Pergola med välvt tak

Klassisk konstruktion med snygga snickarfogar och utan synliga byggbeslag. Bygg den över terrassen, mot en mur eller som "innervägg" i trädgården.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dagar
Pris
9.000 kronor

Intro

Naturen är din samarbetspartner när du bygger en pergola. För när du är klar med din del, så tar naturen över och ser till att klätterväxter, blommor och andra växter bygger vidare och förvandlar pergolan till en övertäckt gång som ger behaglig skugga på tomten. Men pergolans viktigaste funktion är trots allt att se grann ut. Det praktiska är inte så viktigt.

När det praktiska och effektiva inte är det viktigaste kan man tillåta sig att leka med former och teknik, och det har vi gjort när vi byggde denna pergola. Vi gav den bågformade överliggare och fina snickardetaljer. Vi hjälpte tryckimpregneringen på vikingavis genom att bränna träet i marknivå för där är det mest utsatt. Och vi lät byggbeslagen ligga på verkstan och fogade ihop delarna på gammaldags sätt.

Pergola är italienska och kan översättas med en pelargång, täckt av klätterväxter. När tak och sidor senare blir täta av växter får du en skuggig oas.

Pergolan kan byggas mot en vägg, över en terrass eller som en gång som förenar två rum på tomten.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Rita dina egna projekt i ett gratis ritprogram

Instruktion

01
Stolparna grävs ner 5 Steg

De kraftiga stolparna bränns på gammaldags sätt just där de får jordkontakt, alltså cirka 70 cm från ena änden eftersom de ska grävas ner 70 cm. Vi passar också på att stryka dem två gånger med en fin trätjära.

Höjden på stolparna justerar vi senare och det finns en del att ta av. Men nu handlar det om att få alla stolpar att parvis stå på rak linje.

1

Vi bränner stolparna med en blåslampa, cirka 10 cm ovanför och nedanför marknivå innan de stryks två gånger med trätjära. Lågan tar bort det socker som nerbrytande organismer lever av.

2

Vi markerar för det första paret stolpar i pergolan med två pinnar och drar ett snöre mellan dem. Med en hemgjord vinkel på 90 x 120 x 150 cm räknar vi ut var nästa par stolpar ska stå.

3

Resten av stolparna markeras med var sin pinne. Vi har bestämt att pergolan ska vara 600 x 170 cm. Finjustering görs först när stolparna har rests.

4

Två stolpar A grävs ner 70 cm i marken och 580 cm från varandra. Vi fyller upp med grus runt stolparna och stampar det på var 10:e cm. Stolparna justeras till lodrätt.

5

De sista stolparna A grävs ner på samma sätt, alltså först de två yttre och sedan dem emellan. Alla stolpar justeras in lodrätt och på rak linje.

02
Stolparna förses med en tapp 3 Steg

När samtliga stolpar står stadigt är det dags att kapa dem på samma höjd så att hammarbandet hamnar vågrätt. Vi väljer den högsta punkten på marken och nivellerar höjden från denna punkt.

Till att börja med sågas stolparna 6 cm högre än där undersidan på hammarbandet ska hamna. Därefter sågas de till upptill så att det bildas en tapp, som ska stickas in i hål i hammarbandet. Då slipper vi beslag.

1

Höjden 210 cm markeras hela vägen runt på den stolpe som står högst. Med snören, vattenpass och rätskivor överförs samma höjd till resten av stolparna. Ett nytt märke görs 6 cm högre och där sågar vi.

2

Tapparnas lodräta sidor markeras 33 mm in. Det gör vi med en mall, som spikats ihop av två lister i vinkel. Mallen hakas fast mot stolpkanten och sedan drar vi ett streck, som hamnar 33 mm in från sidan.

3

Tapparna sågas ut med fogsvans. Vi börjar med att såga vågrätt in från sidorna och sågar därefter lodrätt uppifrån. Det går snabbt med en vass såg och kanterna kan ev. justeras med stämjärn.

03
Tapphålen görs med stämjärn 5 Steg

På undersidan av hammarbanden ska vi nu göra de hål som tapparna på stolparna ska glida in i.

Hammarbanden är så långa att vi tvingas skarva dem av två bitar och för att veta exakt var hålen ska göras, lägger vi hammarbanden på stolparna för att markera för hålen.

Därefter förborrar vi med 10 mm borr längs kanterna på hålen innan det är dags att ta fram stämjärnet.

