Hur gör jag ett vågrätt plank?

Förskjut skarvarna så att inte alla brädor skarvas i samma par stolpar.

Problem:

Kan ni tipsa om ett plank där brädorna ska ligga vågrätt och planket ska se likadant ut från båda sidorna?

Lösning:

Det finns flera möjliga lösningar och det finns rent av halvfabrikat på välsorterade byggvaruhus. Då köper du färdiga sektioner och fäster mellan stolpar.

Men varför inte välja en enkel och billig gör det själv-lösning? Till varje stolpe behöver du två 45 x 95 mm reglar som placeras en liten bit från varandra så att de vågräta brädorna kan placeras mellan de två. Brädornas dimension bestämmer du själv, men de ska vara så långa att de går genom fl era par stolpar.

Fäst reglarna i stolpskor eller gjut fast dem i betong klumpar i marken med en regel emellan så att de står stadigt. Skruva ihop reglarna och ställ dem i cirka 60 cm djup betong. När betongen har härdat kan du fortsätta med resten. Den första vågräta brädan kapas så att den kan skarvas mitt i ett par stolpar och fästs med skruvar. Skarva på en ny bräda och fäst även den. Fortsätt på samma sätt tills du är uppe på önskad höjd.

LÄS OCKSÅ: Fjällpanel - den klassiska ytterpanelen

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Plank och staket