Gediget stengärde

Ett stengärde är det självklara valet när du önskar dig en naturlig mur med lång livstid och minimal skötsel. Det är slitsamt att arbeta med stora stenar - i gengäld håller ett stengärde för evigt!

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
16.000 kronor

När du gör ett stengärde kan det löna sig att vara noga med att hitta stenar som passar ihop, när de ska pusslas på plats.

Intro

Stengärden är lantliga och vackra, och kan hålla för evigt om du ser till att konstruera den på rätt sätt.

Det är viktigt att underlaget förbereds korrekt innan du börjar sätta stenarna. Underlaget måste naturligtvis kunna bära de tunga stenarna, så att de inte riskerar att sjunka och hamna ojämnt. Det krävs också tillräckligt med dränering, så att det inte samlas vatten som med tiden underminerar stengärdet.

Stengärdets underlag

Underlaget till ett stengärde förbereds med att du först tar bort det översta jordlagret, ca 20 cm. Om det finns rötter från ogräs är det en bra idé att ta bort även dem. Underlaget jämnas till så att det är någorlunda plant. Därefter komprimeras det med en s.k. jungfru, så det blir kompakt och så att stengärdet inte får sättningar.

Nu ska du hålla på ett lager av finsingel, ca 10 cm. De ser till att stengärdet får en bra dränering. Singeln ska också komprimeras med jungfrun, och därefter fördelar du ett lager sättsand på ca 10 cm, som också packas.

Välj de stenar som passar ihop

När du ska börja med att stapla sten lönar det son att vara noga u urvalet. Välj de största stenarna till den första raden, och se till att de blir ordentligt nedbankade i underlaget. På så sätt bildar de ett robust fundament för nästkommande stenar.

Fyll på med jord bakom den första raden sten. Tryck till den lite bakom stenarna, så att jorden ger ett så bra stöd som möjligt. En regel- stump är bra för ändamålet.

Att lägga ett stengärde är finlir

Det lönar sig att vara noggrann när du väljer ut stenarna som du ska bygga med, så att de passar så
bra som möjligt till den plats du ska fylla. Då slipper du ytta runt de tunga stenarna mer än nödvändigt. Och när hålen i gärdsgården är så små som möjligt, rinner inte jorden ur så lätt.

Det är viktigt att stenarna lutar en aning in mot bädden. Det gör konstruktionen extra stark. Kontrollera höjden ofta med din mätpinne med murarsnöre, när du närmar dig önskad höjd på stengärdet. Tänk över hur du vänder de översta stenarna, så att du får en n avslutning i toppen..

Hitta bra byggstenar

Stora naturstenar är ett bra val, när du ska välja sten till ett stengärde. De finns i olika storlekar, men när du bygger för hand ska du gå satsa på sten i storleken 15-30 cm. Då blir arbetet inte allt för tungt, och du kan lättare justera stenarna på plats.

Kanske har du stenar som ligger hemma i trädgården. Du kan ha också ha tur och hitta sten gratis på nätet, eller få rabatt om du hämtar själv på ett grustag

Växter håller jorden på plats

När du bygger ett stengärde av stora stenar kommer man inte ifrån att det blir öppna ytor med bar jord som kan ”läcka” ut, såvida du inte ser till att hålla den på plats. En av de mest effektiva metoderna är att plantera i stengärdet, då växternas rötter håller kvar jorden.

Stengärdet är ”öppet” i toppen och fungerar som en vanlig högbädd. I hålen i sidorna finns det inte mycket plats, och här kan du med fördel använda speciella stenpartiväxter.

Instruktion

01
Underlaget förbereds 5 Steg

Det är viktigt att underlaget är korrekt uppbyggt, så att du bygger din gärdsgård på en solid grund. Underlaget ska vara fast, så att det inte sjunker, och regnvattnet ska kunna rinna ned och ledas undan, så att det inte kan samla sig och förstöra gärdsgårdens grund.

Du ska gräva bort det översta lagret jord och ersätta det med ett lager finsingel samt ett lager sättsand. Lagren komprimeras så att underlaget blir kompakt och inte sätter sig.

1

Gräv bort det översta jordlagret, ca. 20 cm, så att du kan bygga upp underlaget. Avlägsna även ev. rötter från ogräs, så att de inte växer upp i din nya gärdsgård.