1

Vi lägger upp den ena delen B1 av hammarbandet på stöd som vi har spänt fast på stolparna A. Vi låter den sticka ut 20 cm från stolpen.

2

Tapparnas och blad-fogens placering markeras medan delen B1 ligger på stöden. Vi gör likadant med den andra delen B2 och med de två delarna på den andra sidan.

3

Tapphålens långsidor ritas med hjälp av den mall vi använde för att markera tapparna. Vi märker delarna för att vara säkra på att sedan placera dem på rätt plats.

4

Tapphålen görs 6,5 cm djupa i hammarbanden för att tapparna, som är 6 cm, ska få plats. Först borrar vi en rad hål på rätt djup längs tapphålets sidor med borrstativ, sedan stämmer vi ut hålen.

5

Tapphålen görs fyrkantiga med ett brett stämjärn. Tappen ska precis få plats, så det är bättre att ta bort för lite trä först och sedan ta bort lite mera, om hammarbandet inte glider ner.

04
Bladfogarna sågas ut 2 Steg

1

Hammarbanden måste skarvas och vi väljer att göra det med en bladfog som ska vara 20 cm lång. Vi sågar en rad spår med cirkelsågen där träet sedan ska tas bort.

2

Med stämjärn skärs träet mellan spåren bort. Ytan ska vara plan och vinkelrät mot sidorna. Vi sågar och stämmer ut bladfogar på de fyra delarna som tillsammans utgör de två hammarbanden.

05
Hammarbanden skarvas 3 Steg

När hammarbanden har lagts upp på stolparna och knackats ner över tapparna, så kan vi fixera med skruvar. Men vi föredrar att bygga utan beslag så vi borrar i stället ett genomgående hål för en dymling - en lång plugg - som man gjorde förr i tiden.

Eftersom hammarbanden inte ska bära något, har det ingen betydelse var vi lägger bladfogarna (som också förstärks med en genomgående plugg och lim).

1

Tappfogarna mellan stolparna A och hammarbanden B låses med 16 mm rundstavar. Vi borrar ett hål genom både tapp och hammarband, stryker på lim och knackar in pluggen.

2

Den del av rundstaven som sticker utanför sågas av med fogsvans. Man kan välja om pluggen ska vara genomgående eller om den bara ska ses från den ena sidan.

3

Hammarbanden skarvas och delarna B1 och B2 limmas ihop med PU-lim. Vi kan låsa med pluggar men använder i stället tre skruvar, 5 x 90 mm.

06
Överliggarna blir bågar 3 Steg

Överliggarna har bågform och påminner om små valv. De utgör tillsammans med sparrarna pergolans tak. Om du hellre vill ha raka överliggare kan du använda 50 x 100 mm virke på högkant. Här använder vi 50 x 150 mm trä, och vi förvandlar den raka brädan till en båge genom att såga bort en bit från undersidan och limma fast den på ovansidan av plankan.

1

Bågen ritas på varje överliggare C med en smal list som passare. Listen ska vara så lång att du kan borra två hål 185 cm från varandra, ett för en penna och ett för passarens centrumspets.

2

Sågen följer strecket så noga som möjligt. När ena bågen är klar markerar vi mitten på de andra plankorna och använder den utsågade bågen som mall. Då slipper vi använda den långa passaren.

3

De bortsågade bitarna fästs på ovansidan av varje planka som de sågats bort från. Justera placeringen med hjälp av mittenstrecket. Delarna stryks med lim och skruvas sedan ihop.

07
Överliggarna läggs på plats 2 Steg

Överliggarna kan monteras på stolparna med beslag, men eftersom vi inte vill ha synliga beslag väljer vi skruvar. De är 150 mm långa och ska dras i uppifrån.

Eftersom överliggarna är 15 cm, så går skruvarna inte igenom. Därför borrar vi 50 mm ner i överliggarna med 16 mm borr och pluggar igen hålen med de rundstavar som vi använde för att låsa hammarbanden på stolparna.

1

Överliggarna C läggs upp på hammarbanden B och låses fast med två 6 x 150 mm skruvar på varje sida. De 50 mm djupa hålen för skruvarna borrar vi innan överliggarna läggs upp på plats.

2

Alla skruvhål pluggas igen med lätt spetsade bitar av 16 mm rundstav som först stryks med PU-lim.

TIPS: Arbetet underlättas om man först förborrar i hela skruvens längd med 5 mm borr.

