen och sätta upp stolpar samt 4 dagar för att sätta upp ekbrädor-na. Det tog en vecka att avbarka brädorna - i mindre arbetspass, eftersom det är hårt arbete.

Pris

Ca 600 kr per meter.

Svårighetsgrad

Ingen del av den här arbetsprocessen är svår, men se till att stolparna står stabilt.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Plank och staket