Bygg ett rått och rejält plank

De okantade brädorna av douglasgran som vi använder här är lite dyrare än vanligt virke av gran. Hållbarheten är också bättre och brädorna kan därför mycket väl användas obehandlade. Och kommer du ihåg att ha lite avstånd till marken kan du få glädje av planket i många år.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
1200 kronor/m

Intro

Planket har byggts av okantade brädor från douglasgran. Det är inte bara snyggt, de okantade brädorna är till och med väldigt tåliga. Särskilt om du samtidigt ser till att brädorna slutar en bit ovanför marken, så att de inte får kontakt med jorden.

Vi har byggt in en port i vårt plank, så att vi kan köra genom planket med bilen. Det gör projektet lite svårare, men du kan så klart också bygga planket utan en port. Då blir bygget också lite billigare.

Instruktion

01
Stolpar på fundament 2 Steg

I den här byggbeskrivningen byggs planket som ersättning för ett gammalt. Det ursprungliga planket stod på ett gjutet fundament som vi använder. Därför använder vi så kallade TT-stolpskor, som även kallas stolpfötter. Stolpfötterna fästs i underlaget med fyra betongskruvar, som skruvas direkt ner i fundamentet i förborrade hål.

1

Betongskruvarna monteras i stolpfotens fyra hål. Dessförinnan har hål borrats med en borrhammare och ett 10 mm SDS-borr.

2

Stolparna sätts i stolpfoten med genomgående bultar, brickor och muttrar. Dessförinnan har hål borrats genom stolparna med ett 10 mm borr.

02
Stolpar i mark 2 Steg

Bygger du inte på ett gammalt fundament är en enkel lösning att gräva ner tryckimpregnerade stolpar och fylla hålet med plintbetong. Om du vill att stolparna ska stå i många år är ett bättre alternativ att gräva ner betongplintar eller själv gjuta plintar med beslag, så att stolparna sitter ovan mark.

1

Borra hål för stolpen med ett jordborr och se till att centrum på borret sitter exakt där stolpen ska stå. Den uppborrade jorden lägger sig så fint på borrbladet att du kan dra med den upp i ett moment.

2

Häll torr plintbetong i hålet när du har ställt stolpen på plats. Tillsätt lite vatten så att betongen blir fuktig (den ska inte vara dyblöt). Kom ihåg att sluta med betongen ca 20 cm under marknivån så det finns plats för jord. Se till att stolpen står i lod.

03
Stolpar på sten 2 Steg

Ska stolparna resas på berg eller sten, kan du borra ett hål ner i berget med en borrhammare och limma fast en stolpsko i hålet. Eftersom det ska vara lim mellan stolpskons fäste och hålets sidor, ska hålet vara lite bredare än fästet. Här borrar vi ett 24 mm brett hål till ett fäste med en diameter på 18 mm.

1

Tryck ner lim i hålet som har borrats med en borrhammare med ett 24 mm borr. Hålet har dessförinnan rensats helt från damm med hjälp av tryck luft. Limmet som vi använder är Anchor från Tec7, som är ett tvåkomponentslim som är gjort för detta.

2

Sätt stolpskon i hålet och låt limmet torka. Kontrollera med ett vattenpass att beslaget står rakt i hålet.

04
Stomme och panel 7 Steg

När stolparna har rests monteras de tre liggande reglarna. Planket är 250 cm högt och de tre liggande reglarna sätts med 30, 120 och 220 cm till ovankant, mätt från marken.

Panelen av okantade brädor sätts med 5 cm avstånd till marken, så att de inte suger upp fukt från marken. Brädorna sätts med förskjutning på var sin sida om reglarna med lika stort mellanrum. Det skyddar för både insyn och vind utan att helt skärma av.

1

Res stolparna. Det får inte vara mer än två meter mellan stolparna. Till porten görs dock ett hål på 2,5 meter.

2

Kapa reglarna (A). Det ska sitta tre hela vägen längs planket - dock inte där porten ska vara.

3

Förborra genom stolparna (E) och de liggande reglarna (A). Reglarna sätts med 30, 120 och 220 cm till ovankant, mätt från marken. Det kan vara bra att fixera reglarna med tvingar medan du borrar. Hålen försänks dessutom med ett forstnerborr, så att det finns plats för bultens huvud på den ena sidan och muttern på den andra.

4

De liggande reglarna (A) fästs i stolparna (E) med 10 x 120 mm bultar med tillhörande brickor och muttrar.

5

Den första okantade brädan (F) fästs med 5 x 60 mm skruv. Innan dess har ett långt vattenpass klossats upp under brädan. Det säkrar avståndet till marken och att alla brädor sitter lika högt.