08
Snedsträvor och taksparrar 3 Steg

Snedsträvorna E har sågats till av 50 x 100 mm sågat virke som geringskapas 45 grader i varje ände. Snedsträvorna har här två funktioner. Dels förstärker de konstruktionen, dels används de som fästen för järntråden.

När snedsträvorna är på plats läggs sparrarna upp. Dem har vi sågat till av 28 x 120 mm brädor.

1

När snedsträvorna E sätts fast på undersidan av hammarbandet B och på sidan av stolparna A, så accepterar vi synliga skruvar.

2

Varje snedsträva låses med fyra skruvar för att få en stark lösning. Eftersom den sitter snett använder vi skruvar som är olika långa, 5 x 60 respektive 5 x 120 mm.

3

Nu skruvar vi fast sparrarna D. Den första som fästs är den mittersta och sedan fördelas övriga sparrar åt sidorna. Vi spänner linor som sparrarna kan följa.

09
Tvärstag mellan stolparna 2 Steg

Nertill förenas stolparna av vågräta tvärstag F. De är här 50 x 100 mm och sätts med undersidan minst 30 cm ovanför marknivå. Placeras de lägre finns risk att de angrips av fukt som stänker upp från marken.

Vi ska ärligt erkänna att vi fuskar lite, för vi använder vinkeljärn, men eftersom de sitter på undersidan av tvärstagen så syns de inte.

1

Tvärstagen F sätts fast på stolparna A med hjälp av vinkeljärn, men först har vi med en lina markerat höjden.

TIPS: Beslagen skruvas först fast på tvärstagen och därefter på stolparna.

2

Tvärstagen längs den andra sidan placeras på samma höjd, och för att kolla det använder vi vattenpass och en rätskena. Hade vi haft ett korslaserpass, så skulle vi naturligtvis ha använt det.

10
Kraftig ståltråd för växterna 2 Steg

1

På tvärstagen fäster vi stängseltråd i solf äderform för att hjälpa klätterväxterna att täcka utrymmet mellan stolparna. Tråden fästs på snedsträvor och hammarband med märlor.

2

Solfjäderformen skapar vi genom att fästa trådarna i en skruvögla mitt på varje tvärstag F. Trådarna sträcks ordentligt innan de fästs - det ser snyggast ut.

Material

100 x 100 mm tryckimpregnerat trä:
• 8 stolper (A) à 300 cm
• 2 långa hammarband (B1) à 420 cm
• 2 korta hammarband (B2) à 240 cm

28 x 28 mm lister:
• 14 taksparrar (D) à 330 cm, kan sågas ut ur en 28 x 120 mm granbräda

50 x 100 mm sågat virke:
• 12 snedsträvor (E) à 80 cm
• 6 tvärstag (F) à 186,5 cm

50 x 150 mm sågat virke:
• 7 överliggare (C) à 210 cm

Dessutom:
• Grus
• 12 vinkeljärn, 40 x 70 x 70 mm, med 5 x 40 mm beslagsskruvar
• 16 mm rundstav till pluggar, 2 m
• Skruvar, rostfria: 6 x 150 mm, 5 x 120 mm, 5 x 90 mm och 5 x 60 mm
• 3 skruvöglor, märlor och 2 mm järntråd
• PU-lim, utomhustyp
• Utelasyr, olja, trätjära eller färg

Tidsförbrukning

4–5 arbetsdagar.

Pris

9.000 kr.

Svårighetsgrad

Lite mer än medelsvårt. Arbetet blir lättare om du använder byggbeslag och skruvar i stället för tappfogar med låsande pluggar.

Ritning

Pergola med bågar

Av breda plankor sågar du de fina bågarna som ger pergolan karaktär. Delarna sätts ihop på gammaldags sätt och endast i ett par fall används synliga beslag och skruvar.

Pergola med bågar

Video

Gjutna stolpar

Med stöttor får du dem helt raka, medan betongen härdar

Video

Stolpar på rad

Med ett rättesnöre får du dem i en exakt rad

Video

Så här använder du cirkelsågen

I den här videon lär du dig allt om cirkelsågens möjligheter, klingor och funktioner. Cirkelsågen är urstark och kan med rätt inställning klara av allt från grova till riktigt fina snitt – med både raka snitt och olika vinklar. Och med rätt klinga kan du använda sågen i både trä, metall, lättbetong, tegel och plast.

Video

Vinkel till större projekt

Den gör du själv av tre brädor

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Pergola