2

Jämna ut underlaget, så att det blir plant, och regnvattnet kan rinna undan i jämn takt. Du kan t.ex. jämna ut det med ett vattenpass, då är det samtidigt lätt att kontrollera om underlaget är plant.

3

Underlaget komprimeras med en så kallad jungfru, så att det blir kompakt, och gärdsgården inte sätter sig. Du kan ev. tillverka en av en tung stolpe med ett handtag på.

4

Häll på finsinglet och fördela det jämnt i ett lager på ca. 10 cm. Det räcker om jorden är sandig, som här. Har du mat- eller lerjord, måste stenlagret vara 20 cm. De små stenarna ger dränering under gärdsgården.

5

Fyll på med sättsand och fördela den jämnt i ett lager på ca. 10 cm. Det hjälper också till att säkerställa att det blir tillräcklig dränering under gärdsgården.

02
Gärdsgården byggs upp 12 Steg

När du ska börja sätta stenarna är det viktigt att vara noggrann med placeringen. Välj de största stenarna till den första raden, och se till att de blir ordentligt nedbankade i underlaget. På så sätt bildar de ett robust fundament för nästkommande stenar.

Du ska fylla gärdsgården med jord när den första raden sten är satt. Det håller dem på plats. Komprimera jorden bakom stenarna, så att de står så stabilt som möjligt. I takt med att gärdsgården blir högre fyller du upp med mer jord.

1

Slå ned stänger i marken som markerar var gärdsgården ska hamna. Det är viktigt att ha några linjer att rätta sig efter när du börjar sätta stenarna.

2

Bind fast ett murarsnöre i en pinne i den höjd gärdsgården ska byggas. Snöret knyts fast i stången som du har slagit ned marken i den ena änden av gärdsgården. Då kan du kontrollera höjden under tiden.

3

Sätt nu den första raden stenar. Sätt de största stenarna nederst, så många som det går. De slås ned i underlaget med en gummislägga.

4

Kontrollera höjden med murarsnöret, som spänts upp över stenarna. Då kan du se hur högt den första raden sten når, och vilken storlek stenarna i nästa rad ska ha.

5

Den första raden sten är satt. Se till att alla stenar har bankats ned en bit i underlaget och står stabilt. De måste hålla för nästkommande stenrader.

6

Fyll på med jord bakom den första raden sten. Tryck till den lite bakom stenarna, så att jorden ger ett så bra stöd som möjligt. En regelstump är bra för ändamålet.

7

Fyll på mer jord och fördela den jämnt när du har tryckt till jorden bakom stenarna. Jorden fördelas fint med en räfsa, som samtidigt ser till att det översta jordlagret är löst och lätt att arbeta med.

8

Bygg upp gärdsgården ovanpå den första raden. Välj sten som passar någorlunda i form och storlek, så att de hamnar så tätt mot varandra som möjligt. Se till att jorden packas bra bakom alla stenar, så att du får en stabil konstruktion.

9

Kontrollera höjden ofta med din mätpinne med murarsnöre, när du närmar dig önskad höjd på gärdsgården. Tänk över hur du vänder de översta stenarna, så att du får en fin avslutning i toppen.

10

Större hål fylls ev. med grus, så att jorden inte rinner ur. Grus med en kornstorlek på 3-8 mm är lagom. Gruset trycks på plats med en pinne, så att det kommer hela vägen in i springorna.

11

Avslutningsvis tvättas stenarna. Det kan inte undvikas att de blir smutsiga när du bygger. Men det går lätt att skrubba dem rena med vatten och borste.

12

Nu är det bara växterna som saknas.

Material

  • Natursten, 15 x 30 cm, 5 ton
  • Finsingel, 16-32 mm, 1 m3
  • Sättsand, 1 m3
  • Matjord, 2 m3

Specialverktyg

  • ”Jungfru”

Tidsförbrukning

3-4 dagar.

Pris

Ca. 16.000 kr. för en 8 m lång gärdsgård, om allt ska levereras. Har du sten och jord själv är det gratis. Kolla på Blocket, eller fråga på grustag, där man ofta kan få rabatt om man hämtar själv.

Svårighetsgrad

Det är tungt arbete. Var noggrann med placeringen av stenarna, så att du får en stabil konstruktion.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Plank och staket