6

Alla brädorna (F) sätts upp på den ena sidan så att avståndet mellan brädorna blir detsamma. Här passar det med 10 cm.

7

Brädorna (F) på den andra sidan sätts upp så att de sitter mitt för mellanrummet i brädorna som redan har satts upp.

05
Bygg porten 10 Steg

Hålet till porten är 2,5 meter brett, så att du kan köra igenom en bil. Porten består av två delar, där den ena är smalare än den andra. Den smala halvan till vänster är 1 meter bred och används dagligen för att gå igenom till fots, medan den högra bara öppnas när bilen eller släpet ska in eller ut.

Porthalvorna byggs och monteras med stor omsorg, så att de passar perfekt i porthålet. Här måste du hålla tungan rätt i mun.

1

Under- och överliggarna (B och C) till vänster halva sågas upp. Porten är 1 m bred och gångjärnet behöver 4 cm för att kunna öppnas. Därför kapas två bitar på 96 cm (B1 och C1) och två på 86 cm (B2 och C2).

2

Gångjärnens långa del monteras på sidan av de två korta under- och överliggarna (B2 och C2) på 86 cm med 5 x 40 mm skruv.

3

Höjden på det översta gångjärnet hittas genom att lägga den långa överliggaren (B1) ovanpå den korta (B2). Ovankanten ska flukta med plankets översta liggande reglar (A). Använd ett långt vattenpass.

4

Gångjärnet monteras med 5 x 60 mm skruv. Därefter monteras det nedersta gångjärnet. Den långa underliggaren (C1) ska vara nederst och underkanten ska flukta med underkanten på nedersta regeln (A).

5

Snedsträvans (D) placering och vinklar i ändarna hittas genom att fästa snedsträvan tillfälligt med tvingar. Spetsen på snedsträvan ska flukta med spetsen på de korta underoch överliggarna (B2 och C2). Snittet markeras i båda ändar och snedsträvan sågas till.

6

Snedsträvan fästs överst med en 6 x 120 mm skruv. Se upp så att du inte skruvar för nära ändträet, så att det spricker.

7

Snedsträvan fästs på samma sätt där nere. Du kan eventuellt fästa ett par okantade brädor tillfälligt med tvingar för att hålla ihop träet medan du skruvar.

8

Höger port byggs på samma sätt som den vänstra. Avståndet mellan de två portarna ska vara omkring 1 cm för att de ska kunna öppnas och stängas utan problem.

9

Båda portarna kläs först utvändigt med okantade brädor. Håll samma avstånd som på planket för att få ett enhetligt utseende.

10

Portarna kläs även på insidan. Det råa och lite grova utseendet betyder att du inte behöver stämma ut för hakgångjärnet.

06
Lås och skjutregel monteras 4 Steg

Den högra porten ska öppnas bara när det ska köras in en bil, ett släp eller liknande. Därför låses den mot underlaget med en skjutregel för lodrätt montage.

Vänster port används för daglig genomgång till fots. Därför låses vänster port i den högra porten med ett vanligt portlås, som går lätt och snabbt att använda.

1

Skjutregeln sätts på insidan av höger port med 4 x 25 mm skruvar, som inte sticker ut på den andra sidan.

2

Hålet till skjutregeln borras i underlaget. Här kan vi borra i det gamla fundamentet. Har du inte sådan tur kan du lägga en platta eller en sten som du kan borra i.

3

Portlåset sätts på insidan av den högra porten. Här ska det sitta direkt på porten.

4

Låsblecket monteras på vänster port. Den förskjutna beklädnaden betyder att här ska det sättas en distanskloss mellan porten och låsblecket.

Porten är färdig och vänster halva kan öppnas för sig själv eller tillsammans med den högra.

Material

45 x 95 mm reglar (här 50 meter till 10 meter plank):

 • Liggande reglar (A)
 • Överliggare till port (B)
 • Underliggare till port (C)
 • Snedsträva i port (D)

90 x 90 mm (här av douglasgran)

 • 6 stolpar (E)

25 x 300 mm okantade brädor:

 • 54 brädor (F) à 2,5 meter

Dessutom:

 • 4 hakgångjärn, 80 cm
 • Portlås
 • Skjutregel, lodrätt montage
 • 10 x 120 mm bultar samt muttrar och brickor
 • Spånskruv, 4 x 25, 5 x 40, 5 x 60 och 5 x 120 mm

Tidsförbrukning

En helg om stolparna inte ska grävas ner, och betongen ska torka.

Pris

Ca 12.000 kronor för 10 meter med port.

Svårighetsgrad

Porten är inte för nybörjare.

Video

Gjutna stolpar

Med stöttor får du dem helt raka, medan betongen härdar

Video

Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

Stoppkloss för kapsågen

Video

Led bort vattnet från ändträet

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Plank och staket